Hoofdstuk 5, Over bevolking

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 297 woorden
  • 30 juni 2003
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
20 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

ANW hoofdstuk 5 ‘over bevolking'

Paragraaf 1 ‘Bevolkingsgroei´

Lineaire groei Bepaalde grootheid groeit steeds met vast aantal
Exponentiele groei Bepaalde grootheid groeit steeds met vast percentage

Thomas Robert Maltus à Bezig met groei engelse bevolking à vond bevolkingsgroei te groot à Maatregelen volgens Maltusà 1) mensen later trouwen (2) seksuele onthouding Er braken epidemieën uit. Maar Maltus vergat 2 dingen à 1) technische ontwikkelijk (2) sociale factoren. VN / Scherbov houden zich ook bezig met bevolkingsgroei

Paragraaf 2 ‘Grenzen aan de groei’

Club van Rome à Rapport over toekomst van de wereld à 5 onderwerpen: (1) bevolkingsgroei (2) voedselproductie (3) industrialisatie (4) Uitputting natuurlijke hulpbronnen (5) Milieuvervuiling
CvR publiceerde ´Grenzen aan de groei´ 2 conclusie´s à (1) als bevolking blijft toenemen à meer voedsel nodig à industrialisatie à milieuvervuiling à natuurlijke hulpbronnen uitgeput. (2) als bevolking afneemt à zekere stabiliteit. Nu is exponentiele groei wereldbevolking à 3% per jaar
Aardolie raakt op à andere materialen vinden. Duurzame ontwikkelingàBevredigt de vraag van deze tijd, zonder mogelijkheden toekomstige generaties aan te tasten. (oa recycling) Driewegkatalysator à Zorgt ervoor dat de schadelijke stoffen uit verbrandingsgassen worden verwijderd.

Paragraaf 3 ´Meer voedsel´

Van Helmont à Genees- en scheikundige. Onderzoek naar voeding van
planten. Fotosynthese à planten zetten zonlicht om in chemische energie à water uit de grond en CO2 uit de lucht à glucose. Planten hebben dus water, zonlicht, CO2 en voedingstoffen nodig.

Paragraaf 4 ´Duurzame ontwikkeling´

Mest (mmm..) à Voor productie moet bepaald evenwicht in balans
blijven tussen mineralen en vee. Sommige plaatsen à evenwicht fors verstoord (door opkomst intensieve veehouderij) à Mineralen raken buiten bereik van plantenwortels à komen in grondwaterà uitspoeling. Beperking mestprobleemàaantal dieren verkleinen (1998 bijv. kwam ook door
Varkenspest) à2e maatregel à boeren zijn verplicht ´mineralenboekhouding´ bij te houden. Duurzame alternatievenàMinder vervoer van mest à fuseren van boerderijen. Landbouwuniversiteit Wageningen doet daar onderzoek naar. à bedrijf werkt ecologisch (zonder gebruik chemische bestrijdingsstoffen en kunstmest) à of bedrijf werkt geïntegreerd (modernste technologie, zo laag mogelijk aantal chem. bestrijdingstoffen kunstmest) Compost à bestaat gedeeltelijk uit verteerde plantenresten. Daardoor zakt regenwater sneller weg.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.