Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Boek 5

Beoordeling 9
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 1e klas hbo | 3110 woorden
 • 17 september 2016
 • 1 keer beoordeeld
 • Cijfer 9
 • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges! 1. Ordening in rijkenTaxon: groep organisme. Studie van regels, wijze waarop groepen ingedeeld worden: Taxonomie.Systematiek: indelen organismen volgens ordeningssysteem door indelingscriteria; morfologische, anatomische en biochemische kenmerken.Autotroof: zelfvoedend (fotosynthese)Heterotroof: ander nodig voor voedselAFKOrting FAMILIE GEStOORT: Afdeling, Klasse, Orde, Familie, Geslacht (genus), Soort (species)
 1. Wat is een soort?Soort: organismen die in staat zijn zich onderling voort te planten en vruchtbare nakomelingen voort te brengen (onder natuurlijke omstandigheden) / de grootste verzameling van populaties waartussen een effectieve uitwisseling van genen plaatsvind.Populatie: groep individuen van dezelfde soort die in een bepaald gebied leven en samen een voortplantingsgemeenschap vormen. Uitwisseling van genen tussen twee populaties als tussen andere barrières zijn.Geslachtsnaam met hoofdletter – soortaanduiding met kleine letter – hoofdletter onderzoekerbv. Bellis perennis L.
 1. BacteriënChromosoom geen eiwitmoleculenVoorplanting door deling > onder gunstige omstandigheden snel > pathogene bacteriën ookConjugatie: plasmide > DNA-replicatie > plasmide naar andere bacterie > uitwisseling genenPeptidologycaan: stof celwanden alleen bij bacteriënGrampositief: absorberen violette kleurstof aan celwanden, gramnegatief omgekeerdCyanobacteriën: chlorofyl + blauwe pigmenten > waterbloeiEndospore: DNA van bacterie + cytoplasma - water. Omgeven door cyste > ongunstig omstandigheden
 1. Schimmels
 • geen chlorofylGisten:
 • eencellig

 • voorplanting: knopvormingVeelcellige:
 • mycelium: netwerk schimmeldraden / hyfen (soms tussenschoten)

 • chitine: hoornachtige stof waaruit ook uitwendig skelet geleedpotigen bestaat

 • voortplanting: sporen (haploïd)> hyfe > mycelium (paddenstoel)

  • geslachtelijk: mycelia + mycelia = 2 kernen, onderkant hoed versmelten


 1. Planten
 • celwand: celluloseSporenplanten: deling door sporenWieren:
 • geen wortels/stengels/bladeren, haploïd

 • veelcellig (spiraalwier, ulva, blaaswier) of eencellig (boomalg)

 • groenwieren, roodwieren en bruinwieren

 • thallus: ‘blad’ van wieren

 • plankton: verzamelnaam micro-organismen water

  • fytoplankton: plantaardig > groep: diatomeeën

  • zoöplankton: dierlijk • korstmossen: schimmels + algen

 • conjugatieMossen:
 • stengels/bladeren, geen wortels

 • levermossen: vochtig, schaduw, oevers

 • bladmossen: grote groepenPaardenstaarten, varens:
 • wel wortelsVaatplanten: hebben hout- en bastvatenpaardenstaarten, varensZaadplanten:
 • grootste deel cyclus diploïd, alleen geslachtscellen haploïd

 • naaktzadigen: zaden tussen schubben bv naaldbomen

 • bedektzadigen: zaden in vruchten (meestal platte bladschijf) bv gras
 1. DierenBilateraal (tweezijdig) symmetrisch: lichaam slechts op één manier in twee gelijke helften te verdelenRadiaal (straalsgewijs) symmetrisch: holtedieren, veel symmetrische vlakkenAssymetrisch: geen symmetrisch vlakExoskelet: uitwendig skelet (mossel, insect)Endoskelet: inwendig skelet (inktvis, mens0
 • Eencellige dieren: zoet water, kloppende vacuolen


  • amoebe: verandert van vorm, fagocytose, voedingsvacuolen

  • pantoffeldiertje: meer organellen, trilhaartjes, voedsel celmond > celslokdarm > voedingsvacuolen. Onverteerd > celanus

