Hoofdstuk 4.2 + 4.3: Wateroverlast

Beoordeling 6.2
Foto van Marije
  • Samenvatting door Marije
  • 4e klas vwo | 408 woorden
  • 7 september 2014
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.2
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Paragraaf 2
Stroomstelsel van de rivier: de hoofdstroom + alle zijtakkenHet stroomstelsel bestaat uit 3 delen:- De bovenloop: waar de rivier ontspringt in de bergen.- De middenloop: waar de rivier door een dal loopt waar hij zich heeft ingesneden.- De benedenloop: bij de monding en waar de rivier door een riviervlakte loopt .

Verval: het hoogteverschil tussen het bovenste en onderste punt van een rivier.Verhang: het hoogteverschil van een rivier per kilometer.Meanderen: het kronkelen van een rivier (vooral in de benedenloop)

Stroomgebied: het verzamelgebied van een rivier waarbinnen alle neerslag via de zijrivieren uiteindelijk in de hoofdrivier stroomt.Waterscheiding: grens tussen de stroomgebieden (gebergten en andere verhogingen)Vertragingstijd: de tijd die het het water kost om van een regenbui in een rivier te komen.

Regiem: de schommelingen in de waterafvoer van een rivier gedurende een jaar.Debiet: totale hoeveelheid water dat een rivier afvoert.Piekafvoer: als het waterpeil sterk stijgt.

Soorten rivieren:- Gletsjerrivier, smeltwater vooral uit het voorjaar- Regenrivier, water van regen vooral in de natte maanden van het jaar- Gemengde rivier, meest regelmatige regiem, smelt- en regenwater samen

Effecten van de klimaatverandering op de rivieren:- Temperatuurstijging à 1 tot 3% meer neerslag à hoger debiet- Extremere weersituaties à neerslagregiem verandert à onregelmatig neerslagregiem- Gemiddelde temperatuurstijging à zeespiegels stijging tot 60cm à verzilting à zeewater dringt de rivieren in via monding à hogere waterstand in rivieren

Paragraaf 3

Verticale erosie: rivier snijdt zich de diepte in. Boven- en middenloop.Horizontale erosie: buitenbochten worden groten, sediment in binnenbochten. Benedenloop.

 Oeverwallen: zandKommen: kleiRivierbedding + oeverwallen = stroomrug

Winterdijken: dijken die parallel aan de rivier liggen.De winterdijken braken vaak door à daarom werden er terpen/woerden aangelegd.Tussen de rivier en winterdijk: uiterwaarden à daar kon het overstromen bij hoogwater.Zomerdijken: lage dijken direct aan de rivier.

Kribben: om de rivier in zijn stroombed te houden, hiermee blijft ook de stroomgeul diep genoeg voor scheepvaart.

Ingrepen aan de rivieren laatste honderd jaar:- Aanleg van kribben.- Bebouwing van uiterwaarden en verhogen van zomerdijken.- Rivieren verhogen omdat het sediment nergens meer heen kan, daardoor moeten ook de dijken steeds verhoogd worden.- Rivieren zijn gekanaliseerd voor de scheepvaart.- Bochten afgesneden, water gaat nu sneller door de rivier.- Verstedelijking à neerslag à verstening à kortere vertragingstijd à meer water in 1x in de rivier à soms piekafvoer


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Marije