Inhoud
1. Samenvatting artikel
2. Eigen mening
3. Mening andere personen.
4. Bronvermelding

Samenvatting artikel
Ik heb een artikel over genetisch gemanipuleerde soja van het internet gehaald. Ik zal dit artikel nu kort samenvatten.

Vanaf 1996 kwamen genetische gemanipuleerde voedingsmiddelen op de wereldmarkt. Sinds dat jaar mag genetisch gemanipuleerde soja worden ingevoerd in Nederland. Soja is verwerkt in 60% van alle voedingsmiddelen.
Genetische manipulatie is een techniek die ingrijpt in het DNA. Op dit moment zijn er enkele grote bedrijven die zich met genetische manipulatie bezighouden. Het genetisch manipuleren van sojaplanten heeft tot doel dat:
- het gewas zware bestrijdingsmiddelen kan weerstaan.
- het gewas zelf het bestrijdingsmiddel aanmaakt.
Het betreft hier het krachtige onkruidbestrijdingsmiddel 'Roundup', dat de giftige stof glysofaat bevat. De sojaplanten bezweken vóór de genetische manipulatie wel aan Roundup. Er werd dus voorzichtig mee omgesprongen.
Maar nu worden hele akkers bespoten met het giftige bestrijdingsmiddel.
Het bedrijf dat de sojaplanten genetisch manipuleert, Monsanto, is tevens de maker van het giftige bestrijdingsmiddel. Monsanto maakt dus dikke winst!
Men wil het bestrijdingsmiddel nu op veel grotere schaal gaan gebruiken, omdat de genetisch gemanipuleerde sojaplanten goed op het middel reageren.
De regering heeft bepaald dat de herkomst van soja niet op de verpakking van een voedingsmiddel vermeld hoeft te worden, omdat aangetoond zou zijn dat deze soja niet schadelijk voor de gezondheid zou zijn. Op korte termijn is het resultaat dan wel veelbelovend, maar het is nu nog niet mogelijk te bepalen wat de effecten op lange termijn zullen zijn.
Het bestrijdingsmiddel Roundup komt in het milieu terecht. Er blijven resten van het giftige glyfosaat achter in de nieuwe soja. Dit is schadelijk voor de gezondheid gebleken; het veroorzaakt huidaandoeningen bij mensen die ermee werken. Ook is gebleken dat een slechts kleine hoeveelheid glyfosaat de vruchtbaarheid van zoogdieren kan verminderen. Van enkele genetisch gemanipuleerde gewassen is bekend dat ze kruisen met wilde planten en op die manier veranderingen in het ecosysteem aanbrengen. Die wilde planten worden dan namelijk ook resistent voor glysofaat. De genetisch gemanipuleerde sojabonen die immuun zijn gemaakt voor Roundup leveren geen voordeel op voor de consument: ze zijn niet smakelijker, gezonder of goedkoper. De enige die er winst op maakt is het bedrijf Monsanto. Het is voor de consument moeilijk geen proefkonijn van de 'soja-experimenten' te zijn, omdat deze nauwelijks kan bepalen in welke producten de betreffende soja verwerkt is. Dit komt, zoals gezegd, omdat de herkomst van soja niet op de verpakking vermeld hoeft te worden.

Mening
Ik zal nu mijn mening over genetische manipulatie geven.

Mijn mening over genetische manipulatie sluit waarschijnlijk aan op die van vele anderen. Ik vind dat genetische manipulatie een zeer goede zaak is, wanneer men probeert om een oplossing te vinden tegen een ernstige ziekte, bijvoorbeeld AIDS of kanker, of tegen het voedselprobleem in de derde wereldlanden. Ik denk ook dat dit in de toekomst zeker zal gebeuren. Aan de andere kant vind ik dat er voor de geboorte niet met genetisch bepaalde eigenschappen van kinderen geknoeid mag worden. Ik vind het absoluut niet ethisch verantwoord als men, door bepaalde structuren in het DNA te veranderen, een perfect kind probeert te creëren. In het geval van mijn artikel, wat in mijn ogen veel minder extreem is dan het mani-puleren van mensen of dieren, vind ik dat een gewas best immuun gemaakt mag worden tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen, als dit maar in het voordeel van de consument gebeurt en niet in het voordeel van degene die ook het gevaarlijke bestrijdingsmiddel maakt.

