Paragraaf 17

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 351 woorden
  • 11 maart 2009
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Aardrijkskunde §17!

--> Den Haag met 440.000 inwoners 3e stad van Nederland
Oudste gedeelte Den Haag à Het Binnenhof à rond 1250 in duinen gebouwd als kasteel à vanaf 1585 regering daar gevestigd à rond om gingen mensen met geld en invloed in deftige woonhuizen en paleizen er wonen.
Anders rond 1870 à door industrie à duizenden mensen van platteland naar Den Haag om te werken à voor die fabrieksarbeiders moesten huizen gebouwd worden à direct buiten de oude binnenstad à meestal huurwoningen à drie lagen: benedenhuis en 2 bovenhuizen. Den Haag 2 gezichten à deftig, rijk en voornaam (de ’hoeden’) tegenover arm en hard werkend (de ’petten’)

--> Haagse Schilderswijk à straten hebben namen van Nederlandse schilders à wijk waar fabrieksarbeiders wonen
Kenmerken van oude woonwijk à dicht op elkaar gebouwde woningen, geen groen, geen ruimte voor spelende kinderen, geen parkeerruimte voor auto’s. Slecht gebouwde huizen à rond 1975 werd duidelijk dat er moest worden ingegrepen omdat de wijken anders zouden verkrotten
Stadsvernieuwing: oude huizen en bedrijven werden afgebroken en opnieuw gebouwd of sterk opgeknapt

--> stadsvernieuwing had grote gevolgen
Eigen sfeer in de wijk ging verloren à De Schilderswijk ging lijken op een doorsnee wijk in Nederland à nieuwbouw was niet lelijk maar er was geen samenhang in het bouwenà ieder project was anders à ontstond een ‘lappendeken’ van verschillende bouwstijlen
Minder huizen - en dus minder mensen - kwamen terug. Aan de ene kant goed: meer groen. Maar veel Schilderswijkers moesten verhuizen naar nieuwbouwwijken aan de rand van Den Haag of plaatsen buiten Den Haag, zoals Zoetermeer. Verhuizing vanuit stad naar het omliggende landelijke gebied heet suburbanisatie.

--> Tegenwoordig pakt men stadsvernieuwing anders aan à meer aandacht voor het eigene van de Schilderwijk, zoals de bebouwing in woonblokken en het rechte straten patroon à niet langer vindt men het lelijk of saai maar juist passen bij het eigen gezicht van de Schilderswijk. Als het kan worden verwaarloosde huizen opgeknapt à alleen niet te repareren huizen worden gesloopt à nieuwbouw.
In de nieuwe aanpak wordt oude stratenpatroon aangehouden, maar met meer open ruimtes. De woningen staan net als vroeger, dicht op elkaar à 1 voordeel: er kunnen mensen wonen. 2 vliegen in 1 klas : de eigen sfeer blijft behouden en er is een groter draagvlak voor de voorzieningen in de wijk, zoals winkels.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.