  • oogdiertje: lange zweephaar, oogvlek > lichtgevoelig dan cholorofyl • Weekdieren: tweekleppigen: schelp uit twee delen, slakken, inktvissen

 • Geleedpotigen: duizendpoot (segmenten), kreeft, spin, insect

  • groei door vervelling > metamorfose • Gewervelden: vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdierenThema 2 Evolutie
 1. De evolutietheorieEvolutie: ontwikkeling van levensvormen op aarde. (Neodarwinistische) evolutietheorie.
 •  Jean de Lamarck > geleidelijke verandering soorten.

 • Charles Darwin > diversiteit in genotypen, natuurlijke selectie en soortvorming door reproductieve isolatie

  • draagkracht: hoeveelheid organismen er in een groep kunnen

  • selectiedruk: grote draagkracht > weinig druk

  • geëvolueerde soort: mutanten blijven leven door grotere overlevingskans

Creationisme: theorie van de schepping (religie)
 1. FossielenFossielen: versteende overblijfselen van organismen of afdrukken in gesteenten door sedimenten. Paleontologie: wetenschap.
 • Radio-isotopen: meting dmv halfwaardetijd

 • Gidsfossielen: tonen leeftijd gesteente aan ipv andersom
 1. Argumenten voor evolutieVergelijkende anatomie:
 • homologe organen: dezelfde grondvorm, gelijke embryonale ontstaanswijze > verschillende functies. verwantschap

 • analoge organen: niet dezelfde grondvorm >zelfde functies ontstaan. geen verwantschap

 • rudimentaire organen: niet meer tot ontwikkeling, geen functieEmbryologie: bv. kieuwspleten bij een embryo van de mensBiochemie: samenstelling stoffen (bv DNA en eiwitten)
 • Cytochroom c: enzym voor verbranding > alle dieren en planten > grote verwantschap
 1. Het evolueren van een soortRegelvan Hardy-Weinberg: genfrequentie blijft gelijk als er geen beïnvloedende factoren zijnp2 + 2pq + q2  = 1p2 = AA2pq = Aaq2 = aaOverlevingskans: allel met hoogste overlevingskans neemt toe in populatie > micro-evolutie: verandering in genfrequentie.Macro-evolutie: ontstaan nieuwe groepen en soorten organismenCo-evolutie: mee-evolueren van andere soortKleine groep met recessief gemuteerde genen > tot uiting in volgende generatiesSikkel-celanemie: afwijkende aminozuursamenstelling hemoglobine. Valine ipv glutamine > rode bloedcellen veranderen van vorm > snellere afbraak, minder zuurstoftransport. Homozygoot: dodelijk, heterozygoot: lichte anemie (bloedarmoede) (hoge weerstand malaria)Genetische drift: verandering genfrequentie door toevallige gebeurtenissen zonder selectievoordeel allelen.
 • Migratie > allel met frequentie weg > verandering in samenstelling > afwijkende organismen
 1. Ontstaan nieuwe soortenReproductieve isolatie: lange tijd geen voorplanting tussen individuen twee of meer populaties  > geen genenuitwisseling
 • geografische isolatie

 • gedrag: ‘vreemd’ baltsgedrag, in natuur sociaal / asociaal gedrag (alleen kunstmatig nakomelingen)

