Hoofdstuk 2

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 396 woorden
  • 6 maart 2009
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Economie, hoofdstuk 2.
2.1

Als je een vereniging wilt oprichten dan moet je naar de notaris. Een vereniging is een rechtsvorm (staat dus in de wet) Die wet bepaald de eisen bij een vereniging , bijv. dat de vereniging een bestuur moet hebben.

De vier belangrijkste ondernemingsvormen;
1. eenmanszaak
2. vennootschap onder firma (Vof)
3. besloten vennootschap (BV)
4. naamloze vennootschap (NV)

De eenmanszaak; één eigenaar, als je bijv. failliet gaat dan nemen ze ook je privé spullen mee» zoals huis etc & als de eigenaar overlijdt, komt de eenmanszaak in gevaar.
Voordeel eenmanszaak; je krijgt alle winst, beslissingen zelf nemen, zonder te overleggen.

Vennootschap onder firma (Vof);Hierbij zijn er meerdere eigenaren. Je kunt hierbij het werk beter verdelen, maar je moet ook overleggen. Ook hier ben je privé- aansprakelijk. De schuld eiser mag gewoon iemand uitkiezen van de eigenaren die bijv. het meeste geld heeft, daar eist hij dan het privé- vermogen van op. Geld lenen gaat makkelijker dan bij een eenmanszaak.

Besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV); Scheiding tussen leiding en personeel. Je kunt het bedrijf voor de rechter slepen zonder dat je de eigenaren aanklaagt. Dus zijn ze ook niet aansprakelijk met hun privé-vermogen.
Aandeelhouders zijn de eigenaren zelf. Ze ontvangen dus een deel van de winst. Dat heet; dividend.

2.2
Arbeidsovereenkomst; overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Dit wordt vastgelegd, om onduidelijkheden te voorkomen.
Individuele arbeidsovereenkomst; loon en arbeidstijd worden hierin vast gelegd.
Collectieve arbeidsovereenkomst(CAO); het overige. Hierin staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. (vakantie, pensioen etc)

Bedrijfstak; Alle bedrijven die zich bezighouden met dezelfde productie. (Philips, alle bouwbedrijven e.d.)

Vakbonden; onderhandelen namens de werknemers. Ook wel werknemersbonden of vakverenigingen genoemd.
Organisatiegraad; percentage werknemers dat is aangesloten bij een vakbond. (25% in Nederland)

Primaire arbeidsvoorwaarden; loon en arbeidstijd. (38u p week)
Secundaire arbeidsvoorwaarden; duur middagpauzes, vakanties etc.

2.3
Werknemerscentrale; daar organiseren de vakbonden met elkaar. En in de werkgeverscentrale de werkgeversbonden.

Centraal overleg; werkgevers en werknemers praten met elkaar.

Algemeen Verbindend Verklaren; CAO geldt eigenlijk alleen voor mensen die lid zijn van de werkgeversbond. Maar als je niet lid ervan bent, en er komt bijv. wel een loonstijging voor alle mensen in de bouw. Hoef jij daar niet aan mee te doen, omdat jij niet in die vereniging zit. En om dit te voorkomen geldt de CAO voor alle bedrijven in een bedrijfstak, dus wel of niet lid, t maakt niets uit.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.