Lesboek 2

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 378 woorden
  • 12 april 2009
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Azië, een wereld in opmars 3

Hoofdvragen:
1. Wat zijn 2 gemeenschappelijke kenmerken van de cultuur gebieden Oost-Azië en Zuidoost-Azië, en wat hebben die met elkaar te maken?
2. Welke landen daar ontwikkelen zich economisch heel sterk, en hoe is dit succes te verklaren?
3. Welke natuurlijke factoren remmen de economische ontwikkeling van Japan?
4. Hoe komt het dat communistische China nog niet tot de “tijgers” behoort, en hoe probeert dat land zich nu economische snel te ontwikkelen?

Antwoorden:
Kenmerk 1: dit kenmerk ligt bij de cultuur. Deze is de natte rijstbouw. Dit kun je goed zien aan het landschap. Ze gebruiken natte rijst bouw omdat je snel en makkelijk(uiteindelijk) aan het voedsel van deze natte rijst bouw komen.
Kenmerk 2: dit kenmerk ligt bij de demografie. In Oost- en Zuidoost-Azië wonen veel mensen, daarbij valt op dat er streken zijn met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. De hoge dichtheden op het platteland is mogelijk dankzij de hoge opbrengsten per akker. Dit is te danken aan de techniek van de natte rijst bouw.
Nieuwe “Tijgers”: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en de Chinese stad Hongkong.

(hier hoort nog een plaatje, soms kun je met plaatjes en tekeningen iets makkelijker en beter uitleggen, helaas doet hij het niet)

Economische remmende natuurlijke factoren: Japan bestaat uit 4 hoofdeilanden, die hebben allemaal erg veel reliëf. Het landschapsbeeld word erg bepaald door de zee en de bergen. Veel verkeersproblemen. Word veel vis gegeten want je zit alsmaar vlak op de zee. Door reliëf verschil is het moeilijk om goede akkers aan te leggen. Doormiddel van platvormen aanleggen is het mogelijk om dingen zoals natte rijst te verbouwen, alleen moet er dan een dijkje bij komen. Ander probleem is ruimte gebrek. Japanse bevolking is samengeperst met de fabrieken op schaarse stukken laagland. Japan ligt dicht op de breuklijnen, waardoor er dingen zoals aardbevingen ontstaan, maar ook tsunami’s en vulkanisme. Ook hebben ze in Japan veel last van taifoens, wervelstormen. Tenslotte is Japan slecht bedeeld met delfstoffen. Groot gebrek aan grondstoffen, en nog minder staat het met de energiebronnen. Vandaar kernenergie en het importeren van energiebronnen en grondstoffen.
China behoort niet tot de tijgers omdat het land zich economisch gezien nog niet snel genoeg ontwikkeld. Doormiddel van samenwerking met buitenlandse bedrijven hoopt de Chinese regering zich economische gezien nog sneller te ontwikkelen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.