Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 380 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.1
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Hoofdstuk 1
1.2

Als je welvaart wilt meten moet je met 2 dingen rekening houden: De bevolkingsomvang en de prijsverschillen.
Welvaart in enge zin = de hoeveelheid goederen en diensten iemand kan kopen (Koopkracht per hoofd van de bevolking.
Welvaart in ruime zin = Ook de immateriële behoeften (vrije tijd, schoon milieu).
Vier sectoren:
1. Primaire sector: Landbouw, visserij en delfstofwinning
2. Secundaire sector: Industrie, bouwnijverheid en openbare nutsbedrijven.
3. Tertiaire sector: commerciële dienstverlening (verzekeringsbedreiven, banken,transport)

4. Quartaire sector: niet-commerciële dienstverlening (gezondheidszorg, onderwijs’
Privatisering = overheid stoot sommige taken af aan particuliere bedrijven
Nationaal product = de waarde van een productie van de 4 sectoren in een jaar.
Nationaal inkomen = Hoeveel we verdienen
Informele circuit = De productie die niet gemeten wordt

1.3

Productie = het geschikt maken van goederen en diensten voor gebruik
Productiefactoren:
• Arbeid
• Kapitaal (goederen) ,investeren = kapitaal kopen
• Natuur (grond, mineralen, klimaat, geografische ligging, aanwezigheid v. waterwegen.
• Ondernemersschap
Primaire inkomens: beloningen voor de productiefactoren (loon, interest, pacht, winst).
Nationaal inkomen: al die beloningen bij elkaar optellen.

Bedrijfskolom: alle schakels die er in een productieproces zitten.
TW = omzet – ingekochte grond- en hulpstoffen
TW overheid = som v. alle ambtenarensalarissen
BNP (Bruto nationaal product) = TW v. alle bedrijven en overheid samen.
BBP (Bruto binnenlands product) = ook nog de primaire inkomens die de grens over gaan en de omzet die een het buitenland behaald wordt.
Afschrijven = waarde van machines afhalen door veroudering.
Vervangingsinvesteringen = machines vervangen.
NNP (netto nationaal product) = BNP – afschrijvingen van overheid en bedrijven.
Procentuele verandering = nieuw – oud / oud x 100
Nationaal product = nationaal inkomen = TW v. alle bedrijven en overheid samen.
Kapitaalintensief = veel gebruik maken van goederen.
Arbeidsproductiviteit (APT) = productie per werknemer per tijdseenheid.
APT Hangt af van een aantal factoren:
• Mate van arbeidsverdeling of specialisatie
• De scholing van de werknemers
• Het aantal en de kwaliteit van het kapitaal
• Arbeidsomstandigheden

1.4

Reële inkomen = koopkracht (hoeveel producten en diensten kun je kopen met je inkomen). (hangt af van 2 dingen: 1 wat is er gebeurd met een nominale inkomen? 2 Met hoeveel procent is het gemiddelde prijspeil gestegen?)
Nominale inkomen = inkomen in euro’s
NIC = indexcijfer nominaal inkomen
PIC = indexcijfer prijspeil
RIC = reële inkomensindexcijfer
NIC
RIC = ----- x 100
PIC

1.5

Prijsinflatie = het gemiddelde prijspeil stijgt t.o.v. het basisjaar
som van (wegingsfactoren x prijsindexcijfer)
CPI (consumenten prijsindexcijfer) = ----------------------------------
Som van de wegingsfactoren (100)

1.6

Nivelleren = inkomensverschillen worden in verhouding kleiner
Denivelleren = inkomensverschillen worden in verhouding groter
Lorenzkromme = toont de verschillen in personele inkomensverdeling
Secundair inkomen = verdient door arbeid
Primair inkomen = uitkering

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

W.

W.

mag ik jou echt ontzettend bedanken met je samenvatting:)?

13 jaar geleden

B.

B.

Ik ben hier heel blij mee ;) . Heel goed gedaan :D

10 jaar geleden

A.

A.

Heel erg bedankt! Je bent goed in samenvattingen maken!! xx

9 jaar geleden