 • tijd: geen zelfde seizoenen/ ritmes

 • darwinvinken: verschillende snavels door verschillend voedsel na separatie eilanden
 1. De eerste levensvormenOeratmosfeer: zonder zuurstof (net als nu uit vulkaanuitbarstingen). Organische stoffen door bliksem, UV, lava en botsing meteorieten.Biogenese: ontstaan leven uit levenloze materie > oersoep: door indikking na verdamping uit binnenzeeën > DNAProkaryoten: alle fossielen ouder dan 1,4 miljard jaar. De eerste: anaëroob > energie door afbraak stoffen oersoep.Autotrofe organismen: geen stoffen meer nodig. Produceerden zuurstof > giftig > aëroob. Fotosynthese door nu cyanobacteriën.Eukaryoten: 1,5 miljard jaar geleden door endosymbiosetheorie > door instulpingen DNA/ER naar binnen, cyanobacteriën > chloroplasten, aërobe bacteriën > mitochondriën
 1. De verdere geschiedenis van het leven op aardeKwastvinnigen: hieruit amfibieën ontwikkeldNaaktzadige planten: 250 jaar geledenhema 3 Energie
 1. Vrije en gebonden energieVrije energie: kinetische energieGebonden (potentiële) energie: opgeslagen energieEndotherm: vrije energie > chemische energieExotherm: energie vrijOrganische stoffen: grote moleculen, anorganische stoffen: kleine moleculenStofwisseling (metabolisme): geheel van chemische processen in cellen individuAssimilatie: klein > groot = endotherm
 • koolstofassimilatie: CO2 + H2O > glucose door autotrofe organismen

 • fosforylering: vrije energie + ADP + P > ATPDissimilatie: groot > klein =exotherm
 • ATP > ADP + P + energieATP: nucleotide
 1. EnzymenEnzym (katalyseert stofwisselingreacties, verlaagt drempel) op substraat (achtervoegsel –ase) > product
 • reactiespecifiek: elk enzym op één (groep) stof

 • enzymactiviteit: snelheid waarmee enzym reactie versneld

 • co-enzym: benodigde ander organisch molecuul. Apo-enzym: eigenlijke enzymmolecuulActiveringsenergie: nodig voor overschrijden energiedrempelEnzym-substraatcomplex: substraat op actieve centrum  molecuul > benodigde activeringsenergie verlaagd.

Optimumkromme: verband tussen temperatuur en enzymactiviteit (nettoresultaat)Activator: verhoging enzymactiviteit door stoffen bindingen met molecuul. Complex wordt makkelijker gevormdRemstoffen (inhibitors): verlagen enzymactiviteit
 • Concurrerende remming: remstof zelfde vorm als enzym, neemt plaats in. Reversebel

 • Niet-concurrerende remming: remstof bindt buiten actieve centra, verandert ruimtelijke structuur. Terug wanneer wegNegatieve terugkoppeling bij omzetting threonine in isoleucine
 1. Aërobe dissimilatie van glucoseDrie voorwaardes aërobe dissimilatie van glucose
 1. geleidelijk vrijkomen van energie

 2. vrijgekomen elektronen overgedragen op acceptormoleculen

 3. moet worden benut ATP-moleculen te bouwen2NAD+ +e- + H+ > 2NADHElektronentransportketen: elektronen doorgegeven in keten van reacties (bij oxidatieve fosforylering)


 1. FotosyntheseFotosynthese: koolstofassimilatie door licht in bladgroen (fotosynthetische pigmenten, liggend in chloroplast) in foto-autotrofe organismen
 • glucose > zetmeel

 • zetmeel + joodoplossing > blauw

 • chlorofyl: a en b. Belangrijkste pigment

 • NADP+: elektronenacceptor in chloroplast6CO2 + 12H2O + lichtenergie > C6H12O6 +6 O2 + 6 H2O
 1. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen
 • Overige assimilatieprocessen:Chemosynthese: koolstofassimilatie door energie vrijgekomen bij verbanding van anorganische stof (vastgelegd in ATP)
 • voortgezette assimilatie: vorming van organische stoffen door vrijgekomen glucose

 • door chemo-autotrofe bacteriën als zwavel, nitrificerende bacteriën (nitraat, nitraat)Koolhydraten:
 • polymerisatie: monosachariden > polysachariden (zetmeel; opslag amyloplasten, cellulose, glycogeen)Eiwitten: glucose + stikstofhoudende ionen > aminozuur (energie door ATP) > proteïnen (polymeer aminozuren)Vetten: 1 glycerol + 3 vetzuren/fosforzuren > lipiden/fosfolipidenAnaërobe dissimilatie van glucose: dmv gisten
 • Alcoholgisting: pyrodruivenzuur > ethanol

