Paragraaf 17 & 18

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 789 woorden
  • 2 augustus 2005
  • 64 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.6
  • 64 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
De aarde is als enige planeet geschikt om op te leven. Redenen:
• Er is een dampkring (atmosfeer) met een ideale samenstelling. Atmosfeer = 70 km dik
• Er is voldoende water --> hydrosfeer, 71 % aardoppervlak = water.
Milieuschade-soorten
1. lokale schade --> alleen mensen, dieren en planten uit een gebied hebben er last van.
2. totale schade --> alle gebieden, dus ook alle mensen, dieren en planten worden door deze soort schade getroffen. Hiermee wordt vooral de kwetsbare dampkring bedoeld
Luchtvervuiling --> gassen die de lucht in worden geblazen.

• Gassen die giftig zijn, en als er geen wind staat blijven die op een plaats hangen, en dan krijg je lokale schade. Meestal verwaaien deze, waardoor ze minder schadelijk worden
• Gassen komen terecht in regendruppels --> zure regen
• Gassen die niet giftig zijn en nuttig zijn, maar wel de dampkring beschadigen --> CO² bijvoorbeeld, die werkt mee aan het broeikaseffect maar planten kunnen niet zonder
Klimaatveranderingen
• Het zou kunnen dat de mens hiervoor verantwoordelijk is, door de CO² die door de mensen in de atmosfeer is gestopt
• Het zou ook kunnen dat de klimaatveranderingen het gevolg is van natuurlijke veranderingen
o Klimatologen weten nog niet helemaal hoe alle factoren elkaar beinvloeden
Luchtdruk
• Lucht bestaat uit gasmoleculen
• Door aantrekkingskracht aarde blijft het bij de aarde
• op zeeniveau is de luchtdruk 1013 milibar.
• Hoe verder naar boven, hoe minder gasmoleculen in de lucht --> lucht ijler

De dampkring
• 2 gassen: stikstof ( 78 % ) en zuurstof ( 21 % )
• Andere 1 % is koolzuurgas en andere stoffen
• Deze samenstelling geld alleen voor droge lucht. Er kan ook veel waterdamp inzitten
Lagen in de dampkring
• Vanaf het aardoppervlak heeft de dampkring een aantal lagen:
• Troposfeer -- stratosfeer -- mesosfeer -- ionosfeer
• Deze lagen worden van elkaar gescheiden door de pauses.
• Het verschil tussen de lagen is vooral de temperatuur
De dampkring is heel belangrijk voor het leven op aarde
• Mensen en planten hebben de gassen nodig die in de atmosfeer zitten (O² en CO²)
• De dampkring vormt een beschermende laag tegen meteorieten. Door de wrijvingshitte met de luchtdeeltjes verbranden de meeste meteorieten in de dampkring.
• Door het broeikaseffect (het vasthouden van warmte) houdt de dampkring de ergste hitte tegen en houdt die vast.
Het aardoppervlad wordt verwarmt door de zon.
• --> zonnestralen. Die stralen hebben een golflengte. Die is afhangelijk van de temperatuur van de bron.
• hoe heter de bron, hoe korter de golflengte. Zon = heet, dus korte golven
• De zonnestralen verwarmen het aardoppervlak --> kouder dan zon --> langere golven
• De golven die de aarde uitzend, gaat niet weer terug door de dampkring, maar geven hun warmte af aan de gassen waterdamp ( H²O ) en koolzuurgas ( CO² )
• --> broeikaseffect
• door de wolken wordt het broeikaseffect nog versterkt: wolken werken als denkens, ze houden warmtestralen van de aarde vast.
Verschillen in mening over broeikaseffect:
• Sommige mensen vinden het toenemen van CO² een ramp. Als het zo doorgaat komen er veel temperatuur en klimaatveranderingen.
• Anderen vinden dat je nog niet kan voorspellen wat het weer is over 50 jaar, en dat we ons daar nu nog geen zorgen over moeten maken.
Zon zendt behalve lichtstralen ook infrarode en ultraviolette ( UV ) stralen uit
• --> is slecht voor ogen en huid
• in de dampkring zit een beschermend UV-schild --> de ozonlaag --> 10 – 20 km dik
• boven antartica ontbreekt een stuk ozonlaag
De ozonlaag wordt door een natuurlijk proces steeds weer bijgemaakt en ook weer afgebroken
• vanaf de aarde stijgt methaan op ( CH 4 ), die de ozondeeltjes afbreekt
• nu is er een nieuw gas dat meewerkt aan de ozondeeltjes afbreken --> CFK
• hierdoor wordt de ozonlaag dunner
§ 18
Het gebruik van energie neemt heel erg veel toe. Oorzaken:
• Bevolkingsgroei
• De bevolking is welvarender geworden, dus veeleisender
• De vraag naar materiele goederen is toegenomen. Om ze te produceren en te laten functioneren is veel energie nodig
Problemen van energiegebruik:
• Als alle voorraden op zijn, kunnen er geen apparaten meer gebruikt worden
• Door het vele energiegebruik wordt het milieu heel erg vervuild. Als er nog meer energiegebruik komt, worden de milieuproblemen groter
Aziatische tijgers = landen in azie die heel hard groeien in bevolking en welvaart
Energiebronnen
• Onuitputbare bronnen --> energie die nooit opraakt. Voorbeelden: windenergie, zonne-energie, waterenergie, natuurenergie (bv hout), geometrische energie
• Uitputbare bronnen --> kunnen opgaan. Voorbeelden: steenkool, bruinkool, veen, aardolie, aardgas, kernenergie
o Zijn fossiele resten van planten, bomen en micro-organismen uit de zee. --> fossiele brandstoffen.
Fossiele brandstoffen
• De bewezen reserve. Dit is brandstof waarvan we weten waar en hoeveel
• De mogelijke reserve. Dit is brandstof waarvan we weten waar, een redelijk hoeveel, maar die niet worden ontgonnen (:S weet niet wat dat is) omdat de kostprijs hoger is dan de opbrengst
• De verborgen rijkdommen. Hiervan weten we bijna niets, alleen van sommige plekken weten deskundigen dat daar nog fossiele brandstoffen zijn maar over de hoeveelheid kunnen ze nog niks zeggen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.