hoofdstuk 2 - soorten en populaties

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 650 woorden
  • 4 oktober 2016
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Biologie hoofdstuk 2 – Soorten en populaties

§2.1 Definitie van een soort

Bij een soort hebben dieren min of meer hetzelfde uiterlijk en kunnen ze vruchtbare nakomelingen krijgen.

De wetenschappelijke naam van een soort bestaat uit 2 delen: de geslachtsnaam en de soortaanduiding. Dit is de binominale naamgeving. In de naam zit soms een eigenschap van een dier. Deze naamgeving is ingevoerd door Linnaeus. Hij plaatst organismen in steeds kleinere groepen: rijken  klassen  orden  families  geslachten  soorten  organismen.

Taxonomie is de wetenschappelijke indeling van soorten. DNA onderzoek zorgt ervoor dat er soms verassende families naar voren komen.

Hybriden zijn nakomelingen die niet vruchtbaar zijn, omdat het DNA van de ouders niet goed genoeg overeenkwam, maar het wel mogelijk is om nakomelingen te krijgen.

§2.2 Populaties

Een populatie is een groep organismen van hetzelfde soort in een bepaald gebied. Individuen in een populatie zijn vaak familie van elkaar, omdat dieren vaak paren met iemand binnen de populatie. Dieren zijn daardoor kwetsbaarder.

De beperkende factor is de factor die ervoor zorgt dat een populatie niet meer verder kan groeien.

Door versnippering vallen populaties uit elkaar. Verstedelijking is vaak de oorzaak. Populaties worden hierdoor zwakker of verdwijnen.

Ontsnippering is wanneer de versnipperde gebieden met elkaar verbonden worden.
De overlevingskansen van een soort kun je ook verbeteren op een gebied zo te maken dat dieren zich thuis voelen.

Een territorium is een leefgebied van één dier.

§2.3 Elke soort is anders

Een habitat is een leefomgeving van plant en dier, met de specifieke biotische en abiotische factoren die voor een soort belangrijk zijn. Twee diersoorten kunnen dus in dezelfde omgeving leven maar een andere habitat hebben.

Ieder organisme kent voor iedere factor zijn optimum. Voor abiotische factoren is er ook een minimum- en een maximumwaarde dat de tolerantiegrenzen zijn. Buiten deze grenzen gaat het organisme dood. Binnen die grenzen leven de meeste dieren in het optimumgebied.

Een niche gaat het erom wat een soort doet en wat het invloed ervan is op het ecosysteem. De niche van een diersoort kan verschillen. Dat kan door de seizoen veranderingen bijvoorbeeld.

Dit wil je ook lezen:

Samenstellingen van een populatie kan veranderen, doordat sommige dieren van een soort het wel in een bepaalde omgeving overleven en anderen niet. Zo kunnen er volgens de theorie van Darwin nieuwe soorten ontstaan, omdat de ene helft van een soort niet meer paart met de andere helft van een soort.

§2.4 Eten en niet gegeten worden

Predatie is wanneer een prooi beweegt en gevangen moet worden. Eten en mijden dat andere jouw eten is van levensbelang bij organismen. Populaties veranderen voortdurend van grote, omdat de verhouding prooidieren en predatoren steeds veranderd. Predatoren kunnen ook overstappen naar een ander prooidier, waardoor de populatie min of meer gelijk blijft.

Een voedselketen is de reeks energiestappen (in voedingsstoffen) vanaf de plant tot het laatste organisme dat de energie gebruikt. Omdat dieren meerdere organismes eten, worden de voedselketens verbonden door een voedselweb.

Er kunnen verstoringen ontstaan in een voedselketen door ziekte. Door gif kan een voedselketen ook verstoord worden. Omdat boeren gif spuiten komt het in insecten die er meestal niet door van gaan. Op het eind van de voedselketen treedt er accumulatie op. Dat is wanneer de concentratie gifstoffen in een lichaam steeds groter worden. Uiteindelijk zal de laatste consument er dus aan kunnen sterven.

Symbiose is een langdurige relatie tussen twee soorten. Er zijn drie soorten:
- Mutualisme (+/+): beide soorten hebben voordeel.
- Commensalisme (+/o): een soort heeft voordeel en het andere soort heeft geen voor of nadeel. Hieronder valt het epifytisme. Je spreekt van epifytisme wanneer planten op andere planten groeien. Het voordeel is dat de planten weinig concurrentie ondervinden.
- Parasitisme (+/-): een soort heeft voordeel en het andere soort heeft nadeel.

Soms is de scheidingslijn niet helemaal duidelijk bij symbiose.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.