Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Hoofdstuk 8

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 452 woorden
  • 19 februari 2009
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Samenvatting
Hoofdstuk 8


§8.1 De eerste ontmoeting
signalen zijn opvallende geuren, kleuren, vormen, geluiden en gebaren die voor soortgenoten informatie bevatten.
Verder is signaalhandeling als een dier zijn specifieke signalen toont die anders verborgen zouden blijven.
Een ritueel is een vaste serie handelingen met als doel een voorbereiding op het eigenlijke gedrag.
Ritueel gedrag zijn de vereenvoudigde dagelijkse handelingen.
In tegenstelling tot signaalhandeling kun je bij een rituele handeling de oorsprong van het gedrag herkennen.
Baltsgedrag is de manier om aan te tonen dat je van het andere geslacht bent en de geschikte partner bent. Functies daarvan zijn agressie sussen en uitwisselen van informatie over elkaars kwaliteiten als partner en ouder.

§8.2 Wanneer je met meer bent
De rangorde is de taakverdeling tussen dieren van hetzelfde soort.
Communicatie is als signalen aangepast worden aan wisselende omstandigheden, uitgewisseld worden tussen twee of meer dieren en het gedrag van het andere dier niet voorspelbaar is.
Het effect van het signaal hangt af van zender en ontvanger.
Filters zorgen ervoor dat informatie vervormd bij de ontvanger terechtkomt.
En een ruis is als de informatie wordt verstoord door bijvoorbeeld achtergrondlawaai.
Een rolpatroon is een organisatievorm waarbij de rechten en plichten van een mens door traditie worden bepaald. In een veranderde omgeving is goede communicatie onmisbaar.

§8.3 Aanpassen of uitsterven
Evolutie is het aanpassen door geleidelijke veranderingen in erfelijk materiaal. Leren is een snelle manier van aanpassen aan veranderingen.
Verder is Inzicht een creatieve manier van leren.
Trial-and-error is proefondervindelijk leren.
Klassieke conditionering is het leren via associatie. Ook heb je Operante conditionering, dat is leren door een beloning te geven.
Bekrachtiging is een dier belonen als je iets ziet wat met toeval gebeurt wat jij leuk vind en dus wil dat het dier het nog een keer doet.

§8.4 Leren als een blokkendoos
Gedragselementen zijn de bouwstenen van gedrag.
Een gedragsketen is wanneer je van elkaar afhankelijke gedragselementen achter elkaar zet.
Het gedragssysteem is de gedragsketens en gedragselementen samen.
Het gedrag wordt gevormd door meerdere gedragssystemen.
Deze opbouw van klein naar groot noem je hiërarchisch.
Waarom is het handig om gedrag te splitsen in deze onderdelen? Ten eerste omdat het veel gemakkelijker en nauwkeuriger word om elementen te beschrijven. De beschrijving in termen van gedragselementen is minder vatbaar voor vergissingen en misverstanden. Gedragselementen zijn handig om de verschillen tussen twee dieren te beschrijven. Gedragselementen beschrijf je in een ethogram.

§8.5 Hoe het begon
Uitwendige factoren zorgen voor een reactie op omgevingsfactoren.
Inwendige factoren komen van binnenuit.
In -en uitwendige factoren sturen boodschappen (prikkels) naar de zintuigen.
Een prikkel is een informatiedrager.
Een sleutelprikkel is een prikkel waarop altijd hetzelfde gedrag volgt.
En een supernormale prikkel is een overdreven sleutelprikkel.
Motivatie is de bereidheid om bepaald gedrag te vertonen. Dat zijn gevolgen van in en uitwendige prikkels.

REACTIES

Guus

Guus

i love you ??????

4 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.