Hoofdstuk 2

Beoordeling 10
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 843 woorden
 • 20 juni 2016
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Paragraaf 1 weefselonderzoek

Tumor : is een ander woord voor gezwel (de celdeling is ontregeld) de meeste tumoren zijn goed aardig

Biopsie : het verzamelen van weefsel, zodat de tumor onder de microscoop kan om te onderzoeken of het een goed of kwaad aardige tumor is.

De arts stuur de biopsie naar een pathologisch laboratorium. Die onderzoekt het weefsel

Paragraaf 2 zelf cellen bekijken

Preparaat : Dit is een glasplaatje waar je cellen op kunt leggen, die je door behulp van een microscoop kunt waarnemen.

Tubes : buis waar het oculair in zit

Statief : hieraan pak je de microscoop vast

Tafel : hier leg je het preparaat op

Grote schroef : knop voor grove scherpstellingen 

Kleinen schroef : knop voor kleine scherpstellingen

Oculair : de bovenste lens

Objectieven : de onderste lens

Preparaat klem : klemt het preparaat vast

Revolver : draaibare schroef waar de objectieven aan vast zitten

Diafragma : regelt de hoeveelheid licht die door de lens valt

Paragraaf 3  

Celmembraan : hier zijn alle cellen door omgeven en bevat vooral uit vetmoleculen

Celkern : daar liggen de chromosomen

Kernmembraan :  beschermd de kern (celkern)

Cytoplasma : bestaat uit water met daarin organellen

Intercellulaire ruimte :  de ruimte tussen de cellen

Plastide :  vormen een groep organellen. Er zijn 3 soorten plastide

 • Chloroplasten > bladgroenkorrels
 • Chromo plasten > kleurstofkorrels
 • Leukoplasten > zetmeelkorrels

Vacuole : speelt een belangrijke rol bij de stevigheid bij planten.

Vacuolemembraan :  beschermd het vacuole

Paragraaf 4 weefsels en organen

Stamcellen : zijn cellen die nog niet ontwikkeld zijn tot een bepaald type cel, en nog geen specifieke functies hebben.

Embryonale stamcellen : dat zijn stamcellen die nog tot allerlei verschillende cellen kan uitgroeien dit gebeurd in de buik (embryo)

Adulte stamcellen : zijn uitgegroeid tot een specifieke stamcel. Dus b.v. een spiercel kan geen bloedcel worden.

Weefsel : een groep cellen met dezelfde vorm en functie

Dekweefsel : beschermd delen van een organisme of hele organismen

Tussencelstof : bij veel weefsels liggen de cellen niet tegen elkaar. Daardoor ontstaat tussencelstof. Meestal vormen de cellen van het weefsel dit 

Celorganellen

Kernplasma : dat zit binnenin de celkern

Kern poriën : regelen het transport van stoffen in en uit de kern

DNA : bevat erfelijke eigenschappen dit word tijdens de celdeling zichtbaar

Edoplasmatisch reticulem :  bevind zich in het cytoplasma kom de celkern heen. En maakt eiwitten en andere stoffen zoals hormonen

Ribosomen : liggen vooral op het edoplasmatisch reticulem maar komen ook los in het cytoplasma voor. En maken de stoffen

Golgisysteem : bestaat uit opeengestapelde platte blaasjes. Hierin krijgen de eiwitmoleculen hun uiteindelijke vorm. En zorgt ervoor dat de gemaakt stoffen op de juiste plekken terecht komen

Lysosomen : dit zijn blaasjes die van het golgisysteem afsnoeren, en blijven in de cel. Lysosomen bevatten stoffen die enzymen afbreken.

mitochondriën : zijn bolvormige organellen, in het mitochondriën komt energie vrij. Deze energie word opgeslagen in het ATP

Paragraaf 6 diffusie en osmose

Concentratie : hoeveelheid opgeloste stoffen

Diffusie : bij diffusie verplaatsen stoffen van een hoge concentratie naar een lagere concentratie totdat de concentratie in evenwicht is

Osmose : bij osmose verplaatst water zich van een lage concentratie opgeloste stoffen naar een hoge concentratie stoffen.

Paragraaf 7 membranen en het transport van stoffen 

Eiwitten : zorgen voor het transport van stoffen. Ook zijn er eiwitten die als enzym functioneren.

Membraan- eiwitten : zijn poortjes van de cel. Sommige zijn selectief d.w.z. dat het allen bepaalde stoffen doorlaat, en andere poortjes laten alle stoffen door

Extern milieu : is de omgeving van het organisme.

Intern milieu : is het inwendige van het organisme

Tussen het extern en intern milieu bevind zich ten minseten een celmembraan. Bij meercellige organisme bevind zich tussen de cellen weefselvloeistof

Passief transport : er is geen energie nodig om de stoffen te transporteren. Diffusie en osmose zijn hier voorbeelden van. 

Porie eiwitten : transport gaat altijd van ene hoge naar een lage concentratie dit gebeurd bij passief transport

Actief transport : kost de cel wel energie omdat het tegen het concentratieverschil ingaat.

Fagocytose : wanneer een afsnoerend blaasje van het celmembraan voedsel opneemt.

Cytoskelet : vezels binnen de cel die de vorm en bewegingen binnen de cel mogelijk maken. En vormt het pad tussen celorganellen. Er zijn twee soorten van deze vezels.

 • Microfilament
 • Microtubulus

Paragraaf 8 stevigheid door osmose

Celwanden van planten zijn permeabel. Dat wil zeggen dat planten water op kunnen slaan en dat de cel zich kan gaan vervormen. Dit word turgor genoemd.

Een plantencel die in een gelijke osmotische waarde komt heeft geen druk om stevig te blijven. Als de osmotische waarde van de omgeving hoger is dan die van de osmotische waarde in de cel. Gaat de plant slaphangen dit word plasmolyse genoemd.

Paragraaf 9 celdeling

Moedercel : de cel die zich reproduceert (deelt)

Dochtercellen : ontstaan uit de moedercel die deelt

Na de reproductie is de moedercel verdwenen en blijven de dochtercellen over.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Na de reproductie is de moedercel verdwenen en blijven de dochtercellen over.

Mitose : kerndeling 

Plasmagroei : na de celdeling vormen de cellen nieuwe cytoplasma en het aantal celorganellen neemt toe.

Er zijn twee fases in de celdeling:

 • Interfase
 • M-fase

G1 fase > vind er plasmagroei plaats en er worde nieuwe cellenorganellen gemaakt

S fase > DNA word verdubbelt

G2 fase > cel groeit veder

M fase > de cel splits zich (mitose)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.