H5

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1923 woorden
  • 11 oktober 2016
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Eco H5

Paragraaf 1; Gezinnen ruilen over de tijd

Ruilen over de tijd

·       Prijs = rente

·       Financiële situatie

·       Sparen = niet consumeren

·       Enkelvoudig & Samengestelde rente

·       Intertemporele ruil

Stroomgrootheid;   Inkomen                                                                                       Uitgaven

                                   Uitgaven                                            Loon

                                   Periode

                                   Permanent consumptie niveau                    15            20        50        65

                                                                                                                       levensjaar

Voorraadgrootheid;Vermogen

                                   Bezit

                                   Schuld

                                   Bepaald moment

 
 

Stroom +                                            Stroom –

                             Voorraad

Levensfases

Levensfase

Leeftijdsindicatie

Stroomgr.

Voorraadgr.

Opgroeiend kind + jongere

0-17

Loon, zakgeld, uitgaven, sparen

Scooter, pc, mobiel, spaargeld, bank

Studerend jongere

17-22

Loon, studiebijdrage/beurs

Pc, boeken, meubels, auto, studieschuld

Werkend adolescent / gezin + kinderen

22-30

Loon, consumptie, aflossen, sparen

Huis, pensioenfonds, auto, hypotheek

Werkend volwassene met/zonder kids

30-65

Loon, uitgaven, aflossen, woningschuld

Huis, auto, beleggingsfonds

Gepensioneerde

65+

Pensioenuitkering, AOW, uitgaven, sparen

Huis, meubels, auto, spaargeld, bank

Paragraaf 2; Sparen of lenen?

Sparen = uitstellen van consumptie

Lenen = naar voren halen van consumptie

Prijs = rente

Risico’s

·     Waarde aankoop  sneller dan je aflost = schuld  dan waarde van aankoop

·       Inflatie = koopkracht van spaargeld afgenomen; prijs product neemt toe

Uitgaven voor huis of studie door gezinnen + kapitaalgoederen door bedrijven = investeringen

Menselijk kapitaal; Kennis

                                Vaardigheden

                               D.m.v. opleiding, training, ervaring

Verdiencapaciteit; Na studie hoger inkomen per tijdseenheid

Rente

·       Nominaal

Voor spaargeld bij bank

·       Reëel

Met inflatie

(1 + Nominaal) : (1+ Inflatie) x 100% -100 = Reële rente

Financiering eigen huis

- hypothecair

- huis als onderpand

- bank heeft recht op verkopen van onderpand

- rentelaste; rente over hypothecaire lening

- hypotheekrente aftrekken van belastbaar inkomen

Overige kosten;      overdrachtsbelasting

                              kosten voor hypotheek afsluiting                    Huis kopen

                              makelaars kosten

                              onderhoudskosten

Paragraaf 3; Bedrijven ruilen over de tijd

Balans

·       Overzicht moment

·       Bezittingen + schuld + e.v.

·       Voorraadgrootheden                                 Financiële gegevens onderneming

·       Links; waarvoor gebruikt

·       Rechts; waarvandaan

E.v. = zelf gefinancierd

Vreemd vermogen = terugbetalen

            Rente = prijs voor lenen v.v.

Activa; vast = meer dan jaar

                         Auto, inventaris, machines

              Vlottend = korter dan jaar

                             Voorraad, crediteuren

Afschrijving = kosten GEEN uitgaven; bij aanschaf andersom

Aanschafwaarde – restwaarde : levensjaren = Afschrijvingskosten

Resultatenrekening

·       Overzicht periode

·       Winst + verlies

·       Stroomgrootheden

·       Opbrengsten + kosten

·       Inzicht in opbouw resultaten

VB

Omzet/Opbrengst

Inkoopwaarde v.d. verkopen –

BW

Bedrijskosten;            Personeel

                                   Huur

                                    Rente

                                   Afschrijving

                                   Overig +

                        _

Nettowinst of verlies

Overig = bijv; website, schoonmaak, adviseurs, energie, telefoon

Resultaat : Totale vermogen x 100% = Rendement

Wel uitgaven, geen kosten; *uitgaven andere periode

                                           * aflossen schuld

                                           * verhogen van voorraad

                                                        Bij verkoop wel kosten

Wel kosten, geen uitgaven; *waardevermindering vaste activa

                                                      Afschrijvingen

Overheidsfinanciën

·       Rijksbegroting; begin/verwacht

·       Inkomsten + uitgaven

·       Jaarverslag

Staatsschuld = schulden v.d. centrale overheid/het rijk

Overheidsschuld = s.s. + schuld lagere overheid & wettelijke sociale verz. inst.

Uitgaven  inkomsten = begrotingstekort

Uitgaven  inkomsten = begrotingsoverschot

*Kan afnemen door aflossingen

Aflossing  begrotingstekort = financieringsoverschot

Aflossing  begrotingstekort = financieringstekort

Schuld

·       Private; bedrijf + gezin

·       Publiek; overheid

Inkomsten door belastingen

Bezuinigingen = minder uitgeven aan posten

Pensioen

·       AOW

·       Omslagstelsel

Solidariteit jong oud/ werkend niet werkend

·       Kapitaaldekkingsstelsel

Premie voor opbouw pensioen

·       Waardevast; prijsstijging

·       Welvaartsvast; gem. loonstijging

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.