1. Internationale arbeidsverdeling:

Uit brazilie komt veel koffie,in Zwitserland kun je goed skien, Nederland heeft een groot haven en voor wijn moet je in Frankrijk zijn. Verschillende landen leggen zich toe op het maken van verschillende producten. De manier waarop de prducite over verschillende landen is verdeeld noem je INTERNATIONALE ARBEIDSVERDELING.

Om in nederland koffie te kunne verkopen, moet een handelaar de koffie uit nv brazilie halen. Het kopen van producten in het buitenland noem je INVOER of IMPORT. Om het kopen van de buitenlandse producten te kunne betalen heb je geld nodig. nederland verdient geld door producten aan het buitenland te verkopen. je noemt dat UITVOER of EXPORT.

In een groot land als amerika kunnen veel verschillende goederen en diensten worden geproduceerd. amerkia is daarom voor het verkrijgen van verschillende producten minder aangewezen op de internationale handel dan een klein land als nederland. Kleine landen handelen vaak veel met het buitenland zij hebben een OPEN ECONOMIE. een land dat weinig handeld met het buitenland heeft een GESLOTEN ECONOMIE.

2. De betalingsbalans:

Als nederland tomaten exproteert word er geld verdiend.voor het importeren van japanse auto moet worden betaald. de geldstromen tussen nederland en hetbuitenland worden bij gehouden op de BETALINGSBALANS.

voor de importwaarde en de exportwaarde geldt:
Importwaarde = AANTAL GEIMPORTEERDE GOEDEREN X PRIJS PER PRODUCT.
exprotwaarde = AANTAL GEEXPORTEERDE GOEDEREN X PRIJS PER PRODUCT.

Als je kijkt naar de betalingsbalans van een land zijn er drie mogelijkheden:
1. Importwaarde 2. Importwaarde = exprotwaarde/0-/.....
3. Importwaarde > exportwaarde/negatiefsaldo/uitvoertekort

3. Tegen of met elkaar.

Als je een cd speler wilt kopen heb je keuze uit verschillende merken. Je kunt een pHILIPS KOPEN, MAAR BV OOK EEN soNY. pHIIPS en sony zijn elkaars concurenten. omdat het 2 bedrijven zijn uit verschillende landen betreft,spreek je van INTERNATIONALE CONCURRENTIE.

Er zijn verschillende matregelen die genomen kunnen worden om bedrijven te beschermen tegen internationale concurrentie:
Protectionisme
Invoerrechten------>een geld bedrag moet betaald worden aan de nederlandse overheid.
kwaliteitseisen---->een buitelnds product moet van goede kwaliteit zijn.
Contingentering---->een beperkt aantal buitenlandse producten mag in nederland worden verkocht.

Tussen landen van de EU zijn er geen handelsbelemmeringen er is sprake van een vrij verkeer van producten. Je noem dat VRIJHANDEL. Ook op andere terreinen werken de landen samen . denk maar aan de euro en de EUpolitie: Europool.

4. De euro en andere valuta

Als je naar spanje op de vakantie gaat, hoef je geen geld om te wisselen want ook in spanje kun je betalen met de euro. een ander voordeel voor de vakantiegangers van het invoeren van de euro is gemakkelijke prijsvergelijking.

In de krant zie je dagelijks tabellen waarin je kunt zien hoeveel je moet betalen voor bv de amerikaanse dollar of hoeveel je krijgt voor een frank. de prijs van vreemde valuta in euro's noem je de WISSELKOERS.

Heinekenis een vb van een nederlands bedrijf met vestigingen in veel verschillende landen.zo'n bedrijf noem je een multinational. twee belangrijke redenen voor heineken om zich in het buitenland te vestigen kunnen zijn
-het maken van producten kan daar goedkoper dan in nederland
-Er kunnen daar veel producten worden verkocht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

hee meisje
wel relax stukje...zo kunnen wij weer door met ons werkstuk .
dankje
xxx

13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast