Hoofdstuk 4

Beoordeling 6.7
Foto van R
  • Samenvatting door R
  • 3e klas havo | 378 woorden
  • 11 januari 2015
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting hoofdstuk 4:

Formules:
Brutowinst = verkoopprijs excl btw - inkoopprijs
Brutowinst = Omzet excl btw - inkoopwaarde van omzet (inkoopprijs x aantal)
Inkoopprijs ( 100% - A% ) = verkoopprijs excl btw (100%) - brutowinst (A%) 
Brutowinst als % van de verkoopprijs
Inkoopprijs ( 100% - A% ) = verkoopprijs excl btw (100 % + A%) - brutowinst (A%) 
Brutowinst als % van de inkoopprijs
Jaarlijkse afschrijvingskosten = (Aanschafwaarde - restwaarde) : aantal gebruiksjaren

Resultatenrekening:
omzet
inkoopwaarde
———————————————————  -
brutowinst

           personeelskosten

            overheadkosten

            rentekosten

            afschrijvingskosten

———————————————————    -

          nettowinst

Brutowinst is het verschil tussen verkoop en inkoopprijs. Van de brutowinst worden de bedrijfskosten betaald. 

De bedrijfskosten bestaan uit alle kosten die nodig zijn om omzet te maken: personeelskosten, overheadkosten, rentekosten, afschrijvingskosten. 

Kosten die een bedrijf altijd heeft, ook als het niks verkoopt noem je de constante kosten. Voorbeelden van constante kosten zijn rentekosten en afschrijvingskosten. Deze kosten blijven even groot, of het bedrijf nu 1 of 100 artikelen verkoopt. De meeste loonkosten zijn ook constant.

Kosten die wel afhangen van de afzet of productie zijn variable kosten. Variable kosten kunnen evenredig stijgen als de afzet/productie toeneemt, dat zijn dan proportioneel variable kosten. Variabele kosten kunnen ook niet evenredig veranderen. Dit zijn niet-proportioneel variabele kosten. 

Dit wil je ook lezen:

Een bedrijf zal een administratie moeten bijhouden om een overzicht te krijgen in zijn opbrengsten en bedrijfskosten. Daarnaast stuurt en ontvangt de administratie rekeningen en maakt het de jaarrekening. In de jaarrekening is informatie opgenomen over de balans, de resultaten en het kasstroomoverzicht van het bedrijf. 

De resultaten van het bedrijf staan in de resultatenrekening ook wel winst- of verliesrekening genoemd. Hier kan het bedrijf zien of het nettowinst of verlies heeft gemaakt. 

Niet alle organisaties hebben als doel veel omzet en winst te maken. Stichtingen en verenigingen hebben geen winstdoel. Stichtingen kunnen wel winst maken maar de winst moet altijd weer terug naar de stichting of vereniging.

REACTIES

R.

R.

Het is bijna over geschreven uit het boek maar dat maakt niet uit, dan hoef ik het niet helemaal over te typen, mooi gemaakt!

3 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door R