ADVERTENTIE
Maak nu een gratis account aan op Mijn Examenbundel!

Nog 17 weken tot de eindexamens beginnen. Wil jij je zo goed mogelijk voorbereiden? Check Mijn Examenbundel voor een gepersonaliseerd dashboard en rooster, examenstof per vak, gratis oefenexamens en meer!

Naar mijn.examenbundel.nl
Begrippen
1 kwantitatieve honger – de hoeveelheid voedsel die je binnen krijgt is niet voldoende om je maar mee te vullen
2 kwalitatieve honger – het voedsel is te eentonig of bevat te weinig vitaminen
3 kolonie – overzeese gebieden dat behoort bij een Europees land en dat gebruikt word voor levering van grondstoffen of vestiging van mensen (handelsnederzettingen)
4 BBP – bruto binnenlands product, het gemiddelde bedrag per persoon wat ze verdienen in een land
5 infrastructuur – verkeersvoorzieningen die ervoor nodig zijn om een bedrijf te laten functioneren

6 isotherm – een lijn die plaatsen met gelijke temperaturen verbind
7 demografie – wetenschap die zich bezighoudt met bevolkingsaantallen
8 bevolkingsdichtheid – het gemiddelde aantal inwoners per km2
9 natuurlijke veranderingen – veranderingen door geboorte en sterfte
10 geboorte cijfer – aantal geboorten per jaar per 1000 inwoners
11 sterfte cijfer – aantal sterfgevallen per jaar per 1000 inwoners
12 geboorteoverschot – meer geboorten dan sterfgevallen in een jaar
13 leeftijdsopbouw – verdeling van de leeftijdsgroepen
14 leeftijdsgrafiek – staafdiagram dat da leeftijdsopbouw van de bevolking laat zien
15 kenmerk van tropische klimaten zijn de hoge temperaturen en de meestal grote vochtigheid
16 irrigatiewater – water waarmee je land kan bevloeien als het er weinig of niet regent (als het land te droog is)

17 extensieve veeteelt – veeteelt dat bij de rand van woestijnen plaats vindt (steppe gebieden)
18 landbouwproducten – tabak koffie thee cacaobonen rietsuiker en rubber
19 mijnbouwproducten – goud zilver bauxiet en aardolie
20 dekolonisatie – het zelfstandig woorden van koloniën
21 exploitatiekoloniën – zij werden gebruikt om grondstoffen te leveren
22 mno’s – multinationale ondernemingen (Philips )
23 nil’s – nieuwe industrielanden (Taiwan Japan Singapore)
24 vluchtsector – mensen die geen werk kunnen vinden “vluchten”naar de dienst sector vandaar de naam vluchtsector
25 complex – [hier] zowel wat betreft bevolking als natuur een grote verscheidenheid en dat de maatschappij zeer ingewikkeld in elkaar zit
26 hiërarchie – rangorde
27 harijans – kinderen van god
28 sadhoes – heilige mannen (belangrijke rol in het leven van hindoeïstische gelovigen
29 bevolkingsprobleem – als er in een land of gebied teveel mensen wonen (overbevolking).
30 interne factoren – dingen die in een land zelf een rol spelen (in India is dat het kastensysteem en de snelle bevolkingsgroei).

Zuid Azië heeft 5 belangrijke aardrijkskundige kenmerken. 1 het gebied is scherp begrensd, het is omsloten door hoge bergen in het noorden en door water in het zuiden. Zuid-azie word ook wel een subcontinent genoemd. 2 het is een grote bevolking ophoping van ongeveer 1 miljard inwoners verdeeld over 6 landen: Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Bhutan en Sri Lanka.
3 veel complexiteit in de natuur (veel verschillen) en bevolking. Veel verschillende landschappen en verschillende klimaten van woestijn tot oerwoud. 4 bevolking, er is een ingewikkelde maatschappij met honderden verschillende volken met allemaal hun eigentaal en tradities 5 godsdienst, veel voorkomende godsdiensten zijn het hindoeïsme en de islam. Het hindoeïsme in India > kastensysteem en de islam in Pakistan en Bangladesh.
Door het kastensysteem zijn de mensen verdeeld in honderden groepen er is grote ongelijkheid tussen die groepen. Vrouwen worden ook achtergesteld aan de man.

Je hoort bij een kaste vanaf je geboorte. De laagste kasten zijn de onaanraakbare. In India is het kastensysteem een goed georganiseerd systeem het werkt op ongelijkheid hier in Nederland zou dat nooit kunnen. Het kastensysteem heeft een aantal kenmerken. – Een kaste is een gesloten sociale groep (kaste > jati ) je word er ingeboren en je komt er niet meer uit. Je moet ook het beroep van je kaste nemen en met iemand uit je kaste trouwen. En je aan de regels houden van je kaste ( eten kan rein of onrein zijn ) ook door bepaalde handelingen kan je onrein worden. – De ene kasten is hoger dan de andere het geeft je een status, hoe hoger de status hoe reiner. De onaanraakbare zijn het laagst > paria’s > nu harijans. Bij kinderen merk je het verschil nauwelijks in kasten. Ook vrouwen worden achtergesteld aan de man. De vrouw moet de man aanbidden als god.
3 redenen om een zoon te willen zijn; ze zijn sterker, je hebt een zoon nodig om bij overlijden je brandstapel aan te steken, en je hoeft geen bruidschat mee te geven.
Een verklaring voor het kastensysteem is in de leerstellingen van het hindoeïsme terug te vinden. 1 wedergeboorte, ze denken dat je plaats bepaald word door de goede daden in het vorige leven. 2 je hebt heilige plichten BV ouders gehoorzamen, veel kinderen baren, man gehoorzamen. Zo niet dan kan je in een lagere kasten terecht komen.
India is democratie. Het kasten systeem is officieel afgeschaft maar in de dorpen is het nog, in de steden vervaagt het.

In India worden ongeveer 17 miljoen mensen geboren per jaar dat is 1 miljoen meer dan in China. Ze zeggen dat India een bevolkingsprobleem heeft. Op een dag zal het fout gaan dan komt er hongernood omdat er te veel mensen zijn ( 50000 kinderen komen er per dag bij). Bij overbevolking kijken ze niet naar het aantal bewoners per vierkante kilometer. Nederland vindt veel mensen geen probleem maar veel armoede wel. Als een arme bevolking te snel groeit dan willen wel helpen (ontwikkelingssamenwerking) door middel van advies geven. Indiërs zeggen: wij zijn niet arm omdat we veel kinderen hebben, we hebben veel kinderen omdat we arm zijn. Ze vinden de ideeën van de regering maar niks, ze willen liever dat ze iets aan de armoede doen. De inwoners van India proberen zoveel mogelijk kinderen te krijgen, een kind brengt vanaf zijn derde jaar meer op dan dat het kost. De meeste kinderen blijven in het dorp om te werken. De jongens krijgen eerst een goede opleiding en als het kan trekken ze naar de stad of het buitenland om daar te werken. Godsdienst speelt ook een grote rol in het kinderen krijgen, het is een plicht om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Het liefst zoons want dochters raak je kwijt en je moet ze een bruidschat meegeven. Bevolkingsbeperkingen werken wel een beetje vooral de welvarender mensen hebben kleine gezinnen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.