Romeo en Julia1. Beschrijvingsopdracht:
Auteur: William Shakespeare

Titel: Romeo en Julia

Plaatsnaam: Amsterdam

Jaar van uitgave: 1979Motivatie boekkeuze:

Ik heb dit boek gekozen omdat het een heel beroemd toneelstuk is en je het eigenlijk minstens 1 keer in je leven moet hebben gelezen. Het is bijna een deel van je opvoeding. Ik had er ook al heel veel van gehoord omdat het zo beroemd is en ik heb een keer een toneelstuk gezien dat erover ging. Het werd gespeeld door leerlingen van een eerste klas. Dat vond ik wel heel leuk en ik wist dat dit boek in ieder geval goed zou zijn om te lezen voor CKV dus ik hoefde het ook niet te vragen.Korte samenvatting van de inhoud:De hoofdpersonen van het toneelstuk zijn natuurlijk Romeo en Julia. Andere belangrijke personages zijn de ouders van Julia, de ouders van Romeo, de voedster Rosa, Benvolio, Paris, Mercutio, Tybalt en Broeder Lorenzo. Romeo en Julia komen allebei uit twee verschillende families. Die families hebben al jarenlang een vete en ze zijn vijanden van elkaar. Romeo is eigenlijk verliefd op Rosaline maar die wijst hem af. Hij is verdrietig en hij zit te treuren. Zijn neef beurt hem wat op. Ze gaan naar een feest van de Capulet’s terwijl hun van de familie Montecchi’s zijn. Dat is wel linke soep.Graaf Capulet heeft hun wel door op het feest maar hij wil geen heibel dus hij laat het maar zo. Romeo ontmoet op het feest de mooie Julia. Julia moet eigenlijk trouwen met Paris maar ze is in een klap verliefd op Romeo. Beiden komen ze erachter van welke familie ze zijn en dat levert problemen op. Ze verklaren elkaar hun liefde en ze willen trouwen. De volgende dag zou Julia een boodschapper naar Romeo zenden om een tijd af te spreken wanneer de plechtigheid zou plaatsvinden. Broeder Lorenzo wil hun wel trouwen. De ouders van Julia zijn de bruiloft met Paris aan het plannen. Julia wil dit niet en gaat opzoek naar een oplossing. Ze krijgt een flesje met gif waarmee ze schijndood kan zijn. Ze lijkt dan dood maar ze is het niet en 48 uur later ontwaakt ze weer. Op de dag van de trouwerij vindt Rosa de jonge Julia dood en iedereen vindt het verschrikkelijk. Julia wordt in een kist gelegd en in een gebouw bij de kerk gezet. Een boodschapper moet Romeo een brief brengen waarin alles uitgelegd staat maar die komt niet aan. Romeo denkt dat Julia echt dood is en zijn hart is kapot. Hij gaat naar het gebouw bij de kerk toe en neemt gif. Later ontwaakt Julia weer en ziet dat Romeo dood is en kust zijn lippen waar nog wat gif op zit en gaat ook dood. De ouders zien in dat de vete opgeheven moet worden.

Het speelt zich af rond 1600. De gebeurtenissen hebben het leven van de hoofdpersonages ingrijpend veranderd. Zo erg zelfs dat ze op het einde zelfmoord plegen.Uitgewerkte persoonlijke reactie:

Ik vond het wel een mooi verhaal maar het verhaal was al bekend bij mij. Het was wel lastig om te lezen omdat het in moeilijke woorden wordt verteld en niet van deze tijd is. Het is allemaal heel hoffelijk. Als men kwaad is wordt er nog steeds met u en uw gesproken en er wordt niet of nauwelijks gescholden. De scheldwoorden zijn ook heel anders dan nu. De liefde laat men ook op een andere manier zien. Men praat met zoete woordjes en prijst degene die hemel in. Dat is allemaal wel even lastig om te lezen maar je hebt het al snel door.Het verhaal had niet zoveel effect op mij. Het was wel droevig maar na een nachtje slapen ben je alles weer vergeten. Ik kan het me niet voorstellen dat iemand zelfmoord pleegt omdat zijn geliefde dood is.Vijf verhaalaspecten:

