Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Hoofdstuk 11

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 812 woorden
 • 20 juni 2018
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

Economie11.1 ConsumptieNaar voren halen van consumptie: lenen => leidt tot geringere consumptie mogelijkhedenUitstellen van consumptie: sparen => bijv. pensioen [= gedwongen besparingen]Beslissingen die gevolgen hebben voor je toekomstige koopkracht zijn: welke opleiding, het huwelijk, kinderen, huren of kopen, sparen of lenen….11.2 het budget in de loop van de tijdBudget of besteedbaar inkomen = het inkomen na aftrek van belastingen sociale premies en bijtellingen van eventuele subsidies -> mogelijkheden om het budget te verruimen: sparen of geld lenenEen budgetlijn geeft alle combinaties van 2 goederen weer, die een huishouden maximaal kan kopen

-> verschuift naar rechts wanneer er wordt geleend

-> verschuift naar links wanneer er wordt gespaardIntertemporele ruil =

Bij lenen= de huidige consumptie wordt vergroot ten koste van de toekomstige consumptie, de toekomstige consumptie wordt naar voren gehaald 

- rente: prijs die je betaald om eerder over goederen te beschikkenBij sparen= je bezuinigd op de huidige consumptie -> je kan in de toekomst meer consumeren => huidgige consumptie wordt verplaatst naar de toekomst

- rente: wat je verdient, je prijs voor het sparen11.3 de intertemporele budgetlijnDe gevolgen van de keuze sparen of lenen en dus tussen huidige en toekomstige consumptie => intertemporele budgetlijn: geeft alle combinaties weer van maximale huidige + toekomstige consumptie als wordt gespaard en/of geleendLegenda bij de budgetlijn

Yh= het huidige inkomen

Yt = het toekomstige inkomen

Ch= de huidige consumptie

Ct= de toekomstige consumptie

R= de rente

Lh= de huidige leningPunt A = snijpunt intertemporele budgetlijn met de verticale as -> door het hele huidige inkomen te sparen wordt de toekomstige consumptie maximaal

=> Ct (max)= Yt + Yh x (1 + R)

=> Ct (max)= Yt + Yh + R x YhPunt B = snijpunt intertemporele budgetlijn met de horizontale as -> het hele toekomstige inkomen wordt gebruikt om de huidige consumptie te vergroten, maar de lening + rente moeten worden terugbetaald met het toekomstige inkomen

Yt = Lh + R x Lh

Lh= Yt / 1 + R = de contante waarde van het toekomstige inkomen

=> Ch (max)= Yh + Yt / 1 + RLevensloopinkomen= het totale inkomen dat in de loop van tijd wordt verdiend

De contante waarde = de waarde op dit moment van een bedrag dat in de toekomst beschikbaar komt11.4 Nogmaals lenen en sparenSparen:
 • Door de huidige consumptie te verminderen kan de toekomstige consumptie toenemen

 • Door de renteverlaging daalt de toekomstige waarde vh levensloopinkomen -> bezuinigingen op de toekomstige consumptie

 • Als de rente daalt, vermindert de welvaart van de spaarder => bestedingsmogelijkheden nemen afLenen:
 • Door de toekomstige consumptie te verminderen kan de huidige consumptie toenemen

 • Door de renteverlaging stijgt de waarde van het levensloopinkomen -> huidige consumptie kan vergroot worden

 • Als de rente daalt, neemt de welvaart van de lener toe => bestedingsmogelijkheden nemen toe11.5 Reële en nominale renteRente = de prijs die moet worden betaald over een lening

Inflatie = een stijging van het consumentenprijsindex

Deflatie= een daling van het consumentenprijsindexPrijsindexcijfer, consumentenprijsindex= de verandering van het algemeen prijspeil wordt hiermee weergegeven
 • [Verslagjaar / basisjaar] x 100%, prijsindexcijfer

 • Bijvoorbeeld de rente is 2% -> 102De rente is gedaald met -1.8% -> 100-1.8 = 98.2RIC = [NIC / PIC]  X 100%RIC= reële rente: nominale rente gecorrigeerd voor de verandering van het algemeen prijspeil => koopkracht rente

NIC= nominale rente: het rentepercentage dat over een bepaalde lening moet worden betaald=> rente op je spaarrekening of over je lening

PIC= hoeveel de kosten van het levensonderhoud zijn veranderd => consumentenprijsindex∆ de reële rente is slechts een verwachting, de inflatie kan altijd hoger of lager uit vallen

11.6 de financiële levenscyclusDe financiële levenscyclus = verloop van spaartegoeden en leningen, inkomsten en uitgaven, in de loop van iemands leven

12 Sparen en Investeren

 12.1 kapitaalvormingDoor te sparen kant het bedrijfsleven, door te lenen, investeren en meer uitgeven door beroep te doen op particuliere besparingen [gezinsbesparingen worden via banken doorgegeven aan de overheid en het bedrijfsleven]Sparen: het niet consumeren vh besteedbaar inkomen (keuzes in het heden), het vergroten van de toekomstige consumptie door de huidige consumptie te verminderen (de bedoeling van het sparen)Investeren: kapitaalgoederen aan schaffenStroomgrootheden: over een bepaalde periode => uurloon, investeringen per jaar, de hoeveelheid water die gedurende een bepaalde tijd in of uit het stuwmeer loopt, het inkomen sparen, consumeren, investeringenVoorraadgrootheden: op een bepaald moment, de economische structuur is opgebouwd uit voorraadgrootheden => de omvang en opleiding vd beroepsbevolking, de hoeveelheid water in een stuwmeer, hoeveel geld er op je bankrekening staat

Kapitaalgoederen: zijn goederen die bestemd zijn om andere goederen en diensten voort te brengen12.2Productiefactor arbeid: een geheel van productieve kennis en vaardighedenExterne effecten: wanneer de handelingen van iemand de welvaart van een ander beïnvloed, zonder dat dit uitdrukkelijk de bedoeling is.Braindrain: emigratie gebeurt door het beter opgeleide deel van de bevolking -> vlucht van menselijk kapitaal


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.