ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
ECONOMIE FORMULES

(A)
Afschrijvingen: bijv: taxi van 50.000 eur. 200.000 km.  dan 50.000/200.000:0.25 cent p/km

Arbeidersinkomenquote: arbeidsink. in bedrijven/toegevoegdewrde in bedrijven *100

Arbeidsproductiviteit: waarde gepr. goed/benodigde ardbeidsuren

(B)
Belastingdruk: Belastingontv+nietbelastingontv/Nationaal ink. *100

BEP: TO is TK (gelijkstellen)

BNP: productie(TW)+afschrijvingen

Brutoinvest: Nettoinvest+vervangingsinvest
(C)
Collectievelastendruk: Belastingont+nietbelontv+socialepremies/Nationaalinkomen *100


(E)
Elasticiteit gevr.hoeveelheid: Ev is procentuele verandering vd gevr.hoevlheid/prctuele verandering vd prijs
(Elastisch als Ev: kleiner dan -1 is.  rel.Inelastisch als Ev tussen -1 en 0 met 0 als volkomen inelastisch)

(F)

(G)
GCK: TCK/Q
GO : TO/Q
GTK: TK/Q
GVK: TVK/Q

(I)
Index reel loon: index nom.loon/consum.prijsindex*100
(K)
Kasliq: kasgeld/direct opeisbaretegoeden*100
(L)
Liquiditeit: Vlottende activa/Kortlopende schulden (Boven 1.5 is goed)
Loonkosten p.prod: Loonkosten p.periode/prod. p periode (loonkost. p.periode: gem.loon*nr.werknemers
Loonkosten p.prod: Uurloon p.arbeider/arbeidproduct. p. arbeider
(M)
Marktaandeel: omzet van het bedrijf/totale marktomzet *100
(N)
NNP: productie(TW)


(P)
Participatiegraad: beroepsbevolking/beroepsgeschiktebevolking *100

Premiedruk: Sociale premies/nationaalinkomen *100

(Q)
Qv: ap+b (a: kleiner 0,b groter 0)
(R)
Ruilvoet: prijsindexcijfer uitvoer/prijsindex invoer *100
Reel Ink: Nominaal ink/inflatiepct.
(S)
Saldo Buitenland: Export-Import
Sociale zekerheid:Soc.verzekeringen+soc.voorzieningen
Sociale verzeker.:Werknemersverz.+Volksverz.
Solvabiliteit: EV/TV (Boven 40% is goed)
(T)
TO : P*Q
TK : aq+TCK OF TCK+TVK
TW : TO-TK


(V)
verandering reel nat. ink. p/hoofd vd bevolking: Verand. reel nat. ink/bevolk. groei

(W)
WIG: loonkosten-nettoloon/loonkosten *100
Werkloosheidspct:werkloosheid/beroepsbev.*100
Wisselkoers: van eur naar vreemde val: vrmdvl*eur.
Wisselkoers: hoeveel vrmdval voor eur: vrmdval/eur

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.