Hoofdstuk 1

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 352 woorden
  • 14 september 2015
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1.1

in het gewone taalgebruik is een huishouden een gezin (met of zonder kinderen) bij economie is een huishouden een eenheid die zelfstandig economische beslissingen neemt.

1.2

zakgels is geld dat je zonder tegenprestatie per week of maand krijgt van je ouder/verzorger. dat geld mag je in prencipe vrij besteden.

een primair inkomen ontvang je door deel te nemen aan het productie proces, bijvoorbeeld door te werken. zij betalen allemaal belasting, sociale premies. dat is ongeveer 40 % van hun inkomen. Met dat geld worden dingen als defensie, onderwijs, medische zorg, en uitkeringen betaald voor mensen die door ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken. Maar ook kinderbijslag, studiebelagen en huurtoeslagen voor mensen met een laag inkomen en uitkeringen betaald. subsidies heten ook wel overdrachtsnormen.

Totaal primaire inkomen = nationaal inkomen, staat ook wel bekend als bruto binnenlands product, bbp. dat ligt eraan wat je precies vraagt.

de productie factoren zijn:

-arbeid

-kapitaal (of kapitaalgoederen)  dat zijn goederen om andere goederen te produceren

-natuur

-ondernemerschap

1.4

verdeling van het inkomen loon, winst, rente, huur en pacht noemen we categoriale inkomensverdelingen. Als we grootheid uitdrukken als percentage van het nationaal inkomen is de uitkomst altijd een quote.                                                                                                                loon in percentage = loonquote

loonquote = loon/ totale inkomen x 100%

overig inkomensquote = winst+rente+huur+pacht/totale inkomen x 100%

overig inkomensquote = 100% - loonquote

1.6

lijn die verband weergeeft tussen inkomen en vrije tijd is de budgetlijn.

deelnemingsgraag en participatiegraad zijn hetzelfde.

participatiegraag = aantal werkende + werkeloze/totaal tussen 15-65 jaar x 100%

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.