1 Onderwerp:

Het onderwerp van de tekst is duidelijk de liefde. De liefde tussen twee mensen die eigenlijk verboden is. Het onderwerp is wel boeiend omdat je benieuwd bent hoe het afloopt maar omdat je het verhaal al kent is het niet zo boeiend meer. Ik had vooraf geen bepaalde verwachtingen dus die kunnen niet uitgekomen zijn. Het onderwerp ligt niet bepaald in mijn belevingswereld omdat het te ouderwets is. De schrijver heeft het onderwerp wel goed verwoord maar er zit niet zoveel diepgang in. Je weet niet veel over de geschiedenis van de vete en waarom ze niks met elkaar mogen hebben. Je weet ook niets over Romeo en zijn ouder geliefden. Je leert de personages in het boek niet echt heel goed kennen. In het boek wordt er geen visie opgegeven. Ik heb de film voor een gedeelte gezien en ik vind het boek leuker omdat je daar zelf beelden bij kunt fantaseren en ze minder gewelddadig zijn. Het toneelstuk wat ik heb gezien was een grappige versie op het eigenlijk toneelstuk en dat vond ik heel leuk want er zat heel veel humor in.2 Gebeurtenissen:
De belangrijkste gebeurtenis in het boek is dat Romeo en Julia dood gaan. Het wordt wel goed beschreven want je weet precies wat er aan vooraf ging en hoe het daar plaats vond. De gebeurtenissen spelen de belangrijkste rol omdat het een toneelstuk is en je krijgt geen duidelijk beeld over de gedachten van iemand. De gebeurtenissen volgen wel logisch op elkaar. De gebeurtenissen zijn wel spannend maar als je de tekst niet helemaal begrijpt dan kun je je ook niet helemaal inleven in het boek en is het dus een stuk minder spannend. Ik vind de gebeurtenissen meer romantischer en schokkend omdat ze dood gaan aan het einde maar het wel uit liefde is. De gebeurtenis die het meeste indruk op mij heeft gemaakt is dat Tybalt en Romeo en Mercutio vechten en dat Tybalt dood gaat en Romeo daarvoor wordt verbannen. Het is namelijk wel zielig voor Julia en Tybalt verdiende het ook niet om dood te gaan net zoals Mercutio die gewond raakt. Dat Romeo en Julia niet met elkaar mogen omgaan heeft me wel aan het denken gezet omdat het heel triest is voor hun en het mij ook niet leuk lijkt als ik niet met een bepaald persoon waarvan ik van hou niet om mag gaan. De gebeurtenissen blijven je wel boeien maar je moet wel echt door de tekst heel worstelen omdat het ontzettend droge kost is. Je moet wel zelf een beetje de verbanden leggen. Ik vind de film eigenlijk wel leuker om te zien dan het boek. Het is amusanter maar het boek is beter.

