H5

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1923 woorden
  • 11 oktober 2016
  • 6 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.1
  • 6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

Eco H5

Paragraaf 1; Gezinnen ruilen over de tijd

Ruilen over de tijd·       Prijs = rente·       Financiële situatie·       Sparen = niet consumeren·       Enkelvoudig & Samengestelde rente·       Intertemporele ruil

Stroomgrootheid;   Inkomen                                                                                       Uitgaven                                   Uitgaven                                            Loon                                   Periode                                   Permanent consumptie niveau                    15            20        50        65                                                                                                                       levensjaarVoorraadgrootheid;Vermogen                                   Bezit                                   Schuld                                   Bepaald moment 
  

Stroom +                                            Stroom –                             Voorraad
LevensfasesLevensfaseLeeftijdsindicatieStroomgr.Voorraadgr.Opgroeiend kind + jongere0-17Loon, zakgeld, uitgaven, sparenScooter, pc, mobiel, spaargeld, bankStuderend jongere17-22Loon, studiebijdrage/beursPc, boeken, meubels, auto, studieschuldWerkend adolescent / gezin + kinderen22-30Loon, consumptie, aflossen, sparenHuis, pensioenfonds, auto, hypotheekWerkend volwassene met/zonder kids30-65Loon, uitgaven, aflossen, woningschuldHuis, auto, beleggingsfondsGepensioneerde65+Pensioenuitkering, AOW, uitgaven, sparenHuis, meubels, auto, spaargeld, bank


Paragraaf 2; Sparen of lenen?

Sparen = uitstellen van consumptieLenen = naar voren halen van consumptiePrijs = rente

Risico’s·     Waarde aankoop  sneller dan je aflost = schuld  dan waarde van aankoop·       Inflatie = koopkracht van spaargeld afgenomen; prijs product neemt toeUitgaven voor huis of studie door gezinnen + kapitaalgoederen door bedrijven = investeringen

Menselijk kapitaal; Kennis                                Vaardigheden                               D.m.v. opleiding, training, ervaring

Verdiencapaciteit; Na studie hoger inkomen per tijdseenheid

Rente·       NominaalVoor spaargeld bij bank·       ReëelMet inflatie

(1 + Nominaal) : (1+ Inflatie) x 100% -100 = Reële rente

Financiering eigen huis- hypothecair- huis als onderpand- bank heeft recht op verkopen van onderpand- rentelaste; rente over hypothecaire lening- hypotheekrente aftrekken van belastbaar inkomen

Overige kosten;      overdrachtsbelasting                              kosten voor hypotheek afsluiting                    Huis kopen                              makelaars kosten                              onderhoudskostenParagraaf 3; Bedrijven ruilen over de tijd

Balans·       Overzicht moment·       Bezittingen + schuld + e.v.·       Voorraadgrootheden                                 Financiële gegevens onderneming·       Links; waarvoor gebruikt·       Rechts; waarvandaan

E.v. = zelf gefinancierdVreemd vermogen = terugbetalen            Rente = prijs voor lenen v.v.

Activa; vast = meer dan jaar                         Auto, inventaris, machines              Vlottend = korter dan jaar                             Voorraad, crediteuren


 Afschrijving = kosten GEEN uitgaven; bij aanschaf andersomAanschafwaarde – restwaarde : levensjaren = Afschrijvingskosten

Resultatenrekening·       Overzicht periode·       Winst + verlies·       Stroomgrootheden·       Opbrengsten + kosten·       Inzicht in opbouw resultaten

VBOmzet/OpbrengstInkoopwaarde v.d. verkopen –
 

BWBedrijskosten;            Personeel                                   Huur                                    Rente                                   Afschrijving                                   Overig +                        _
 

Nettowinst of verlies

Overig = bijv; website, schoonmaak, adviseurs, energie, telefoon

Resultaat : Totale vermogen x 100% = Rendement

Wel uitgaven, geen kosten; *uitgaven andere periode                                           * aflossen schuld                                           * verhogen van voorraad                                                        Bij verkoop wel kosten

Wel kosten, geen uitgaven; *waardevermindering vaste activa                                                      Afschrijvingen

Overheidsfinanciën·       Rijksbegroting; begin/verwacht·       Inkomsten + uitgaven·       Jaarverslag

Staatsschuld = schulden v.d. centrale overheid/het rijkOverheidsschuld = s.s. + schuld lagere overheid & wettelijke sociale verz. inst.

Uitgaven  inkomsten = begrotingstekortUitgaven  inkomsten = begrotingsoverschot*Kan afnemen door aflossingen


 Aflossing  begrotingstekort = financieringsoverschotAflossing  begrotingstekort = financieringstekort

Schuld·       Private; bedrijf + gezin·       Publiek; overheid

Inkomsten door belastingenBezuinigingen = minder uitgeven aan posten

Pensioen·       AOW·       OmslagstelselSolidariteit jong oud/ werkend niet werkend·       KapitaaldekkingsstelselPremie voor opbouw pensioen·       Waardevast; prijsstijging·       Welvaartsvast; gem. loonstijging


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.