 • Melkzuurgisting: pyrodruivenzuur > melkzuurEiwitturnover: ‘recycling’ eiwitturnover
 • Het respiratoir quotiënt: verbruikt aantal zuurstof bij dissimilatie en ontstaan zuurstofRQ = aantal afgegeven koolstofdioxidemoleculen (voor pijl) / aantal opgenomen zuurstofmoleculenRQ aërobe diss : 1 =  koolhydraten, 0.7 = vetten, 0.8 = eiwitten. Gem = 0.85
 • Basale metabolisme: stofwisselingsprocessen in rust doorgaand > O2-gehalte rust metenHomoiotherm: constante lichaamstemperatuur (vogels + zoogdieren)Poikilotherm: lichaamstemperatuur gelijk aan omgeving (meeste andere dieren)
 1. KringlopenProducenten: autotrofe organismenConsumenten: heterotrofe organismenReducenten: schimmels en heterotrofe bacteriënThema 4 Planten
 1. Geslachtelijke voortplantingGeslachtelijke voorplanting zaadplanten via bloem:
 • Meeldraad + stamper(s): voortplantingsorganen

 • Helmknoppen: meiose > haploïde cellen > stuifmeelkorrels

 • Zaadbeginsels: in vruchtbeginsel stamper. Hieruit ontstaan eicellen na meiose

 • Kruisbestuiving: bestuiving van stuifmeel op andere plant van dezelfde soort

 • Stuifmeelbuis: komt uit stuifmeelkorrel (na bestuiving) richting zaadbeginsel.

 • Zaad: zaadbeginsel met zygote

 • Vrucht: tijdens ontwikkeling zaadbeginsel > zaden
 1. Ontkieming, groei en ontwikkelingKiemplant: reservevoedsel uit zaadlobben (verschrompelen wanneer op), door enzymen amylum (zetmeel) > glucose. Plant boven grond > chlorofyl.Dicotylen: tweezaadlobbigen (bruine boon). Monocotylen: eenzaadlobbigen (maïs)Meristemen: enige plaats deling plant. Bevindt in groeipunten (toppen wortels en stengels) en in cambiumCelstrekking:  als cel buiten groeipunt komt. langwerpige groei door opname water in vacuolen (kleine > centrale) > wandstandig plasma > celdifferentiatie + celspecialisatie.Cambium: ringvormig meristeem zorgt voor diktegroei. Deling:
 • 1 dochtercel in cambium > naar binnen toe bijgevormd > houtcellen (meer dan bast) > houtvaten

 • 1 doochtercel buiten cambium > naar buiten bijgevormd > bastcellen > bastvatenJaargrens: donkere zomerhout – lichte voorjaarshout (geen groei winter). Jaarring: al hout in één jaar. Mergparenchum in midden samengedrukt door houtcellen > moeilijke onderscheiden jaarringen oudere jaren.Spinthout: houtvaten jonge jaarringen > vervoering water met opgeloste stoffenKernhout: samengedrukte houtvaten > stevigheidParenchymchellen: ipv houtvaten. Mergstralen in hout > radiaal transport (buitenkant naar midden van stam  en andersom)
 • deling mergstralen bast > kurkcambium > kurk (scheuren bast en schors)Auxinen: plantenhormonen voor lengtegroei
 • licht invloed op concentratieverdeling > verlichte kant lager auxine > positieve fototropie (groei richting licht)

 • geotropie: zwaartekracht als invloed groeirichting > negatieve geotropie: stengeltop tegen zwaartekracht inpostieve geotropie: worteltop (concentratie boven optimum: verhoging > remming, stengel omgekeerd)Geïtoleerde planten: onvolledig ontwikkeld door te weinig licht, bleke stengels en bladeren
 1. Opname, afgifte, transport en opslag  van stoffenPallisadeparenchym: vooral hier fotosyntheseHuidmondjes (’s nachts gesloten) + luchtholtes (intercellulaire ruimten): opname + afgifte CO2 en O2 door middel van diffusie.
 • bij jonge planten en stengels door opperhuid (bij kruidachtige huidmondjes in opperhuid)

