§1

Waarom een eigen bedrijf?

 • Gat in de markt
 • Moeilijk om een baan te vinden
 • Van je hobby à je werk maken
 • Onder een baas werken vind je moeilijk
 • Iets opbouwen

Ondernemersvaardigheden

 • Zelfstandigheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Marktgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Stressbestendigheid
 • Organisatievermogen
 • Vakkennis en ervaring
 • Financieel inzicht

§2

Taken KvK:

 • Uitvoering van wetten: handelsregisterwet, Vestigingswet Bedrijven
 • Verstrekken van informatie aan ondernemers.
 • Bevorderen van het economisch klimaat in de regio.

KvK : ondernemingsplan à voor een lening bij de bank, volgends stappenplan.

§3                      

Deskresearch: opzoeken van informatie die al beschikbaar is. Internet, boeken.

Fieldresearch: opzoeken van nieuwe informatie, dmv van straat enquêtes, telefonische enquêtes.

Opstellen van een marketingplan: bedrijfsformule, wat ga je verkopen, waar, tegen welke prijs en met welke promotiemiddelen.

Investeringsbegroting: een schatting van de uitgaven voor de benodigde bedrijfsmiddelen.

Inventaris is de inrichting van een winkel, zoals de toonbank, de kasten en de kasten of vitrines waar de producten in uitgestald zijn.

Het geld wat je zelf in je bedrijf steekt  is je eigen vermogen

Het geld wat je leent voor de onderneming is het vreemd vermogen

Resultaten begroting: Inzet + Inkoopwaarde – de overige kosten = maandelijkse winst.

§4

Als je wilt weten of je vergunningen of diploma’s nodig hebt, ga je ook naar de KvK. Ieder bedrijf moet ingeschreven staan bij de KvK. Ook melden bij de Belastingdienst. Btw: Belasting Toegevoegde Waarde.

Bouwvergunning en bestemmingsplan: voor de bouw van een huis of bedrijfspand moet een vergunning aangevraagd worden. Dit kan alleen als er in het bestemmingsplan van de gemeente staat dat hier gebouwd mag worden.

Milieuvergunning: alle bedrijven, toegestane milieuvervuiling per bedrijf. Hoe gaat het bedrijf om met afval en milieu.

Horecavergunning:

 • Minimaal 21 jaar.
 • Diploma Sociale Hygiëne
 • Openbare orde, de veiligheid en de zedeijkheid.
 • Volgens Warenwet, kan je bezoek krijgen van Voedsel- en Warenautoriteit. Controle.
 • Terrasvergunning voor buitenterras.

Winkeltijden: winkeltijdenwet, maandag tot zaterdag tussen 6 uur en tien uur open, koopavonden.

Marktvergunning: voor de markt. In de markt verordening van de gemeente staan de regels waaraan standhouders zich moeten houden.

§5

Wie zijn de eigenaren?

Wie geeft de leiding?

Wie is er aansprakelijk?

Welke belasting worden betaald?

Vennootschap onder firma = VOF

- Meerdere eigenaren
- Allemaal hoofdelijk aansprakelijk zijn mét privé vermogen.
- Meer investering à meer winst.
- Over de winst inkomenbelasting.
- Schulden overbrengen.

Besloten vennootschap = BV

- Eigen vermogen verdeeld in aandelen, meerdere aandeelhouders. Iedere aandeelhouder is mede eigenaar van de onderneming.
- Je kunt de aandelen alleen maar verkopen als je toestemming hebt van de andere aandeelhouders.
- Over de winst vennootschapsbelasting
- Dividend (deel van de winst dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders) ,dividendbelasting.

Naamloze vennootschap = NV

- Eigen vermogen verdeeld in aandelen
- Verschil met de bv, de aandelen kunnen VRIJ worden verhandeld.
- Niet aansprakelijk met privé vermogen.
- Aandelen op de beurs, net als bij de bv vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Eenmanszaak:

- één eigenaar, vaak wel met meerdere personeelsleden.
- eigenaar beslist alles zelf
- alle winst is voor hem
- hij betaalt inkomstenbelasting
- hij is aansprakelijk met zijn eigen vermogen inclusief privé vermogen

Meestal groeit een eenmanszaak of een VOF uit tot een NV of een BV.

Continuïteit van een ZZP à slecht, omdat als hij/zij ziek is, er geen inkomen is.

VOF à goed, er werken mensen voor je, die kunnen het opvangen als jij ziek bent. Toch nog inkomen. 

§6

Plannen: het stellen van doelen en het beschrijven van de manier waarop die doelen bereikt kunnen worden.

Strategische doelstellingen:

wat wil je bereiken in 5 tot 10 jaar
Tactische doelstellingen:

invulling van de strategische doelen met een looptijd van 2 t/m 5 jaar

Operationele doelstellingen:

invulling van de tactische doelen met een looptijd van 1 tot 2 jaar

Manager heeft de volgende taken:

 1. Plannen
 2. Organiseren
 3. Leidinggeven
 4. Controleren
 5. Evalueren

 De piramide heeft een piramide vorm omdat het gaat om de belangrijkheid, en het aantal doelstellingen.

Organogram van een willekeurig bedrijf, snel inzicht.  Samenhang van functies.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.