Hoofdstuk 2

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 646 woorden
  • 20 juni 2018
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 5
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Economie
Arbeidsindeling en ruil (H2)
De voordelen van ruil

Arbeidsdeling of specialisatie: ieder maakt een uiterst beperkt deel van de totale productie en is dus gedwongen het resultaat van zijn arbeid te ruilen voor andere producten > het opsplitsen van taken of arbeid => scheiding consumptie en productie

Eigendomsrechten: bij een ruil, kun je alleen iets ruilen waarvan jij de eigendomsrechten hebt / iets dat van jou is > de eigendomsrechten moet goed vast gelegd zijn

Absoluut voordeel: een partij die beide producten goedkoper kan produceren of de partij die beide diensten efficiënter kan leveren

De theorie van comparatieve kosten toont aan dat, wanneer er sprake is van een comparatief kostenverschil, de welvaart van landen stijgt wanneer zij zich specialiseren en onderling gaan handelen. Een land heeft een comparatief voordeel wanneer een land een bepaald product relatief goedkoper kan produceren dan een handelspartner, zelfs wanneer het ene land alles voordeliger kan produceren dan het andere land. (opdrachten oefenen)

Beslissingen in een gezin

Mensen kunnen op 3 manieren hun tijd besteden
* betaald werk verrichten
* (onbetaald) huishoudelijke goederen produceren (kunnen ook worden ingekocht: werkster, kant en klaar maaltijd, wasserette. crèche
* Genieten van hun vrije tijd of een goede nacht rust

Aangeven welke verschuiving heeft plaatsgevonden in de tijdsbesteding binnen gezinnen als het gaat om betaald werk, werk in de huishouding en vrije tijd:
Het loon is gestegen, tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat vrouwen een betaalde baan hebben (= een verandering in sociale normen), huishoudelijk werk kan sneller gedaan worden door technologische vooruitgang, of de inkoop daarvan. Daarnaast is er een verschuiving opgetreden in het uren betaald werk > de werkweek is verkort, vrije zaterdag, vakanties werden langer en de pensioensleeftijd ging omlaag/omhoog

Het begrip opofferingskosten toepassen op de verdeling van huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen > mannen hebben een comparatief voordeel als het gaat om betaald werk, elk uur dat hij klusjes in het huis doet kan hij niet werken en loopt hij dus loon mis. Dit geldt ook voor de vrouw, maar haar uurloon is lager en dus zijn haar opofferingskosten lager. WEL wordt het verschil tussen het gemiddeld uurloon van mannen en vrouwen snel kleiner > mannen gaan meer in het huishouden doen.

Internationale arbeidsdeling
Arbeidsdeling speelt ook tussen landen en hier wordt de verdeling ook weer gebaseerd op de comparatieve voordelen van het ene land boven die van andere landen.

De wet van de comparatieve kostenverschillen (David Ricardo 1772-1823): een land gaat dat artikel maken waarin het een relatief kostenvoordeel heeft. Hierdoor kan dezelfde hoeveelheid geproduceerd worden met minder arbeidsuren.

Men moet dus streven naar vrijhandel, hierdoor kunnen landen zich specialiseren en kunnen we de producten halen daar waar ze het goedkoopste zijn.

Absolute en relatieve (comparatieve) kostenverschillen

Autarkie: een land is autarkisch als het de benodigde producten zelf produceert

Transactiekosten (de extra kosten die gemaakt moeten worden om een ruiltransactie tot stand te brengen)

Transactiekosten belemmeren de ruil, terwijl ruil nodig is om optimaal te kunnen profiteren van comparatieve kosten verschillen, vormen transactiekosten een rem op de mogelijkheden tot productievergroting.

Het bestaan van ondernemingen verlaagt de transactie kosten: de ondernemingen hebben veel ervaring en een heel netwerk. Ook beschikken ondernemingen over de juiste vakmensen, materialen en contacten bij de gemeente ≠ zoektocht.
Let op: bij een alsmaar toenemende bedrijfsomvang nemen de transactie kosten toe. Bij hele grote ondernemingen wordt het voor de leiding vaak onoverzichtelijk > het is beter om de onderneming op te splitsen.

Dit wil je ook lezen:

Human capital: menselijke kennis en kunnen

Sociaal kapitaal: ….

Low-trustsocieties: samenlevingen waar de mensen weinig vertrouwen in elkaar hebben en waar de transactie kosten dus hoog zijn omdat er betaald moet worden voor advocaten en beveiligingen. Contracten moeten zeer volledig zijn.

High-trustsocieties: meer sociaal kapitaal en overeenkomstig lagere transactiekosten.

Directe ruil: een goed voor een goed
Indirecte ruil: een goed voor geld > verlaagt de transactie kosten van het ruilproces en kan zo productieverhogend werken

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.