 • kurkporiën: in schors houtige stengels. Diffusie naar en van centrale delen stengelIntensiteit fotosynthese afhankelijk van: bepaald door beperkende factor. Afleiden: hoeveelheid O2 opgenomen in licht – in donker
 • hoeveelheid en kleur licht

 • CO2 en H2O

 • temperatuur

 • chlorofylHoutvaten. Secundaire celwanden: door houtcellen . Cellulose en houtstof (lignine) tegen primaire celwanden (+middenlamel: transport).
 • Dwarswanden verdwijnen

 • Ringvormige / spiraalvormige: groeiende plantendelen

 • Netvormige: later gevormde houtvaten / hele primaire celwand bedekt > nodig voor zijwaarts transport

 • Anorganische sapstroom: H2O + zouten van wortels > stengels > bladerenBastvaten:
 • Organische sapstroom: H2O + assimilatieproducten van bladeren > alle andere delen planten

 • Dwarswanden blijven > openingen > celkernen verdwijnen > dode bastvaten dichtgedruktTransport via celwanden wortel – centrale cilinder:
 • Capillaire werking poriën: water + opgeloste stoffen van bodem > wortels

 • Actief transport door endodermiscellen > osmotische waarde centrale cilinder groter dan schors > osmose; water > centrale cilinder > kurkbandjes verhinderen terugstroming > worteldruk (water met opgeloste stoffen stijgt)Transport houtvaten:
 • Verdamping water uit bladeren: huidmondjes open, buitenlucht geen waterdamp (voornamelijk uit celwanden) > capillaire werking vult water aan (uiteindelijk vanuit houtvaten in stengels) als soort draad


  • capillaire werking door cohesiekrachten (H2O bij elkaar) + adhesiekrachten (H2O aan houtvvatwand)

Waterstroom wortels > bladeren: passief transportWaterporiën: speciale orgaantjes die water naar buiten persenWatercultuur: onderzoeken welke mineralen plant nodig heeft. Spoorelementen nodig voor werking enzymenZetmeel > sacharose: vooral ’s nachts, via bastvaten > andere delen plantZaden + cellen verdikte delen: opslag reservestoffen.
 • Amyloplasten: zetmeel

 • Vacuolevocht: glucose, fructose en sacharose, eiwitten

 • Druppels in cytoplasma: vetten, aleuronkorrels (eiwitten)
 1. Stevigheid en beschermingStevigheid:
 • Turgor

 • Steunweefsels: skelerenchymvezels onstaan uit skelernchymcellenTegengaan uitdroging:
 • Cuticula

 • Kurklaag

 • Huidmondjes (onderkant) gesloten (’s nachts + droge omstandigheden) > sluitcellen > afname turgor > kleinere opening

  • Turgor afhankelijk osmotische waarde. Verdamping, licht, CO2 gehalte • Droge omgeving bladeren: klein oppervlak, dikke cuticula, weinig huidmondjes (diep verzonken), behaardThema 5 Ecologie
 1. Organisatieniveaus van de ecologieBiotische factoren: invloeden levende natuurAbiotische factoren: invloeden levenloze natuurOrganisatieniveaus: bestudering relaties organismen en milieu
 • individu > populatie > levensgemeenschappen

 • ecosystemen: natuurlijk begrensde gebieden > biotisch: levensgemeenschap, abiotisch: biotoop

 • biomen (vegetatiegordels): grote gebieden met bepalend klimaat voor soorten organismen (regenwouden, woestijnen etc.)

 • biosfeer:  gedeelte van aarde en dampkring bewoond door organismen
 1. IndividuenTolerantie: vermogen van organismen om schommelingen abiotische factor te kunnen verdragenTolerantiegrens: uiterste waarde waarbij individuen van soort overleven. Werkt als beperkende factor buiten verspreidingsgebiedMarcroklimaat: grote gebieden vrijwel zelfde klimaat (combinatie verschillende abiotische factoren), elk plekje ecosysteem: microklimaat- Poikilotherme dieren: 0—45 graden, homoiotherme: ook onder 0 graden’Daglengte: zon boven horizon. Grote invloed, vooral voortplanting                                                                                                                                                                                                                                                     Koolzuur: CO2 in waterWaterplanten: weinig stevige delen, huidmondjes bovenkant. Waterdieren: stromend water hoger zuurstofgehalte dan stilstaandZand ten opzichte van klei:
 • grotere bodemdeeltjes

