H 2,5,6

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 857 woorden
 • 4 april 2016
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

vetten

celmembraan
Celwanden

Celwanden

grondplasma

Ligine

Cellulose

pectine

Een plant bevat de voedingsvezels: pectine, cellulose en ligine
ligine zit in de extra celwanden
cellulose zit in de celwanden
pectine is een tussencelstof van de cellen
eiwitten: zitten in de grondplasma
vetten: celmembraan

vaatbundel

In een plant zitten vaatbundels

       
   

eiwitten

 
 

Bastvaten: water + suikers            BWS

Houtvaten: water+ mineralen+vitamines      HWVM

Knollen: slaan suikers op als zetmeel: dsu bijvoorbeeld aardappels. Als er via de bastvaten water+suiker naar beneden word vervoerd, dan worden die suikers opgeslagen als zetmeel.

Zaden: slaan reservestoffen ook op: oliën

Meer glucose aangemaakt à des te zoeter de vrucht word

           
 
   
     

Dissimilatie:
*van een groot molecuul naar een klein molecuul

 
 

*8 Essentiële aminozuren: noodzakelijk: je lichaam kan die niet maken
*12 niet essentiële aminozuren: niet noodzakelijk: je lever kan het aanmaken
*verschillende type minozuren dus: verschillende kleuren op een plaaatje

Voedingsstof

Schematische weergave

Grotere molecuul

Kleinste molecuul

Reservestof?

Dissimilatie

Vetten

           
 
   
 
   
 
   
 

Glycerol 

        vetzuren

Een Vet

JA

LANGZAAM

Koolydraten

 
 

Glucose

Disacharide

Glycogeen

 
 

    GLUCOSE


monosacharide

JA

JA HEEL SNEL

EIWITTEN

 
 

EIWIT

 
 

AMINOZUUR

 
 

INSULINE

Polypeptide

NEE

JA, Als laatste redmiddel

Aerobe dissimilatie: verbranding met voldoende C2 eidn: 38 ATP
Anaerobe dissimilatie: verbranding zonder voldoende O2  eind 2 ATP

Verbranding vindt plaats in de mitochondriën
ATP word gemaakt door ATP synthase die in de mebraan zit
veel H+ moleculen worden via een leiding in de membraan gepomt daar vindt een proces van draaing plaats waarbij  ADP à ATP word

Ook in de chloroplast (plant)
binnen en buitenmembraan liggen blaadjes à waar ATP synthase is
er gaan veel H+ van de blaadjes naar het cytplasma zo word ook van ADPàATP

ATP die 3 fosfaatgroepen heeft, geeft energie af wanneer de derde fosfaatgroep afbreekt. Bijv de spierweefsel krijgen die energie en kunnen dus samentrekken.

ADPà ATP word dus een derde fosfaatgroep aan vast gemaakt, die proces is  hierboven
ADP+Pi + energie à ATP

Spierweefsels beschikken over een beperkt voorraad ATP
Dus ADP moet snel weer opladen tot ATP KAN DOOR

 1. Noodaccu: de fosfaat accu
  heir zit een voorraad van ATP, die na enkele seconden weer leeg is, maar dan kan de dissimilatie opgang koemen à dat wint tijd

DUS creatinefosfaat (ADP)à creatine (ATP)

 1. Anaerobe dissimilatie
  hier word dus glucose afgebroken zonder zuurstof:
  er word 2 ATP gevormd, maar er word ook melkzuur gevormd die slecht is. De melkzuur blijft niet lange tijd à het word afgevoerd via het bloed naar de lever die dan er aminozuren van maakt.
  DE PH WAARDE DAALTà SPIEREN WERKEN NIET MEER GOED

Tegen verzuring aangaan:
- trainen. Als je traint dan komen er meer mitochrondriën, waardoor ook bloedvaten toeneemt à dus er kan meer zuurstof wroden toegevoerd. Waardoor je minder snel verzuring kan hebben dan iemand die neit traint

Formules:

Glucose+ zuurstof à CO2 + H2O + 38 ATP
Glucose à 2 C3H6O3 + 2 ATP

Plant
6 CO2 + 6 H2O+ lichtenergie à glucose + zuurstof

huidmondjes;
* verdamping van water
* rest o2 gaat eruit

 in de chloroplast vindt de fotosynthese plaats
* deel van de zuurstof die ontstaat gebruikt een plant voor de dissimilatie van glucose
*
deel van de suikers gebruiken de cellen van de plant om ATP te maken

 • Chlorofyl (bladgroen)
 • O2 (minder o2?, minder suikers)
 • CO2
 • Temperatuur
 • H2O (vorming grondplasma)
 • Zonlicht
 • Grondstoffen in de bodem

De hoeveelheid glucose die is gemaakt door fotosynthese heet: brutoproductie
wat er overgebleven is gebruikt de plant voor voortgezette assimilatie om andere organische stoffen te maken zoals zetmee, ligine etc.

Droge stof van voedingsmiddelen
- bestaat uit organische stoffen en mineralen

Berekenen door: het percentage te bekijken van droge stof in een voedingsmiddel
ligt tussen de 3% en 24%

Klassieke biotechnologie:
voedingsmiddelen vervaardigen m.b.v bacteriën en schimmels
- alcoholgisting
- melkzuurgisting
 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.