Regionale beeldvorming H2

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 725 woorden
  • 11 februari 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 6
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting Aardrijkskunde H2

§1 Vakantiebestemmingen
Bij de keuze van een reisbestemming spelen drie factoren een rol:

• Geografisch beeld en informatie uit reisfolders
• Het beeld dat je zelf hebt van een gebied
• Belemmerende factoren

Klimaat, landschap en recreatieve voorzieningen spelen een rol bij het geografische beeld
Informatie krijgt men vanuit reisfolders, van vrienden en familie. De informatie is zowel objectief als subjectief
Bij het beeld wat je zelf hebt spelen sfeer en veiligheid een rol
Kosten, tijd, afstand en de gezinssituatie zijn belemmerende factoren

Vakantie is een statussymbool geworden

Het imago van een bepaald gebied kan in de loop der jaren veranderen. Zo’n verandering verloopt in 4 stappen:

- Nauwelijks toeristisch (geen infrastructuur)
- Toerisme in opkomst (er wordt geïnvesteerd in een bepaald gebied)
- Toerisme in bloei (goed bereikbaar, veel mogelijkheden)
- Verval (veroudering, drukte en criminaliteit kan voor een slechte naam zorgen)

§2 Riskante woonplaatsen
Een goede woonplaats moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- In de omgeving moet voldoende drinkwater en voedsel zijn
- Er moet brandstof zijn om een vuur te maken
- Woonomgeving moet veilig zijn
- Acceptabel klimaat

Door meer verfijnde technieken kan men zich beter beschermen tegen de natuurlijke omgeving. Verschillende omstandigheden leiden tot verschillen in ruimtelijk gedrag.

Er zijn gebieden waar men niet kan wonen zoals hooggebergten en moerassen.
Ook zijn er gebieden die ongeschikt zijn om te wonen. Dat komt bijvoorbeeld door overstromingsgevaar, orkanen, vulkanen en aardbevingen.

Mensen keren vaak terug naar een gebied waar pas een natuurramp is geweest. Dat komt door de volgende punten:

- Rampen komen niet regelmatig voor (er heerst een gedachte van: “zoiets gebeurt mij niet”)
- Informering van de overheid naar mensen toe is soms onduidelijk en onbetrouwbaar
- Je kunt geen controle uitoefenen op natuurrampen

Ook hebben mensen daar hun werk, hun sociale contacten en zijn ze gehecht aan het woongebied

De risico’s ervan verminderen kan op de volgende manieren:

- Technische middelen (dijken bij overstromingsgevaar, rubberen funderingen bij aardbevingsgevaar)
- Voorlichting geven (“wat te doen bij een natuurramp”)
- Onderzoek doen zodat rampen eerder en beter voorspeld kunnen worden

§3 Wonen en wensen
Voorkeursregio: Regio waar mensen graag willen verblijven, bijvoorbeeld om te wonen, te werken of recreëren.
Voorkeur voor een bepaald gebied hangt af van de volgende kenmerken:

- Stedelijke voorzieningen
- Landschappelijke mogelijkheden
- Kwaliteit fysisch milieu
- Kenmerken woningmarkt
- Mogelijkheden voor sociale contacten
Niet alle kenmerken zijn even belangrijk

De drie belangrijkste woonwensen:
1. Aanwezigheid van schone lucht, water en geen geluidshinder
2. Mogelijkheden om voor een redelijke prijs een aantrekkelijke woning te krijgen
3. Het soort landschap in de regio

De drie onbelangrijkste woonwensen:
1. De afstand tot het gebied waar men de jeugd doorbracht
2. Afstand tot tegenwoordige woonplaats
3. Mentaliteit van de bevolking in de regio

Het feitelijke verhuisgedrag hangt af van:
• De levensfase
• De sociaal-economische positie
• De individuele en maatschappelijke omstandigheden

Levensfase
Verhuizen heeft niet altijd wat te maken met ontevredenheid over een woonplaats. Het kan ook te maken hebben met de huidige levensfase. Voorbeelden zijn: Op jezelf gaan wonen, ander werk, samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, scheiding en dood van je partner

Sociaal-economische positie
Mensen met een goede sociaal-economische positie verdienen meer, hebben vaak een gespecialiseerd beroep wat je niet overal kunt uitoefenen, dus zijn zij eerder geneigd te verhuizen. Zij hebben ook een groter woningaanbod, wat komt door hun hoge inkomen.

Bij ouderen met een hoge welvaart zijn twee migratiestromen herkenbaar:

• ‘empty nesters’ zijn cultureel georiënteerd en zoeken de stad op
• ‘Drentenieren’ zoeken de ruimte en de rust van het platteland op

Mensen met een lagere sociaal-economische welvaart verhuizen vaak binnen de eigen gemeente

Individuele en maatschappelijke omstandigheden
De twee belangrijkste redenen om uit een gemeente te vertrekken:
- Studie
- Vinden van werk

De belangrijkste reden om in een gemeente te blijven:
- Aanwezigheid van vrienden en familie

§4 Gebieden in de aanbieding
Regiomarketing: Het promoten van een regio. Doel daarbij is het imago en het collectieve beeld te beïnvloeden

Voor regiomarketing zijn er verschillende doelgroepen te bereiken:

- Ondernemers
- Toeristen
- Bewoners

Bij het bereiken van ondernemers wordt aandacht geschonken aan dingen die voor hen belangrijk zijn, zoals:

- Goede infrastructuur
- Ruimte voor industrieterreinen
- Relatieve ligging ten opzichte van leveranciers
- Grondprijs
- Leefmilieu

Bij het bereiken van toeristen wordt aandacht geschonken aan dingen die voor hen belangrijk zijn, zoals:

- Pretparken
- Bossen
- Stranden
- Andere gebiedskenmerken die juist in dat gebied te vinden zijn
Doel van het trekken van toeristen: meer inkomsten, vooral bij de horeca

Bij het bereiken van bewoners wordt aandacht geschonken aan dingen die voor hen belangrijk zijn, zoals:

- Stadscentrum
- Karakter van de stad en de bewoners
- Kindvriendelijkheid
- Groenvoorzieningen
- Uitgaansleven
- Winkels

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.