De Mar

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 144 woorden
  • 20 mei 2015
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Klasse 1 ( Passief )

Eigen vermogen, voorzieningen voor ricico’s en kosten en Schulden op meer dan één jaar.

10 000

Geplaatst kapitaal

17 300

Kredietinstellingen

Klasse 2 ( Actief )

Oprichtingskosten, Vaste activa en Vorderingen op meer dan één jaar.

22 000

Terreinen

22 100

Gebouwen: aanschaffingswaarde

23 000

Installaties: aanschaffingswaarde

23 100

Machines: aanschaffingswaarde

23 200

Uitrusting: aanschaffingswaarde

24 000

Meubilair: aanschaffingswaarde

24 100

Rollend materieel: aanschaffingswaarde

Klasse 3 ( Actief )

Voorraden en Bestellingen in uitvoering

34 000

Aanschaffingswaarde handelsgoederen

Klasse 4 ( Actief & Passief )

Vorderingen en Schulden op ten hoogste één jaar

 A 40 000

Handelsdebiteuren

 A 41 110

BTW op aankopen

 A 41 120

BTW op ICN

 P 44 000

Leveranciers

 P 45 110

BTW op verkopen

 P 45 120

BTW op UCN

Klasse 5 ( Actief )

Geldbeleggingen en Liquide middelen

55 000

Bank R/C

56 000

Bank van de Post

57 000

Kas

Klasse 6 ( Kosten )

Kosten

60 400

Aankopen handelsgoederen

60 410

ICN handelsgoederen

60 420

Handelskorting handelsgoederen

60 430

Aankoopkosten handelsgoederen

Klasse 7 ( Opbrengsten )

Opbrengsten

70 000

Verkopen handelsgoederen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.