Hoofdstuk 1 Beleggen

Beoordeling 8
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 913 woorden
 • 26 maart 2015
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 8
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Samenvatting economie lesbrief beleggen

Beleggen

Rationeel handelen is als je je niet laat beinvloeden door wat de menigte doet > niet laten leiden door de emoties van de markt

Beleggen is het handelen in vermogen op de openbare markt. Het is dus kopen of verkopen van verschillende vormen van vermogen zodat je uiteindelijk winst kan behalen door ze goedkoop in te kopen en duurder te verkopen. Je kan beleggen in:

 • Financiele waarde papieren:
 • Aandelen
 • Obligaties
 • Beleggingsfondsen
 • Deposito’s
 • Spaargeld
 • Vreemde valuta
 • Roerende goederen of onroerende goederen:
 • Huizen
 • Edelmetalen

Warren Buffet: ‘’Wees terughoudend als anderen hebzuchtig zijn, wees hebzuchtig als anderen terughoudend zijn.’’

Altijd als iemand winst maakt op de beurs maakt ook iemand verlies. Wetenschap wijst uit dat beleggers die in tijden van crisis hun hoofd koel houden, geduldig zijn en zich goed hebben ingelezen, de hoogste rendementen behaalden.

Mensen handelen graag in goud of huizen omdat deze niet failliet kunnen gaan. Er zal altijd een bepaalde waarde zijn en die kan dalen maar ook altijd weer stijgen.

Aandelen

Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een onderneming. Als aandeelhouder is men voor een stukje eigenaar van het bedrijf, waarvan men de aandelen heeft. Het is eigen vermogen dat je permanent aan het bedrijf ter beschikking wordt gesteld. Wanneer je dus aandelen hebt van alle bedrijven op de AEX (Amsterdamse effectenbeurs of Amsterdam EXchange), kan je zeggen dat je (mede-) eigenaar bent van 25 bedrijven! Op het eigendomsbewijs van een aandeel staan de volgende kenmerken vermeld:

 1. Naam van de uitgevende instelling met vestigingsplaats
 2. Nominale waarde: à bedrag wat je oorspronkelijk hebt betaald

Als het bedrijf waarvan je aandelen hebt winst maakt heb je recht op dividend (dividendrecht)à is gedeelte van de winst dat wordt uitgekeerd. Het percentage wat wordt uitgekeerd heet pay-out ratio.

Bijv: bedrijf maakt €10 winst per aandeel, maar keert €4 euro per aandeel uit. Dan is de pay-out ratio 40%. Ze keren niet alles uit omdat:

 • Het bedrijf investeerd weer een deel zodat er nog meer winst komt
 • Bedrijf reserveert een deel voor slechtere tijden
 • Het bedrijf keert een deel van de winst uit aan werknemers als bonussen à motiveert de werknemers

Als er geen winst wordt geboekt krijg je als aandeelhouder geen dividend. Soms wel maar dan doen ze dat om vertrouwen in het bedrijf te blijven houden.

Als het bedrijf waar jij aandelen in hebt, failliet gaat, dan kun je middels het eigendomsrecht een deel van jouw vermogen terugeisen van het bedrijf. Als aandeelhouder heb je ook het recht om het bestuur van een bedrijf te adviseren over de huidige doelstellingen van het bedrijf en te stemmen over eventuele beslissingen van het bestuur. Dit heet het zeggenschapsrecht.

In de AEX-index staan 25 bedrijven met verschillende wegingsfactoren à beurswaarde. Bereken je door: beurskoers x aantal aandelen

Dit wil je ook lezen:

De AEX-index

De AEX-index is een referentiekader voor de staat van de Nederlandse bedrijven en daarmee ook de Nederlandse economie. De grootste bedrijven zijn samen de AEX. Als deze stijgt gaat het dus relatief goed met de Nederlandse economie. Als hij daalt zal het na een half jaar slechter gaan met de economie. Bedrijven gaan mensen ontslaan en als dit op lange termijn doorgaat ontstaat er een recessie.

Obliegaties

Obligaties zijn leningen. Het is vreemd vermogen dat tijdelijk aan het bedrijf ter beschikking is gesteld. Als een belegger inschrijft op een obligatielening leent hij in feite geld uit aan degene die de olbigatie heeft uitgeschreven. à bedrijf moet het terug betalen. Looptijd is 2 jaar. Op het eigendomsbewijs van een obligatie staat vermeld:

 • De naam van de uitgevende instelling
 • De nominale waarde: dit is het bedrag waarover de rente betaald wordt en wat men uiteindelijk weer zal terug ontvangen à staatsobligaties zijn €1
 • Het jaar van de uitgifte
 • De coupon: het rentepercentage dat men ontvangt ovefr de nominale waarde
 • Coupondatum: dit is de datum waarop men de rente krijgt
 • De aflossing: kan verspreid of in één keer meestal jaarlijkse termijnen

De hoogte van de koers van obligaties hangt af van de rente op de obligatie, de actuele marktrente en de kwaliteit van de debiteur.

De koers kan veranderen stel: ik heb een obligatie van 1000 euro gekocht waar ik jaarlijks 4% rente over krijg, dan krijg ik dus 40% rente. Maar als de marktrente stijgt naar 5% dan heb ik liever een obligatie die €50 per jaar uitbetaald dan een van €40. Dus ik moet mijn obligatie verkopen en daarna een betere kopen. Maar om er van af te komen moet ik in de prijs zakken en hierdoor daalt de koers van de obligatie.

Hoe bereken je een koersverandering?

Koers obligatie = couponrente in euro’s / (marktrente/100)

(800/1000) x 100 = 80%

Als de huidige marktrente hoger is dan de rente op de obligatie, staat de koers onder de 100%. Beleggers betalen minder voor deze obligatie omdat er ergens anders een hogere rente te krijgen is. Als de marktrente lager is dan de rente op de obligatie, is men bereid meer te betalen voor de obligatie dan de nominale waarde.

Beleggingsfondsen 

Een beleggingsfonds is een verzameling beleggingen (aandelen, obligaties) met meerdere eigenaren. Meestal zijn deze fondsen gespecialiseerd in een regio (afrika, azie enz) of een bepaald thema (ICT, biotechnologie).

De voordelen van beleggingsfondsen ten opzichte van zelf beleggen zijn:

 • Kosten zijn lager
 • De risicospreiding is groter
 • Doordat de fondsbeheerders niet met eigen geld begleggen zijn ze beter in staat koelbloedig te blijven
 • Dmv een beleggingsfonds kan men in landen investeren (india, china) die voor de particuliere belegger nauwelijks toegangkelijk zijn
 • Gemakkelijk en ideaal voor een rustige vermogensopbouw

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.