3 Personages:
De hoofdpersonen zijn wel helden want ze zijn niet bang om alles te geven voor hun liefde ook al raken ze daardoor heel veel kwijt en ze zijn niet bang om dood te gaan. De karaktereigenschappen zijn niet echt heel duidelijk omdat het meer om de gebeurtenissen gaat maar je hebt wel een redelijk indruk van hoe de personen zijn. In ieder geval genoeg om het boek te begrijpen. De personages zijn wel herkenbaar en levensecht omdat het wel echt kan gebeuren en ze geen rare dingen doen. Het is niet helemaal van deze tijd maar het zou nu ook wel in een andere vorm kunnen voorkomen. Je kunt je redelijk verplaatsen in de personages maar er wordt niet speciaal vanuit een persoon geschreven dus het is een beetje oppervlakkig. Ik keur het gedrag van Romeo en Julia wel goed omdat ze gewoon bij elkaar horen. Maar dat Romeo een moord pleegt vind ik niet goed want dat had ook wel op een andere manier opgelost kunnen worden. Ik keur het gedrag van de beide families af omdat het belachelijk is om zo’n strijd te hebben als je al niet eens meer weet waar het ooit mee begon. De beslissingen van de personages zijn soms wel begrijpbaar maar ik kan het niet geloven dat ouders hun kind dwingen om met een bepaald persoon te trouwen. Ik vind dat het je eigen keus moet zijn maar ik weet dat het nu nog steeds voorkomt. Ik weet echt niet hoe ik in dezelfde situatie zou reageren omdat ik het me niet helemaal kan voorstellen omdat ten eerste mijn ouders niet zo zijn. Ten tweede ik heb geen ruzie met een andere familie en ten derde het is allemaal te ouderwets. De personages reageren voor mij niet voorspelbaar want Julia gaat niet echt tegen haar ouders in. Eerst wel maar later geeft ze het toch op. Het maakt het wel leuker om te lezen want als alles toch voorspelbaar zou zijn dan kun je net zo goed het boek niet lezen.4 Opbouw:
Het is niet ingewikkeld qua opbouw. Het verhaal is niet al te spannend omdat het een te bekend verhaal is en je weet hoe het afloopt. Er zitten heel weinig flashbacks in en dat vind ik wel prettig. Het maakt het soms wel makkelijker om de tekst te begrijpen maar in dit geval kun je het zonder ook wel begrijpen. Het zou ook niet echt goed bij het onderwerp passen omdat het op dat moment draait om de liefde tussen die twee. Je ziet de gebeurtenissen niet echt vanuit het oog van een persoon maar ook niet vanuit meerdere personen. Er wordt gewoon simpel weg beschreven wat er gebeurt en wat men zegt. Dat maakt het moeilijk om te lezen omdat het niet als een verhaal is geschreven maar als een toneelstuk. Je blijft aan het slot niet met vragen zitten want je accepteert het einde gewoon. Het boek begon me te boeien zodra Julia te voorschijn kwam. Daarvoor is het nogal saai.5 Taalgebruik:
Het taalgebruik is heel erg moeilijk omdat je niet precies weet wat men bedoelt en hoe men erover denkt. Er is bijna alleen maar dialoog in het boek. Soms is er een klein stukje verhaal erbij waar staat waar de gebeurtenis plaats vind en wie er zijn. Dat is niet echt lastig want je kunt heel veel uit de dialogen halen. Het taalgebruik past wel bij de personages en de vorm waarop het geschreven is. Het is wel zo dat wanneer het in deze tijd vertaald zou zijn in normaal Nederlands dat dan de hele waarde van het toneelstuk er af zou zijn. Er komt heel veel rijm voor in het toneelstuk.Verslag volgens Informatieboek Palet1 De verteltechniek is een techniek waar alles wordt beschreven wat er gebeurd en gezegd wordt. De mening van de verteller of schrijver blijft er buiten. De stijl van het verhaal is wel heel ouderwets en het is in een soort rijm geschreven. Dat is heel anders dan dat ik gewend ben maar voor een keertje vind ik het wel leuk.

2 De thematiek ben ik wel redelijk gewend omdat heel veel boeken over liefde gaan. Heel veel films gaan over liefde en bijna alle liedjes gaan over liefde. De hele wereld draait eigenlijk om liefde want als mensen elkaar zouden liefhebben en de natuur dan zou er geen oorlog zijn en er zouden ook geen rare natuurrampen zijn.

3 De normen en waarden zijn ook heel anders dan ik gewend ben. Mijn ouders zoeken geen geschikte partner voor mij en bepalen niet met wie ik wel en niet om mag gaan. Ik hoef ook niet iedereen met u aan te spreken en ik kan gerust voor mijn eigen mening uitkomen ook al zou die politiek incorrect zijn. In het boek is het heel erg als je kwaad over iemand spreekt en als je woord vermoord krijg je zelf de doodstraf of je wordt verbannen. Er wordt ook veel sneller gevochten en dingen worden met daden gedaan en er wordt niet echt over gepraat.

4 Dat er huwelijkspartners worden uitgezocht komt nu nog steeds voor. In Nederland zelf niet zozeer maar in andere culturen wel. Het beeld dat ik van het toneelstuk heb gekregen is dat men ontzettend eervol met iedereen om moet gaan en dat er niet geroddeld wordt of je mag niet lui zijn. Het is altijd hard werken. Er is wel meer respect voor vrouwen dan nu. Er wordt heel hoffelijk gedaan.

5 Ik ben nooit in dat land geweest maar wat ik dus wel herken dat Julia moet trouwen met iemand die haar ouders hebben uitgezocht en als ze dat niet wil dan wordt ze verstoten.

