H8 &1,2.

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 818 woorden
 • 23 maart 2016
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Ondernemersrisico en het belang van winst

Bedrijf kan failliet gaan

 • Faillissement kan worden aangevraagd door de schuldeisers maar ook door onderneming zelf
 • Curator neemt beheer van financien van het bedrijf over
 • Bedrijf kan uitstel van betaling aanvragen bij de rechter
  • Bedrijf hoeft schulden tijdelijk niet terug te betalen en kan proberen financien weer op orde te krijgen

Ondernemersrisico

 • Economisch risico
  • Weinig verkoop, kan schulden dan niet terugbetalen
 • Personele risico’s
  • Personeel kan ziek worden, ondernemer moet deze persoon dan nog voor 2 jaar uitbetalen
 • Schaderisico’s
  • Diefstal, brand etc
 • Persoonlijke risico’s
  • Als ondernemer zelf ziek wordt verdient hij niets
 • Ondernemer kan zich hier op verzekeren
  • Premie kosten en schaderisico tegen over elkaar zetten

Principaal-agentprobleem

 • Verdeling van risico’s tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Moreel gevaar
  • Persoon werkt niet hard genoeg
  • Kan premieloonstelsel invoeren
   • Nadeel is dat werknemers aansprakelijk worden gesteld voor ontwikkeling van markt

KvK

 • Uitvoering van wetten zoals handelsregisterwet
  • Elk bedrijf moet zich melden bij KvK
  • Belangrijke informatie van dit bedrijf moet hierin staan
   • Toegankelijk voor andere bedrijven
 • Uitvoeren vestegingswet bedrijven
  • Bepaalde bedrijven moeten hier lid van zijn en voldoen aan allerlei eisen
 • Verstrekken informatie aan ondernemers
  • Helpen beginnende ondernemers
  • Informatie verstrekken over import/export
  • Cursussen aanbieden
 • Bevorderen economisch klimaat in de regio
  • Ondernemingen betere zaken doen
  • Oplossen knelpunten bij bedrijven en organisaties

Voor een goede start van een bedrijf is een ondernemingsplan nodig

 • Om geld te kunnen lenen van bank
 • Zo denkt ondernemer over alle aspecten van een bedrijf

Belang van winst

 • Winst is beloning voor risico dat ondernemer loopt
 • Winst is het inkomen van de eigenaar
 • Winst is nodig voor voortbestaan van een onderneming
 • Winst kan je opzij zetten voor slechtere tijden
 • Winst is nodig voor uitbreidingen
 • Winst is nodig om geld te kunnen lenen van de bank

Aansprakelijkheid en ondernemingsvorm

Eenmanszaak

 • Één eigenaar
 • Kan werknemers in dienst nemen
 • Eigenaar neemt besluiten en winst is voor hem
 • Eigenaar aansprakelijk met privévermogen
 • Banken voorzichtig met geld uitlenen aan eenmanszaken
  • Zekerheid dat ze geld terugkrijgen is niet zo groot als er maar één eigenaar is
 • Speciale vorm is een ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel
  • Geen personeel
  • Zit niet in detailhandel en bezit nauwelijks bedrijfruimte

Openbaar vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid

 • Meerdere eigenaren
 • Geen scheiding tussen eigendom en leiding
 • Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk
  • Elk vennoot afzonderlijk aansprakelijk is met zijn hele privévermogen
  • Schuldeiser mag kiezen welk vennoot de schulden moet aflosen
 • Vaak vennootschapcontracten
  • Omdat de keuze van één iemand de andere vennoten kan strikken
 • Vennoot die meer geld in steek heeft recht op meer van de winst
 • Vennoot betaalt over winst inkomstenbelasting

Openbaar vennootschap met rechtspersoonlijkheid

 • Vennoten zijn niet volledig hoofdelijk aansprakelijk
 • Bepaalde bedrijfsbezittingen worden eigendom van de onderneming en niet van een vennoot

Commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid

 • Naast leidinggevende vennoten zijn er ook commanditaire vennoten
  • Commanditaire vennoten brengen alleen vermogen in
  • Zijn niet aansprakelijk met privévermogen
 • Er is dus gedeeltelijke scheiding tussen leiding en eigendom

Niet-openbare vennootschap / Stille vennootschap

 • Samenwerkings verband tussen tenminste twee personen
  • Brengen goederen, vermogen of arbeid samen
  • Het verkregen inkomen te verdelen onder van tevoren vastgestelde regels
 • Treed niet onder gezamenlijke naam naar buiten
 • Vennoten zijn verantwoordelijk voor eigen handelingen
 • Betere taakverdeling van werk bij bijvoorbeeld artsen of advocaten

Besloten vennootschap

 • Eigendom verdeeld in aandelen
  • Zijn eigendom van aandeelhouders
  • Kunnen alleen verkocht worden met toestemming van andere aandeelhouders
 • Kan gemakkelijk meer vermogen binnenhalen omdat men voor de aandelen moet betalen
 • Alle aandeelhouders zijn samen de Algemene Vergadering Van Aandeelhouders (AVA)
 • Bestuur vormt dagelijkse leiding
  • Kan worden aangesteld door aandeelhouders
   • Zo verliezen aandeelhouders geen zeggenschap over het bedrijf
  • Raad van commissarissen kan worden aangesteld om toezicht te houden op het bestuur
 • BV is een rechtpersoon
  • Organisatie die zelf rechten en plichten heeft
  • Zelfstandig belasting betalen
 • Vennoten niet aansprakelijk met privé vermogen
 • Over de winst moet vennootschapsbelasting betaald worden
 • Over het deel dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders moet dividendbelasting betaalt worden
 • Eigendom en leiding kan gescheiden zijn, is vaak niet zo

Naamloze vennootschap

 • Eigendom verdeeld in aandelen
 • Aandelen zijn vrij verhandelbaar
 • Aandelen gaan via effectenrekening
 • NV is een rechtspersoon
 • Scheiding tussen leiding en eigendom
 • Aandeelhouders krijgen bij winst een cashdividend of een stockdividend
  • Hier moeten ze dividendbelasting over betalen
 • AVA in theorie hoogste macht maar in praktijk vaak niet

Principaal-agentprobleem bij aandeelhouders

 • Aandeelhouders willen zo hoog mogelijke winst
  • Aandeelhouders bieden bestuurders hoge bonussen aan als ze goede resultaten laten zien in een korte tijd
   • Hierdoor verliezen ze het oog op de toekomt
  • Overheid stelt regels in zodat bedrijven niet teveel op winst in korte tijd gaan spelen maar op de toekomst

Stichtingen en verenigingen gaan voor ideëel doel en niet voor winst

Stichting heeft geen leden, stichtingsbestuur wordt gekozen door de statuten

Vereniging heeft leden die het bestuur kiezen        

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.