Hoofdstuk 4.2, 4.3 + 4.5

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 355 woorden
  • 27 juni 2016
  • 1 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Samenvatting paragraaf 2Stroomstelsel:  geheel van de hoofdstroom en zijtakken dit bestaat uit 3 delen de bovenloop, de middenloop en de benedenloop.Bovenloop: hoog in de bergen, hier ontspringt de rivier en stroomt die snelMiddenloop: loopt door dal, middelste deelBenedenloop: dicht bij monding waar rivier door riviervlakte stroomt.Verval: hoogteverschil tussen 2 plaatsen aan de rivierVerhang: hoogteverschil per kilometerMeanderen: kronkelen rivier, bij lage stroomsnelheid meer meanderen, dus weinig verhang.Stroomgebied: verzamelgebied van een rivier waarbinnen alle neerslag via zijrivieren uiteindelijk in hoofdrivier stroomtWaterscheiding: grens tussen stroomgebieden, meestal verhogingen in het landschapVertragingstijd: tijd die water van regenbui nodig heeft om in de rivier te komen, hangt af van onderliggende gesteente, bodem en vegetatie.Regiem: waterafvoer gedurende een jaar, aan een herkomst water kun je zien wat voor rivier het is
  • Gletsjerrivier: smeltwater uit bergen uit vooral het voorjaar

  • Regenrivier: regenwater, met hoge afvoer in natte maanden

  • Gemengde rivier: van beide wat, meest regelmatige regiem, voorbeeld rijnDebiet: totale hoeveelheid water die rivier afvoert in een jaarPiekafvoer: waterpeil stijgt sterkGevolgen van broeikaseffect:
  • 1 graad tempstijging is soms wel 1 tot 3 procent meer neerslag, dus hoger debiet

  • Meer extreme weersituaties bijvoorbeeld onregelmatiger neerslagregiem

  • Stijging zeespiegel à water rivier wordt verder land in geduwd à hogere waterstandenSamenvatting paragraaf 3Stroomrug: rivierbedding + oeverwallenOeverwal: zijde rivierbedding (?)Boederijen of dorpen werden op zelfgemaakte verhogingen gebouwd, de woerden of terpen.Bepaalde ingrepen:
  • Kribben aangelegd om rivier in stroomrug te houden en bevaarbaarheid te verbeteren.

  • In uiterwaard gebouwd dus ophogen zomerdijk nodig

  • Door ophogen dijken wordt sediment alleen maar afgezet nog in uiterwaarden en rivierbedding zelf plaats, zo hoogt rivier zichzelf op en moeten de dijken weer omhoog

  • Rivieren gekanaliseerd, stuwen met sluizen aangelegd zodat rivier bevaarbaar blijft

  • Bochten afsneden, dus snellere stroom

  • Door verstedelijking, die de neerslag in het riool naar rivier laten stromen > vertragingstijd korter > veel water te verwerken somsParagraaf 5Maatregelen in het verleden:
  • Dijkverzwaringen > verhogen of verbreden dijk

  • Noodoverloopgebieden > mocht hier overstromen

  • Extra rivierloop gegraven

  • Stuwen aangelegdMaatregelen tot 2015Project ruimte voor de rivier
  • Verlagen uiterwaarden

  • Aanleg nevengeul

  • Verwijderen obstakels

  • Uiterwaardverbreding

  • Bergingsgebieden aanleggen

  • Vermindering zijdelingse toestroom

  • Kribverlaging

  • Zomerbedverdieping

  • Dijkverhoging

  • Ontpoldering
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.