Samenvatting hoofdstuk 6 coördinatie
De sterkte van de lens van een lensoog als van een mens kan worden vergroot en verkleind. Dit boller en platter worden van de lens heet accommodatie. Daarmee is het mogelijk het beeld scherp op het netvlies te projecteren. De drempelwaarde wan een zintuigcel is het laagste voor een adequate prikkel. Met bepaalde zintuigcellen, namelijk de kegeltjes zien we kleuren, zwart-wit,grijstinten en scherp: daar is voldoende licht voor nodig. We zien zwart- wit, grijstinten en vrij onscherp met andere zintuigcellen namelijk de staafjes.
In het netvlies is een plaats waar zich geen licht gevoelige cellen bevinden, dat is de blinde vlek. De meeste kegeltjes bevinden zich in de gele vlek van het netvlies daarmee kunnen we het scherpste zien.


Door een verkeerde uitleg van de informatie van de ogen door de hersenen ontstaat gezichtsbedrog. Het kijken met twee ogen heeft twee voordelen ten opzichten van het kijken met een oog. Je kunt beter afstand/diepte schatten en je beschikt over een groter gezichtsveld dan met een oog. De voornaamste oorzak van blindheid is in Nederland staar.
Zintuigen: Prikkel
Oog licht
Oor geluidsgolven
Evenwichtszintuig beweging
Reukzintuig geurstoffen
Smaakzintuig smaakstoffen
Temperatuurzintuig temperatuurverandering
Drukzintuig drukverandering
Pijnzintuig chemische veranderingen
Smaak,reuk pijn- en interne zintuigen zijn gevoelig voor chemische prikkels.


Tast- ,druk, evenwicht-, reukzintuigen en de oren zijn gevoelig voor mechanische prikkels.
Gewenning kan optreden als zintuigcellen constant op dezelfde manier geprikkeld worden. Bij gewenning is er sprake van een hogere drempelwaarde.
Het grootste deel van de informatie die het zenuwstelsel via de zintuigen binnenkrijgt blijft onbewust , doordat de informatie de grote hersenen niet bereikt.
Het zenuwstelsel bestaat uit het animale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel.
Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een (ortho)sympathisch en een parasympatisch gedeelte. Het parasympatisch deel van het autonome zenuwstelsel vertraagt de hartslag- en ademhalingsfrequentie, stimuleert de door bloeding van de spieren en zorgt voor het afgeven van glucose in het bloed. Op grond van de plaats in het lichaam wordt het zenuwstelsel verdeeld in het centrale en het perifere zenuwstelsel. Op grond van de impulsrichting wordt het zenuwstelsel verdeelt in sensorisch: impulsen naar het centrale zenuwstelsel toen en motorisch: impulsen van het centrale zenuwstelsel naar de uit voerende organen. Een reactie op een bepaalde prikkel voordat of zonder dat bewustwording plaatsvindt heet een reflex.
De myelineschede met insnoeringen maakt snelle geleiding van impulsen mogelijk. Myelineschedes vind je om uitlopers van zenuwcellen. Een ompuls wordt via een synaps overgedragen van de ene zenuwcel op de andere. Een impuls is een depolarisatiegolf. Impulsen veroorzaken via transmitterstoffen een depolaisatie in de spier zodat deze samentrekt.

Begrippen
6.2
Accommodatie: het boller worden van de ooglens
Bijziend: oogafwijking waarbij de oogas te lang is of de lens te bol
Verziend: oogafwijking waarbij de oogas te kort is of de lens niet bol genoeg
Adequate prikkels: prikkel waarvoor bepaalde zintuigcellen een extra lage prikkel drempel hebben
Impulsen: stroompje langs membraan zenuwcel
6.4
Centrale zenuwstelsel : deel van het zenuwstelsel dat bestaat uit hersenen en ruggenmerg
Hersenen- ruggenmerg:deel van het centrale zenuwstelsel
Grote hersenen:onderdeel van het zenuwstelsel met centra voor o.a. bewuste waarneming,beweging,wil,geheugen,denken
kleine hersenen : onderdeel van de hersenen, regelt kracht spiersamentrekking,stemt werking skeletspieren op elkaar af.
Hersenstam:onderdeel van het zenuwstelsel, in het verlengde van het ruggenmerg, met centra voor autonome regeling; kopreflexen verlopen via dit orgaan
Animale zenuwstelsel: deel v.h zenuwstelsel dat bewust en gewilde waarnemingen en reacties regelt
Autonome zenuwstelsel: deel van het zenuwstelsel dat de werking van organen regelt, onbewust en buiten de wil om
Parasympathisch zenuwstelsel: deel van het autonome zenuwstelsel
Orthosympathisch zenuwstelsel: deel van het autonome zenuwstelsel
6.5
Zenuwen: bundel lange neuronuitlopers
Neuronen: zenuwcellen
Myelineschede: werkt als isolatie om lange uitlopers van neuronen
Pupilreflex: nauwer en wijder worden van de pupil
Synaps : verbinding tussen twee neuronen

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.