6 Het gaat hier wel over westerse personages dus ik kan niet antwoorden op deze vraag.

7 De nieuwswaarde die ik heb gekregen is dat er vroeger lang niet zo ruim en makkelijk over dingen werd gedacht als nu en dat maakt me bewust van de manier waarop wij nu leven en dat ik blij ben dat ik niet toen leefde maar nu.

8 Er wordt geen enkele visie van de auteur op het leven beschreven.

9 De cultuur is nog wel hetzelfde alleen de tijd waarin in het zich afspeelt niet. Het grote verschil is dat men nu vrijer is om zijn mening te uiten en dat mannen en vrouwen gelijker zijn dan toen.

10 Het is wel een letterlijke vertaling maar wel zo dat je niet ontzettend rare zinnen krijgt in het Nederlands. Maar de vertaler heeft zich niet een aantal vrijheden veroorloofd en dat zou ook niet mogen omdat het wereldliteratuur is en het is een heel belangrijk stuk. Eigenlijk is het nog wel redelijk vrij vertaald omdat men in het Nederlands wel moet zorgen dat het nog rijmt maar het krijgt wel dezelfde betekenis. Vb: Een pijn wordt door een ander verzacht, Bij duizeligheid is ’n tegendraai de kuur; Een leed wordt door een ander omgebracht; Laat dus nieuw gifsap dringen in je ogen, Waardoor het andre gif snel op zal drogen.

11 De tekst is zelf saai maar het verhaal is wel leuk. Ik heb niets nieuws geleerd van een andere cultuur want ik wist alles al.

12 Het is wel een typisch cultuurgebonden boek want het heeft eigen normen en waarden. Het heeft wel waarde voor mij omdat het een beroemd boek is en ik het nu eindelijk heb gelezen. Ik vond dat wel bijzonder maar het verhaal is te droog voor mij.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

In de samenvatting staat dat Julia sterft doordat ze in aanraking komt met het gif dat nog op Romeo's lippen zit. Dat is niet zo: ze pleegt zelfmoord door zichzelf met zijn mes neer te steken...

11 jaar geleden

A.

A.

ik vond het een mooi verslag van mij zou je een 9 krijgen

17 jaar geleden

M.

M.

Duidelijk, veel aan gehad! bedankt freak !! :D:D

10 jaar geleden

J.

J.

ik weet niet hoor mirjam, er zijn verschillende versies!!??

9 jaar geleden

A.

A.

dnkje k heb veel aan gehad ik ga nu kopieren en plakken en dan krijg ik 10 en jij hebt het gemaakt lekker.maar meer verslag

zodat ik kan kopieren

4 jaar geleden

R.

R.

Julia gaat niet dood door gif maar doordat ze de dolk van romeo pakt en zich daarmee neer steeks..

9 jaar geleden

J.

J.

een goed verhaal deze site is echt chill !

9 jaar geleden

R.

R.

THNX :D:D

9 jaar geleden

D.

D.

When she finds none, she snatches his dagger and stabs herself to death. Paris' page and the watchman arrive and discover the bodies. Another watchman has apprehended the Friar. The Prince and the Capulets arrive and discover Juliet newly dead with Romeo's dagger buried in her bosom.

9 jaar geleden

A.

A.

Bedankt! ik moest een werkstuk maken over william shakespeare en hier heb ik heel veel aan gehad!

8 jaar geleden

A.

A.

Ik bedoel da ik in groep zeven zit...
Sorry!

8 jaar geleden

S.

S.

Zoveel spelfouten voor iemand die in 4 vwo zit?

8 jaar geleden

Janne

Janne

Mischien heeft hij/zij dyslexie daar is weinig aan te doen

2 jaar geleden

J.

J.

duidelijk een jongen die dit schrijft'-'

8 jaar geleden

A.

A.

Lekkere samenvatting deed me aan kipsaté denken

4 jaar geleden

J.

J.

Ik ben het nu aan het lezen , en ik vind het geweldig.
De romantiek, en de actie achtige stijl past bij mijn favorieten .

3 jaar geleden

T.

T.

leuke samenvatting

2 jaar geleden

A.

A.

?

2 jaar geleden