Hoofdstuk 2 Arbeidsdeling en ruil

Beoordeling 2.5
Foto van Anne-Marie
  • Samenvatting door Anne-Marie
  • 4e klas vwo | 471 woorden
  • 17 november 2016
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 2.5
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Economie Hoofdstuk 2

§2.1 De voordelen van ruil

Arbeidsdeling: iedereen maakt of doet waar hij goed in is
              -> de beroepenstructuur is hierdoor uiterst ingewikkeld geworden
              -> met andere woorden: scheiding van productie en comsumptie

Eigendomsrechten moeten goed vastgelegd zijn bij arbeidsdeling.

Comparatieve voordelen en absolute voordelen

§2.2 Beslissingen in het gezin

Manieren om tijd te besteden:

v  Betaald werk verrichten

v  (Onbetaald) huishoudelijke goederen produceren

v  Vrije tijd of nachtrust

Factoren van verschuiving in tijdsbesteding:

1.       Loonsstijging (ongeveer 2,5 keer zoveel)

2.       Verandering in sociale normen (mannen werken en vrouwen zijn thuis)

3.       Tijdsbesparing in het huishouden (stofzuigers, wasmachines, vaatwassers, etc.)

Ä  Gevolgen van verandering in tijdsbesteding:

Ø  Mannen streven naar meer vrije tijd

Ø  Vrouwen gaan meer werken

Ø  Minder tijd aan huishoudelijke zaken besteden

Waar komt de ongelijke verdeling van het huishouden vandaan?
(Mannen besteden gemiddeld 1 uur per dag aan het huishouden en vrouwen 2,5 uur.)

1.       De sociale norm uit de jaren ’50 speelt nog een rol

2.       Financiële factoren spelen ook een rol:

Ø  Vrouwen hebben vaak lagere functies

Dit wil je ook lezen:

Ø  Vrouwen werken vaak in beroepsgroepen die minder goed betaald worden (zoals de verzorging)

Ø  Vrouwen werken vaak in deeltijd en maken dus minder promotie

Ø  Vrouwen onderbreken hun carrière vaak door kinderen

§2.3 Internationale arbeidsdeling

Wet van de comparatieve kostenverschillen: een land gaat het product maken waarin het een relatief kostenverschil heeft.

Voorbeeld:

Europese Unie

Japan

TV’s per stuk

15 uur

10 uur

Graan per ton

5 uur

4 uur

Uit deze tabel kunnen we de volgende dingen opmaken:

1.       Japan heeft een absoluut voordeel voor allebei de producten.

2.     Als Japan 1 TV produceert zijn de opofferingskosten  = 2,5 ton graan.

3.     Als de EU 1 TV produceert zijn de opofferingskosten  = 3 ton graan.

4.     Als Japan 1 ton graan produceert zijn de opofferingskosten  = 0,4 TV’s.

5.     Als de EU 1 ton graan produceert zijn de opofferingskosten  = 0,33 TV’s.

Ä  CONCLUSIE: Japan zal TV’s gaan produceren en de EU graan, want Japan heeft de minste opofferingskosten bij het produceren van TV’s en de EU bij het produceren van graan.

Autarkisch: allebei de producten zelf maken

§2.4 Transactiekosten

Transactie = ruil = overdracht van eigendomsrechten

Transactiekosten: de extra kosten die gemaakt moeten worden om een ruil tot stand te brengen.
Deze kosten komen boven op de prijs van het product of de dienst.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Anne-Marie