 • water minder goed vast te houden

 • minder vruchtbaar (minder zouten)

 • makkelijker doordringen wortelsHumus: :  voedingszouten + verbetert structuur bodem (voor zowel zand als klei)
 • Uitspoeling: regenwater zakt naar diepere lagen door humusarme bodem. Humus nodig tegen uitspoelingOverige bodemeigenschappen van invloed: grondwaterstand, pH, zouten
 1. PopulatiesCompetitie: concurrentie om voedsel, voortplanting, ruimte, of licht  (evt door territorium)Coöperatie: balts/paring, voedsel, verdediging. Samenleven groepen tegen predatoren. Staten (insecten) > sterke taakverdelingBepalen populatiedichtheid: (individuen eigen habitat / verschillend verspreidingspatroon)
 • Kwadrantmethode: kwadrant uitgezet, aantallen geteld. Bij regelmatige verspreiding anders transect

 • Lijntransectmethode: lengte route evenredig aan oppervlakte in gehele ecosysteem

 • Merken en terugvangen: gevangen > gemerkt > 2e vangst > % gemerkte dieren tweede vangst = % totale popPopulatiedichtheid afhankelijk factoren:
 • Dichtheidsafhankelijke factoren: predatie, parasitisme, ziekte, voedselconcurrentie > negatieve terugkoppeling > biologisch evenwicht

 • Dichtheidsonafhankelijke factoren: klimaat. Soort herstelt zich weer

 • Immigratie / emigratieJ-vormige groeicurve: groot geboortecijfer gunstige omstandighedenS-vormige groeicurve: laag geboortecijfer gunstige omstandigheden
 1. LevensgemeenschappenVoedselketen : reeks soorten, elk een voedselbron voor volgende
 • 1e trofische niveau: autotroof/producent

 • 2e /3e / 4e trofische niveau : heterotroof/consumenten van 1e / 2e / 3e orde

 • detritivoren: afvaleters > reducenten: mineralisatie (dode resten > anorgainsche stoffen)Symbiose: langdurig samenleven verschillende soorten
 • mutualisme: beide soorten voordeel

 • commensalisme: één soort voordeel, ander soort egaal

 • parasitisme: één voordeel, één nadeel. Parasiet (soms soortspecifiek) leeft op gastheer
 1. EcosystemenNis / niche: rol van een soort in geheel van relaties in ecosysteemBruto primaire productie: alle energie door producenten vastgelegd in biomassaNetto primaire productie: organische stoffen niet benut bij dissimilatie, benut door vorming nieuw weefselProductiviteit: hoeveelheid energie vastgelegd in organische stoffenPionierecosysteem: verwering  > wind met fijne bodemdeeltjes > eerste diertjes tussen korstmossenBodemvorming: humus (organische + anorganische stoffen + reducenten) door dode korstmossenSuccessie: verandering soortensamenstelling levensgemeenschap, zodat deze geleidelijk in andere overgaat.
 • Climaxecosystemen: netto productie = afbraak weefsel > biomassa gelijk. Kringloop gesloten.

 • Secundaire successie: humus al op bovenste laag. Kringloop stoffen open

 • Toename biodiversiteit, gelaagdheid bodemEenjarige planten (pionierecosysteem) > tweejarige / overblijvende planten (climaxecosysteem)Erosie: blootstelling bodem aan regen en wind. Bovenste laag bodem weg > geen humus > primaire successieNederlandse ecosystemen:
 • Duinen: weinig humus. Biestarwegrad > helm > kruidachtige planten  > duinstruweel > duinbos

 • Loofbos: strooisel > moslaag > kruidlaag > struiklaag > boomlaag. Naaldbos armer aan soort, onnatuurlijk

 • Heide: door schapen in stand gehouden, boomstampjes geknabbeld

 • Plassen: verlanding
 1. waterplanten > dode plantenresten bodem > bodem opgehoogd

