politiek en ruimte - eu

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 588 woorden
  • 12 mei 2006
  • 7 keer beoordeeld
  • Cijfer 5
  • 7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Aardrijkskunde: Politiek en Ruimte
Hoofdstuk 2, De Europese Unie: van Nederland tot de wereld
Paragraaf 1, De ‘roots’ van de Europese Unie: samenwerking en integratie
Binnen Europa kunnen we verschillende samenwerkingsorganisaties onderscheidden, naar hun doelstelling en naar groepen lidstaten. Zo zijn er defensieve, economische en politieke organisaties.
Defensieve organisaties:
Deze hebben de doelstelling die verband houdt met de handhaving van vrede en veiligheid. Militaire acties worden, indien nodig, gecoördineerd uitgevoerd.
Economische organisaties:
Deze streven naar duidelijke onderlinge afspraken om de handel en economie van alle lidstaten te bevorderen.
Politieke organisaties:
Deze proberen door overleg een nauwere band tussen de lidstaten tot stand te brengen.
Raad van Europa:
Een intergouvernementeel overlegorgaan van zelfstandige lidstaten, gericht op Europa als democratische eenheid.
De Raad van Europa is opgericht in 1949.
Op internationaal niveau functioneert op vergelijkbare wijze de Verenigde Naties (VN).
De Amerikanen zagen in één Europa twee grote voordelen:
1 Op economisch gebied: een omvangrijkere afzetmarkt voor Amerikaanse producten.
2 Op politiek gebied: een stevige buffer tegen het oprukkende communisme.
De Marshallhulp van de Amerikanen werd niet meer uitgekeerd aan zelfstandige lidstaten, maar aan de OESO.
De OESO:
OESO: Organisatie van Europese Samenwerking en Ontwikkeling
De OESO is de opvolger van de OEES en is opgericht in 1948.
De OESO verdeelt de Marshallhulp via een verdeelsleutel aan alle lidstaten.
In de jaren ’50 bestonden de eerste plannen al voor economische samenwerking tussen verschillende landen. Het ging toen om Frankrijk, de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland, Italië en de Benelux.
In 1955 begonnen de besprekingen voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).
Het verdrag tot oprichting van de EEG werd in 1957 in Rome getekend.
Naast de EEG ontstonden in de jaren ’50 ook de EGKS en de Euratom.
De EGKS:
EGKS: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
Opgericht in 1951.
Euratom:
Euratom: Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
Opgericht in 1958.
Lidstaten overzicht:
Europa breidde zich steeds verder uit. Meer landen werden er lid van. Hieronder een overzicht van welke landen zich in welk jaar hebben toegevoegd. Bij elk jaartal staan alle landen die op dat moment lid zijn van Europa. De landen die zich in dat jaar hebben toegevoegd zijn vetgedrukt.
1958: Europa van de 6
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Duitsland.
1973: Europa van de 9
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.
1981: Europa van de 10
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Griekenland.
1986: Europa van de 12:
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Spanje en Portugal.
1995: Europa van de 15:
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, Finland, Zweden en Oostenrijk.
2004: Europa van de 25:
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, Finland, Zweden, Oostenrijk, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechische Republiek.

Na 1957 zijn er niet alleen veel landen bijgekomen, ook kwamen er organisaties bij.
De EGKS, Euratom en de EEG zijn samengevoegd in de EG  Europese Gemeenschap
Daarnaast ontstonden binnen Europa ook andere economische organisaties:
- EVA / EFTA: Europese Vrijhandelsassociatie.
Opgericht in 1960.
Voornamelijk met de lidstaten uit de Scandinavische landen en de Alpenlanden.
- Comecon: Raad voor wederzijdse economische hulp
Opgericht in 1949.
Deze is tussen de voormalige Sovjetunie en de Oost-Europese landen.
Na de val van de Sovjetunie vormden een deel van deze landen de CEVA (Centraal-Europese Vrijhandelsassociatie.
Sommige landen verkozen een neutrale houding, zoals Zwitserland en IJsland Zij werden van geen één enkele economische organisatie lid.
In 1991 werd, met het Verdrag van Maastricht, de Europese Gemeenschap (EG) omgevormd tot de Europese Unie (EU).
De Europese Unie bestond uit een Europese Politieke Unie (EPU) en een Economische en Monetaire Unie (EMU).

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.