Hoofdstuk 1: Baas in eigen zaak
§1: Waarom een eigen bedrijf?
Er zijn verschillende redenen om een bedrijf op te richten:
• Je denkt een gat in de markt te hebben gevonden.
• Het is moeilijk om een goede baan te vinden in het bedrijfsleven of bij de overheid. Je kunt dan besluiten voor jezelf te beginnen.
• Van je hobby je werk maken.
• Moeilijk onder een baas kunnen werken.
• Iets voor jezelf opbouwen, waar je trots op kan zijn.
Ondernemersvaardigheden:
• Zelfstandigheid


• Doorzettingsvermogen
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Marktgerichtheid
• Flexibiliteit
• Betrouwbaarheid
• Stressbestendigheid
• Organisatievermogen
• Vakkennis en ervaring
• Financieel inzicht
§2: Naar de Kamer van Koophandel.
Taken van de Kamer van Koophandel:
1. Uitvoering van wetten > Handelsregisterwet en Vestigingswet Bedrijven. Volgens de Handelsregisterwet moeten de meeste bedrijven zich melden bij de KvK om belangrijke gegevens te registreren in het handelsregister.
Volgens de Vestigingswet Bedrijven moeten bepaalde bedrijven (zoals bouwbedrijven, slagerijen en bakkerijen) voldoen aan allerlei eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
2. Verstrekken van informatie > Aan beginnende ondernemers over import en export, bedrijfsovernames en wettelijke voorschriften helpen bedrijven op de goede weg. KvK biedt ook cursussen aan.


3. Bevorderen van het economisch klimaat in de regio > Zodat ondernemingen beter zaken kunnen doen.
Ondernemingsplan:
Stap 1: Oriëntatie en registratie
Stap 2: Vergunningen en diploma’s
Stap 3: Marktonderzoek en marketingplan
Stap 4: Huisvesting
Stap 5: Personeel
Stap 6: Kiezen van de ondernemingsvorm
Stap 7: Financiën
Stap 8: Belastingen en administratie
Stap 9: Verzekeringen
Stap 10: Aan de slag!
§3: Marktonderzoek en financieel plan.
Een marktonderzoek kan op twee manieren worden uitgevoerd. Deskresearch en fieldresearch.
Het marketingplan is de bedrijfsformule. Je bepaalt bijv. welke goederen je precies wilt verkopen, tegen welke prijzen, waar je bedrijf moet worden gevestigd en hoe je je onderneming en je je producten wilt promoten. > Als je dit weet, kan je een financieel plan opstellen.
Een investeringsbegroting is een schatting van de uitgaven voor de benodigde bedrijfsmiddelen.
Met de inventaris bedoelen we de inrichting.
Het geld dat je als eigenaar zelf in het bedrijf steekt, noemen we eigen vermogen.
Geleend geld noemen we vreemd vermogen.
Een plan opstellen voor het weergeven van waar het geld allemaal vandaan komt, noemen we een financieringsplan.
Een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten, noemen we een resultatenbegroting. • De omzet is de verkoopopbrengst
• De inkoopwaarde is het geld dat een bedrijf betaalt voor de producten die zij gaan verkopen.
• De overige kosten zijn bijv. de huur, elektriciteitskosten, rente, enz.
§ 4: Regels, vergunningen en diploma’s.
Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) en Belastingdienst
• iedere onderneming moet staan ingeschreven bij de KvK.
• Iedereen heeft het recht om de handelsregister te raadplegen.
Nieuwe ondernemingen moeten zich melden bij de Belastingdienst, omdat ze hun klanten btw in rekening brengen.
• Over gemaakte winst moet belasting worden betaald.
• Een medewerker van de Belastingdienst komt langs bij starters om te controleren en advies geeft.
Vestigingsvergunningen en diploma’s
Bedrijven krijgen volgens de Vestigingswet pas een vestigingsvergunning als ze voldoen aan voorwaarden op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheidsbescherming.
Hier enkele vergunningen die je wel of niet nodig hebt als bedrijf.
Bouwvergunning en bestemmingsplan
• Je krijgt alleen deze vergunning als staat in de bestemmingsplan van de gemeente dat de grond bestemd is voor de bedoelde bebouwing.
• Je bent een bouwvergunning nodig als je wilt verbouwen of uitbouwen
Milieuvergunningen
• Vrijwel alle bedrijven hebben deze vergunning nodig
• Afspraken hoeveel lawaai een onderneming mag maken
• Welke maatregelen moet een bedrijf nemen om milieuvervuiling tegen te gaan.
• Toegestane milieuvervuiling per bedrijf
Horecavergunning
Ondernemer:
• Is minimaal 21 jaar
• Moet geen strafblad hebben
Bij een exploitatievergunning moet je voldoen aan de regels voor de openbare orde, de veiligheid en de zedelijkheid.
Leidinggevenden:
• Moeten diploma Sociale Hygiëne hebben
Een horecaonderneming kan volgens de Warenwet bezoek krijgen van de Voedsel en Warenautoriteit. De inspecteur controleert de of regels voor voedsel wordt gevolgd.
Als een ondernemer een terras wil, moet hij een terrasvergunning aanvragen.
Marktvergunning
Als de ondernemer op de markt wil staan.
§ 5: Ondernemingsvormen
Bij keuze van ondernemingsvorm zijn deze vragen van belang:
• Wie zijn de eigenaren?
• Wie heeft de leiding?
• Wie is er aansprakelijk?
• Welke belastingen worden betaald?
De eenmanszaak
• Één eigenaar
• Kan wel meerdere werknemers in dienst hebben
• Neemt zelf alle besluiten en alle winst is voor hem
• Je bent ook aansprakelijk voor je privévermogen, niet alleen je bedrijfsvermogen
• Eigenaar is enige die eigen vermogen inbrengt
De vennootschap onder firma (vof)
• Meerdere eigenaren; de vennoten
• Geld dat vennoten samen in bedrijf steken: eigen vermogen
• Hoofdelijk aansprakelijk: elke vennoot is afzonderlijk aansprakelijk met privévermogen.

De besloten vennootschap (bv)

• Eigen vermogen verdeeld in aandelen onder aandeelhouders.
• Iedere aandeelhouder is mede-eigenaar van een bedrijf
• Aandelen kunnen niet vrij worden verhandeld
• Eigenaren zijn niet aansprakelijk voor privévermogen
• Als er sprake is van opzettelijk faillissement of grove nalatigheid, is de eigenaar wel aansprakelijk voor privévermogen
• Over het dividend (betaling van een onderneming aan haar aandeelhouders) wordt ook belasting betaald
De naamloze vennootschap (nv)
• Vermogen verdeeld in aandelen
• Aandelen kunnen vrij worden verhandeld
• Bij faillissement zijn aandeelhouders alleen het bedrijfsvermogen kwijt
• Niet aansprakelijk met privévermogen
Als de koers stijgt, kan de aandeelhouder zijn aandeel met winst verkopen
§ 6: Managementtaken.
Taken manager:
• Plannen
• Organiseren
• Leidinggeven
• Controleren
Plannen
Plannen is het stellen van doelen en het beschrijven vvan de manier waarop die doelen bereikt kunnen worden.
Strategische doelstellingen:
• Beschrijven wat de ondernemer wil bereiken

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

ik vind dat deze samenvatting niet zoo goed iss. het heeft niet alle belangrijke informatie, maar ja toch uw best gedaannn...

9 jaar geleden