Meningen andere personen
1. Ik vind dat als je een product genetisch manipuleert en hier mensen direct mee schaadt, je verkeerd bezig bent. In dit geval worden mensen onvruchtbaar door het eten van sojabonen, waarop bestrijdingsmiddelen zitten. Dit vind ik helemaal verkeerd.
Ook het feit dat de fabriek, die de sojabonen en de bestrijdingsmiddelen produceert, zich er niet voor interesseert dat er mensen schade ondervinden aan hun producten, vind ik getuigen van een gebrek aan sociaal gevoel en hieruit blijkt maar weer dat de wereld alleen draait om de hoeveelheid winst die behaald wordt.

2. Ik vind dat genetisch manipulatie alleen kan plaatsvinden, als het noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als men, door cellen te 'bewerken' een middel tegen ziekten kan maken. Maar om nou mensen en dieren als 'proefdieren' te gebruiken of om cellen onnodig te combineren, vind ik niet nodig. Ik vind het genetisch manipuleren van gewassen wel kunnen, zolang er maar geen ernstige gevolgen uit voortkomen.

3. Ik vind dat genetische manipulatie niet toegestaan mag worden. Er moet niet met de natuur geknoeid worden. Ik heb hiervoor twee redenen; ten eerste: als de genetisch manipulatie fout gaat dan gaat het ook echt goed fout en zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Ten tweede: waar ligt de grens? Als men genetische manipulatie eenmaal goedkeurt, waar ligt dan de grens van wat wel en wat niet mag??

4. Ik vond het een verontrustend artikel aangezien het zo buiten het gebied ligt waarover ik wel had nagedacht, bijvoorbeeld genetisch manipulatie bij dier en mens. Het verontrustende ligt dus in het op vele gebieden al aanwezig zijn en in het ongewild proefkonijn zijn.
Bedenkelijk aan juist dit artikel is dat het bedrijf van het bestrijdingsmiddel dezelfde is als die de sojaplanten genetisch manipuleert. Dit maakt het onmogelijk om objectief te zijn; economische belangen op korte termijn winnen het mijns inziens gemakkelijk van eventuele onomkeerbare lange termijn gevolgen op het gebied van het natuurlijke ecosysteem en gevolgen voor de gezondheid.
Genetische manipulatie in het algemeen kan, denk ik, net als alle andere 'uitvindingen' ten goede en ten kwade gebruikt worden. Dat we het kunnen uitvinden is iets anders dan dat we het ook op een goede manier gebruiken. Gezien de onomkeerbaarheid van de gevolgen zou de korte termijn bevrediging het volgens mij altijd winnen van de lange termijn gevolgen. Gevaar is dus dat we al onze eigen wensen trachten te vervullen maar op lange termijn voor ons eigen nageslacht de ondergang in gang zetten.
De grens kan dus niet van tevoren worden vastgesteld, maar zal gedurende het hele proces aan de orde gesteld moeten worden; wat beogen we ermee, welk doel dient het, hoe kan het gebruikt/misbruikt worden en wat zijn de consequenties op lange termijn. De mogelijkheid van wel kunnen, maar niet doen moet altijd openblijven.

5. Genetische manipulatie is een wetenschappelijke ontwikkeling waar in het algemeen positief tegenaan kan worden gekeken. Wel zal de samenleving, méér dan een individu of een firma, de voors en tegens moeten afwegen om tot een voor de samenleving acceptabele beslissing te kunnen komen. Genetische manipulatie is ethisch verantwoord, zolang als het geen onherstelbare schade veroorzaakt aan mensen, dieren en milieu, of wanneer het van meer waarde is in vergelijking met de voorafgaande producten of methoden. Tevens is het aanvaardbaar als er behoefte aan is en de kosten acceptabel zijn.

Bronvermelding
Mijn artikel heb ik van het internet afgehaald. Ik heb hiervoor de pagina http://www.vegplek.net/grf/sojagen.html gebruikt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.