 2. oeverplanten vanaf kant > plas kleiner

 3. moerasplanten

 4. broekbosThema 6 Mens en milieu
 1.  VoedselproductieOptimale omstandigheden door: bemesting, bodembewerking en bescherming tegen ziekte en plagen
 • uitspoeling: mineralen met regenwater naar diepere lagen

 • kunstmest: mineralen uit bodem toegevoegd (stikstofhoudende en fosfaat). Stalmest: uitwerpselen + urine via gier > afgebroken door reducenten > mineralen vrij

 • monocultuur : vergrote kans op plagen > chemische bestrijdingsmiddelen (pesticiden), vaak niet soortspecifiek

  • insecticiden: insectenbestrijdingsmiddelen

  • herbiciden: onkruidbestrijdingsmmiddelen

  • resistentie

  • accumulatie: opstapeling persistentie (natuurlijke afbraak) > doorgegeven voedselketen • biologische bestrijding: natuurlijke vijanden, lokken, vruchtwisseling/wisselteelt (bv aardappelcystenaaltjes)

 • veredeling: gunstige eigenschappen geselecteerd voor kruising

 • krachtvoer: energierijke stoffen + mineralen (+ geneesmiddelen + hormonen)
 1. De luchtEmissie: uitstoot van gassen (SO2 + NO na fossiele brandstoffen)Natte zuurdepositie: neerslag stoffen op aardoppervlak door regen. Onveranderd: door droge zuurdepositie.Verzuring: giftige stoffen opgelost in bodem > schaden wortels (opname) + bladeren > huidmondjes langer open > verdampingStikstofarme bodem > soortenrijkVeroorzakers zure regen:
 • industrie: olieraffinaderijen

 • elektriciteitscentrales: stoken kolen of olie, radioactief afval (mutaties)

 • verkeer

 • bio-industrie: ammoniak (mestovershot)Ozon: reactie koolwaterstoffen en CO met NOSmog: vettige mist met O3 (ozon), SO2 en roet > korstmossenwoestijnenBroeikaseffect:
 • atmosfeer/dampkring: broeikasgassen (CH4, H2O, CO2)  zonnestraling doorlaten daarna tegenhouden > verwarming aarde


  • stijging CO2 concentratie door verbranden fossiele brandstoffen en ontbossing

  • ozonlaag: absorberen UV-straling, aangetast door (nu zachte) cfk’s (koelinstallaties, blaasmiddel, drijfgassen). Gat ozonlaag: dun boven zuidpool.


 1. WaterEutrofiëring: hoeveelheid mineralen (door zelfreinigend vermogen) neemt sterk toe. Voedselrijk/eutroof water > verdwijning planten:
 • alleen in voedselarm milieu leven

 • overwoekerd door beter aangepaste soorten

 • waterbloei: kroos + algen nemen toe > troebel > minder licht > planten onder water sterven > detritus neemt toe > overvloed witvissoorten (brasem) > eten zoöplankton (kleine dierlijke organismen als watervlooien) > nog meer algengroei > sterfte algen grote hoeveelheid detritus > reducenten vermeerderen > O2 gebrek > stinkend water vrijwel geen levenWaterzuivering:
 • mechanische zuivering > voorbezinking > biologische zuivering > nabezinking > chemische zuivering rioolslib
 1. De bodemZwerfbouw: bodem onvoldoende, van plaats veranderenErosie: grond plantengroei verdwenen (bv door overbeweiden) bovenste laag humus weg > onvruchtbare grondTropische regenwoud: genenpool. Verdroging: dalende grondwaterstandBodemsanering: reiniging vervuilde bodemKatalysator: voor loodvrije benzine zodat geen lood meer langs weg isMethoden afvalverwerking: recycling, compost, storten, verbranden: slakken als overblijfsel tegenhouden chemische stoffen
 1. Milieubeleid en milieubeheerRookgasontzwavelingsinstallaties (giftige resten), evenwichtsbemesting, mineraalaangifte, mestinjectie, mestbank, areaalvergroting


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.