Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

H4 hoe word er gewerkt

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vmbo | 394 woorden
 • 9 mei 2015
 • 3 keer beoordeeld
 • Cijfer 5.5
 • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

Paragraaf 1 Wie produceert dat?Maken van goederen en leveren van diensten = producerenWerken in formele sector = produceren in enge zinWerken in informele sector = produceren in ruime zinProductiefactoren= alles wat je nodig hebt om te produceren
 • Kapitaal: gereedschap, machines

 • Arbeid: mensen bij produceren

 • Natuur: grond waar bedrijf op kan vestigen

 • Ondernemerschap: winst makenmeer machines dan arbeid is kapitaalintensiefmeer arbeid dan machines is arbeidsintensiefprocentuele verandering = (nieuw – oud) : oud X 100alle bedrijven die achter elkaar aan werken aan een eind product = bedrijfskolomwaarde dat word toegevoegd = toegevoegde waardeparagraaf 2 wat kost het milieumaatschappelijke kosten = kosten van milieuvervuiling die de samenleving moet betalen.bedrijven kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen = rekening houden met gevolgen voor mens en milieu
 • Milieuvriendelijk

 • Recyclen of hergebruik

 • Milieubeschermende maatregelenOverheid kan milieuschade verminderen door:
 • Subsidie geven: geld geven voor stimuleren

 • Milieubelasting: betalen voor gebruik van milieuonvriendelijk

 • Regels en wetten

 • Voorzieningen: vb. glasbak, papierbak.

 • Voorlichting geven: milieugedrag veranderen

 • Convenanten sluiten: vrijwillige overeenkomst tussen overheid en bedrijvenVerwijderingsbijdrage: betaal je ook voor het weghalen van grote elektrische apparaten vb. koelkastParagraaf 3 waar werk jij?Vier productiefactoren:
 1. Primaire sector: leveren direct uit de natuur

 2. Secundaire sector: industriële bedrijven

 3. Tertiaire sector: commerciële dienstverlening

 4. Quartaire sector: niet-commerciële dienstverleningVacature: baan waarvoor iemand word gezochtTijdelijk werk via uitzendbureau: flexibel werkBedrijfstak= brance: gelijksoortige bedrijven CAO is per bedrijfstakOrganigram= hoe de onderneming is georganiseerddirecteur à leidinggevende à werknemerArbowet geeft regels voor veilige en gezonde omstandigheden. Voorkomt ziektesArbeidstijdenwet geeft regels aan werk- en rusttijdenArbeidsinspectie moet bovenste 2 dingen checkenParagraaf 4 is alles goed geregeld?Contract voor bepaalde tijd= contract van begintijd tot eindtijdContract voor onbepaalde tijd= vast contractIn proeftijd mag de werkgever en de werknemer ieder moment er mee stoppen. Onbepaalde tijd = max. proeftijd 2 maandenBepaalde tijd = max. 1 maandWerkgever mag iemand ontslaan bij:
 • Ontslagvergunning van UWV

 • Arbeidsovereenkomst via kantonrechter heeft

 • Staande voet met dringende reden

 • In proeftijd

 • Met wederzijds goedvindenArbeidsovereenkomst: overeenkomst tussen werkgever en werknemer waar loon werktijd instaatCAO = collectieve arbeidsovereenkomst. Daar moeten alle individuele arbeidsovereenkomst aan voldoen.Als een vakbond een cao maakt kan de sociale zaken en werkgelegenheid ze algemeen verbindend verklarenPrimaire arbeidsvoorwaarden: hoofdzaken van het werken. Zoals loon, werktijden en vakantiedagenSecundaire arbeidsvoorwaarden: bijzaken van het werken. Zoals onkostenvergoeding, verlofregeling en leaseautoRedenen om te werken = arbeidsmotieven
 • Capaciteiten ontplooien

 • Ambitie

 • Sociale contacten

 • Nuttig voor maatschappij


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.