Hoofdstuk 13

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 284 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Economie hoofdstuk 13

Samenvatting boek:

13.1

Welvaartsverschillen hangen af van:
• Zelfvoorzieningen
• Prijsverschillen
• Inkomensverdelingen
• Onbetaald en zwart werk

Bij het berekenen van een gemiddeld inkomen van een land moet je ook letten op de volgende zaken:
• De hoeveelheid voedsel en schoon drinkwater per inwoner
• Het energieverbruik per inwoner
• Het percentage analfabeten
• Het aantal artsen per 100 000 inwoners
• De kindersterfte en de levensverwachtingen

13.2

Kenmerken van ontwikkelingslanden:
• Laag inkomen per hoofd van de bevolking
• Grote werkeloosheid
• Ondervoeding
• Snelle bevolkingsgroei
• Analfabetisme
• Slechte positie op de wereldmarkt en schuldenlast
• Urbanisatie
• Gebrekkige technische ontwikkeling en infrastructuur
• Eenzijdige economische structuur
• Ongelijke inkomensverdeling

13.3

Interne oorzaken van armoede:
• Tekort aan natuurlijke hulpbronnen
• Beperkte scholing en technische kennis
• Gebrekkige infrastructuur
• Onvoldoende investering
• Snelle bevolkingsgroei
• Natuurrampen
• Politieke instabiliteit en burgeroorlogen

Vicieuze Cirkel:

13.4
Douanerechten: belastingen op ingevoerde goederen, waardoor de importgoederen duurder worden en minder worden gekocht.
Contingenten: maximale import

Ruilvoet= prijspeil exportgoederen: prijspeil importgoederen.

Ruilvoetverslechtering: dit betekent dat de arme landen meer goederen en diensten moeten uitvoeren om dezelfde hoeveelheid goederen te kunnen invoeren.
Ruilvoetverbetering: betekent dat de uitvoerprijzen meer stijgen dan de invoerprijzen.

13.5

Noodhulp: de meest noodzakelijke hulp. Noodhulp bestaat voornamelijk uit goederenhulp zoals voedsel en medicijnen.
Ontwikkelingssamenwerking: de mensen leren zelf hun problemen op lossen.
Gebonden hulp: hulp met voorwaarden eraan. Bijvoorbeeld dat ze het gegeven geld moeten uitgeven in het hulpgevende land.
Ongebonden hulp: hulp zonder voorwaarden.
Schuldsanering: uitstel en betaling van rente en aflossingen.
Zachte leningen: leningen met een lange looptijd. De eerste jaren hoeven geen aflossingen te worden betaald en de rente is laag.
Wereldbank: is de bank die arme landen zachte leningen geeft zodat de landen ontwikkelingsprojecten kunnen betalen.
Handelsovereenkomsten: dat zijn afspraken tussen arme en rijke landen over de beperking van de handelsbelemmering. Hierdoor worden de goedkope producten uit de arme landen duurder.

REACTIES

L.

L.

xD danke voor de samenvatting ik zit nu op school :S en moet van hfst 12t/m15 samenvatting :S dus ik ben nog wel ff bezig.
~laterzz~

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.