H 2,5,6

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 857 woorden
 • 4 april 2016
 • 2 keer beoordeeld
 • Cijfer 5.5
 • 2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!vettencelmembraan

Celwanden

CelwandengrondplasmaLigine

Cellulosepectine
Een plant bevat de voedingsvezels: pectine, cellulose en ligine

ligine zit in de extra celwanden

cellulose zit in de celwanden

pectine is een tussencelstof van de cellen

eiwitten: zitten in de grondplasma

vetten: celmembraan


vaatbundel
In een plant zitten vaatbundels


       
   
eiwitten
 
 
Bastvaten: water + suikers            BWSHoutvaten: water+ mineralen+vitamines      HWVM

Knollen: slaan suikers op als zetmeel: dsu bijvoorbeeld aardappels. Als er via de bastvaten water+suiker naar beneden word vervoerd, dan worden die suikers opgeslagen als zetmeel.Zaden: slaan reservestoffen ook op: oliënMeer glucose aangemaakt à des te zoeter de vrucht word           
 
   
     
Dissimilatie:

*van een groot molecuul naar een klein molecuul
 
 
*8 Essentiële aminozuren: noodzakelijk: je lichaam kan die niet maken

*12 niet essentiële aminozuren: niet noodzakelijk: je lever kan het aanmaken

*verschillende type minozuren dus: verschillende kleuren op een plaaatje


VoedingsstofSchematische weergaveGrotere molecuulKleinste molecuulReservestof?DissimilatieVetten


           
 
   
 
   
 
   
  

Glycerol 

        vetzuren

Een VetJALANGZAAMKoolydraten 
 

 

Glucose

Disacharide

Glycogeen 
  

    GLUCOSEmonosacharide

JAJA HEEL SNELEIWITTEN

 
  

EIWIT 
 

 

AMINOZUUR 
 

 

INSULINEPolypeptide

NEE

JA, Als laatste redmiddel
Aerobe dissimilatie: verbranding met voldoende C2 eidn: 38 ATP

Anaerobe dissimilatie: verbranding zonder voldoende O2  eind 2 ATPVerbranding vindt plaats in de mitochondriën

ATP word gemaakt door ATP synthase die in de mebraan zit

veel H+ moleculen worden via een leiding in de membraan gepomt daar vindt een proces van draaing plaats waarbij  ADP à ATP wordOok in de chloroplast (plant)

binnen en buitenmembraan liggen blaadjes à waar ATP synthase is

er gaan veel H+ van de blaadjes naar het cytplasma zo word ook van ADPàATPATP die 3 fosfaatgroepen heeft, geeft energie af wanneer de derde fosfaatgroep afbreekt. Bijv de spierweefsel krijgen die energie en kunnen dus samentrekken.ADPà ATP word dus een derde fosfaatgroep aan vast gemaakt, die proces is  hierboven

ADP+Pi + energie à ATP

Spierweefsels beschikken over een beperkt voorraad ATP

Dus ADP moet snel weer opladen tot ATP KAN DOOR
 1. Noodaccu: de fosfaat accu

  heir zit een voorraad van ATP, die na enkele seconden weer leeg is, maar dan kan de dissimilatie opgang koemen à dat wint tijdDUS creatinefosfaat (ADP)à creatine (ATP)
 1. Anaerobe dissimilatie

  hier word dus glucose afgebroken zonder zuurstof:

  er word 2 ATP gevormd, maar er word ook melkzuur gevormd die slecht is. De melkzuur blijft niet lange tijd à het word afgevoerd via het bloed naar de lever die dan er aminozuren van maakt.

  DE PH WAARDE DAALTà SPIEREN WERKEN NIET MEER GOEDTegen verzuring aangaan:

- trainen. Als je traint dan komen er meer mitochrondriën, waardoor ook bloedvaten toeneemt à dus er kan meer zuurstof wroden toegevoerd. Waardoor je minder snel verzuring kan hebben dan iemand die neit traintFormules:Glucose+ zuurstof à CO2 + H2O + 38 ATP

Glucose à 2 C3H6O3 + 2 ATPPlant

6 CO2 + 6 H2O+ lichtenergie à glucose + zuurstofhuidmondjes;

* verdamping van water

* rest o2 gaat eruit in de chloroplast vindt de fotosynthese plaats

* deel van de zuurstof die ontstaat gebruikt een plant voor de dissimilatie van glucose

*
deel van de suikers gebruiken de cellen van de plant om ATP te maken
 • Chlorofyl (bladgroen)

 • O2 (minder o2?, minder suikers)

 • CO2

 • Temperatuur

 • H2O (vorming grondplasma)

 • Zonlicht

 • Grondstoffen in de bodemDe hoeveelheid glucose die is gemaakt door fotosynthese heet: brutoproductie

wat er overgebleven is gebruikt de plant voor voortgezette assimilatie om andere organische stoffen te maken zoals zetmee, ligine etc.Droge stof van voedingsmiddelen

- bestaat uit organische stoffen en mineralenBerekenen door: het percentage te bekijken van droge stof in een voedingsmiddel

ligt tussen de 3% en 24%Klassieke biotechnologie:

voedingsmiddelen vervaardigen m.b.v bacteriën en schimmels

- alcoholgisting

- melkzuurgisting

 


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.