Blok 2 hoofdstuk 1

Beoordeling 3.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 724 woorden
  • 22 december 2003
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 3.4
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

2.1.1: organische verbindingen: ingewikkelde koolstofbevattende verbindingen. Anorganische verbindingen: niet koolstofbevattende- of simpele koolstofbevattende verbindingen.

Alle elementen in je lichaam waren ooit een onderdeel van de materie in de biosfeer.

Fotosynthese=koolstofassimilatie= CO2 wordt omgezet in C6H12O6 en O2.

Stoffenkringloop: Planten maken door bladgroenkorrels en de koolstofdioxide zuurstof en glucose. Door de glucose groeien ze en het overschot van de zuurstof staan ze af als afvalstof. De dieren hebben die zuurstof nodig om te leven. De dieren geven ook weer afvalstoffen af, waaronder koolstofdioxide en die kan de plant weer omzetten in glucose en zuurstof.

Samenstelling van lucht: - O2 : 21% - CO2: 0,04% - Stikstof: 78% - Edelgassen: +/-1%

De zon zorgt voor: · Verwarming van het aardoppervlak · Zorgt voor de fotosynthese · Levert energie voor de opbouw van leven

Eiwitten : H, O, C, N
Koolhydraat : H, O, C
Water : H, O

Atmosfeer is belangrijk voor ons: Ø Effecten van broeikasgaassen Ø Is een reservoir voor zuurstof en CO2 om het leven in stand te houden. Ø Stuurt energie naar de polen en daardoor is het op de polen niet –200 Ø Bescherming kwalijke invloeden buitenaf, zoals röntgenstraling

De opbouw van de atmosfeer: Troposfeer: onderste laag. Per kilometer 6 graden kouder. Hier kunnen er zich wolken vormen. Tropopauze: keer punt voor de temperatuurafname. Stratosfeer: stijgt de T bij toenemende hoogte. Hier zit de ozonlaag. Ozon is een klein beetje zuurstof dat door de uv straling is omgezet. Stratopauze: keerpunt voor de temperatuurtoename. Mesosfeer: Neemt de T af naarmate je hoger komt. Mesopauze: keerpunt voor de T afname
Thermosfeer: de T neemt toe naarmate je hoger komt.

2.1.2: Functies van water in je lichaam: Ø Stoffen lossen erin op Ø Het transporteert stoffen Ø Het is het medium waarin reacties verlopen Ø Het kan zonder grote stijging veel warmte opslaan Ø Geeft vorm aan je lichaam

Belang van stikstof: Stikstof is onmisbaar inhet leven, omdat de eiwitten grotendeels uit stikstofatomen bevatten. Die stikstof is gebonden in aminozuren. Aminozuren zijnde bouwstoffen van eiwitten. Planten nemen stikstof uit de bodem op als nitraten. Planten hebben ook veel stikstof nodig, daarom voorzienboeren hun grond veel van kunstmest. Bij rijst verbouwen doet men ook zulke dingen door bijvoorbeeld tussen de rijstplantjes bepaalde varens neer te zettendie stikstof binden. Deze arbeidsintensieve mogelijkheid is alleen mogelijk in streken waar arbeidslonen laag zijn.

Waterkringloop op aarde: Ø Water verdampt vanaf het aardoppervlak. Water verdampt vanuit oceanen, meren en vanuit organismen zoals regenwouden. Ø Neemt in de atmosfeer weer vloeibare fase aan. Ø Komt terug als neerslag. Voornamelijk bij oceanen en bij bergen. Bij bergen komt het terug als oppervlakte-afvoer en als grondwater door infiltratie

Producent: plant: zet Co2 suikers en die worden omgezet in eiwitten. De eiwitten worden na afbraak weer CO2. Het opgeloste CO2 en kalk gebruiken de consumenten: dieren: dat gebruiken ze voor hun skeletten en botten. De reducenten: bacteriën en schimmels: gebruiken dat weer door tijd enhoge druk worden de botten klaksteen en daarna kunnen de koolstofatomen hun toch weer vervolgens als CO2

Stikstofkringloop: Bemesting zorgt voor stikstof die vastzit in organische verbindingen. Die verbindingen zijn eiwitten, dna of resten van eiwitten. Micro-organismen breken dit af en er ontstaan ammoniak. De meeste ammoniak wordt omgezet in nitraat door bacteriën die ammoniak omzetten in nitriet en vervolgens in nitraat. De nitraat wordt door planten opgenomen en weer door bacteriën omgezet in vrije stikstof en die wordt weer door de bodem opgenomen. Door een nitraatoverschot ontstaat er meer zure regen en dta is giftig voor de plant. Ook kan er nitraat in het grondwater terechtkomten door uitspoeling en kan er als er teveel is ongeschikt worden als drinkwater.

§2.1.3 Wet van behoud van massa
De massa van alle stoffen voor de reactie is even veel als de massa van de stoffen na de reactie. Wet van behoud van energie
Energie kan niet verloren gaan of uit het niets tevoorschijn komen; de energie in het heelal is constant. Warmte
Hoe hoger de temperatuur des te sneller bewegen de deeltjes. Verlies van kwaliteit van energie
Kwaliteit van energie is de mate waarin een energiebron nuttige arbeid kan leveren. Er is een wet die zegt dat bij energieomzettingen altijd energie van een hogere kwaliteit over gaat in een lagere. Er komt dan ook altijd meer chaos.

Dit wil je ook lezen:

2.1.4: Wanorde en Leven
Het is helemaal niet gek dat mensen tot de geordende wezens behoren, als ze uit hoge kwaliteit bestaan, omdat de wanorde wordt gecompenseerd rondom de mensen. De omgeving wordt dan wanordiger.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.