H4 hoe word er gewerkt

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vmbo | 394 woorden
 • 9 mei 2015
 • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Paragraaf 1 Wie produceert dat?

Maken van goederen en leveren van diensten = produceren

Werken in formele sector = produceren in enge zin

Werken in informele sector = produceren in ruime zin

Productiefactoren= alles wat je nodig hebt om te produceren

 • Kapitaal: gereedschap, machines
 • Arbeid: mensen bij produceren
 • Natuur: grond waar bedrijf op kan vestigen
 • Ondernemerschap: winst maken

meer machines dan arbeid is kapitaalintensief

meer arbeid dan machines is arbeidsintensief

procentuele verandering = (nieuw – oud) : oud X 100

alle bedrijven die achter elkaar aan werken aan een eind product = bedrijfskolom

waarde dat word toegevoegd = toegevoegde waarde

paragraaf 2 wat kost het milieu

maatschappelijke kosten = kosten van milieuvervuiling die de samenleving moet betalen.

bedrijven kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen = rekening houden met gevolgen voor mens en milieu

 • Milieuvriendelijk
 • Recyclen of hergebruik
 • Milieubeschermende maatregelen

Overheid kan milieuschade verminderen door:

 • Subsidie geven: geld geven voor stimuleren
 • Milieubelasting: betalen voor gebruik van milieuonvriendelijk
 • Regels en wetten
 • Voorzieningen: vb. glasbak, papierbak.
 • Voorlichting geven: milieugedrag veranderen
 • Convenanten sluiten: vrijwillige overeenkomst tussen overheid en bedrijven

Verwijderingsbijdrage: betaal je ook voor het weghalen van grote elektrische apparaten vb. koelkast

Paragraaf 3 waar werk jij?

Dit wil je ook lezen:

Vier productiefactoren:

 1. Primaire sector: leveren direct uit de natuur
 2. Secundaire sector: industriële bedrijven
 3. Tertiaire sector: commerciële dienstverlening
 4. Quartaire sector: niet-commerciële dienstverlening

Vacature: baan waarvoor iemand word gezocht

Tijdelijk werk via uitzendbureau: flexibel werk

Bedrijfstak= brance: gelijksoortige bedrijven CAO is per bedrijfstak

Organigram= hoe de onderneming is georganiseerd

directeur à leidinggevende à werknemer

Arbowet geeft regels voor veilige en gezonde omstandigheden. Voorkomt ziektes

Arbeidstijdenwet geeft regels aan werk- en rusttijden

Arbeidsinspectie moet bovenste 2 dingen checken

Paragraaf 4 is alles goed geregeld?

Contract voor bepaalde tijd= contract van begintijd tot eindtijd

Contract voor onbepaalde tijd= vast contract

In proeftijd mag de werkgever en de werknemer ieder moment er mee stoppen. Onbepaalde tijd = max. proeftijd 2 maanden

Bepaalde tijd = max. 1 maand

Werkgever mag iemand ontslaan bij:

 • Ontslagvergunning van UWV
 • Arbeidsovereenkomst via kantonrechter heeft
 • Staande voet met dringende reden
 • In proeftijd
 • Met wederzijds goedvinden

Arbeidsovereenkomst: overeenkomst tussen werkgever en werknemer waar loon werktijd instaat

CAO = collectieve arbeidsovereenkomst. Daar moeten alle individuele arbeidsovereenkomst aan voldoen.

Als een vakbond een cao maakt kan de sociale zaken en werkgelegenheid ze algemeen verbindend verklaren

Primaire arbeidsvoorwaarden: hoofdzaken van het werken. Zoals loon, werktijden en vakantiedagen

Secundaire arbeidsvoorwaarden: bijzaken van het werken. Zoals onkostenvergoeding, verlofregeling en leaseauto

Redenen om te werken = arbeidsmotieven

 • Capaciteiten ontplooien
 • Ambitie
 • Sociale contacten
 • Nuttig voor maatschappij

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.