Hoofdstuk 3, Mens en milieu

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 281 woorden
  • 9 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Aardrijkskunde Mens en Milieu H3

§1


- Kenmerkende processen op verschillende schaalniveaus
Lokaal: aanleg en slopen van bebouwing
Continentaal: beweging van lucht
Regionaal: vorming van bodems
Mondiaal: huishouding, energie en straling
Fluviaal: beweging van water

- Hoe wordt vermesting veroorzaakt?

Door gevaarlijke stoffen uit de landbouw (fosfaten, nitraten, zware metalen) die zich opstapelen in de bodem en in het grondwater terechtkomen.

- Problemen op continentale en mondiale schaal

Continentaal: verzuring veroorzaakt door verspreiding v verzurende stoffen (ammoniak NH3, stikstofoxide NOx, zwaveloxide SO2) of verspreiding van radioactieve stoffen.
Mondiaal: hogere delen vd atmosfeer – toevoeging broeikasgassen, CO2 en cfk’s (ozonlaag).

- Op welke schalen speelt welk milieuprobleem?

Verontreiniging: Water = fluviaal
Bodem/grondwater = regionaal
Wind: 0-3 km = continentaal
3< km = mondiaal
Aantasting: Water = fluviaal
Bodem/grondwater = regionaal (ecotoop = lokaal) Lucht: Hoogte 0-3 km = continentaal
Hoogte 3< km = mondiaal
Uitputting: Water = fluviaal
Bodem = regionaal

- Waar is het schaalniveau waarop een milieuprobleem afspeelt van afhankelijk?
Van de omvang, ernst, aard en spreiding van het milieuprobleem.

§2


- Wat is afwenteling?

Een probleem afschuiven op iets/iemand anders. Eigenbelang (geld, moeite) speelt hierbij een bepalende rol.

- Soorten afwentelingen

· Naar de volgende generaties (uitputten fossiele brandstoffen)
· Van rijk naar arm/social dumping (arme landen krijgen er geld voor om onze gevaarlijke stoffen te verwerken of bij hun op te slaan op de afvalhoop)
· Van vervuiler naar opruimer (betere technieken of verboden in Nederland)

- Afwenteling op kleine schaal
Kauwgum weggooien, afvalstortplaatsen.

§3


- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van milieuproblemen?

· Bevolkingsgroei
· Bevolkingsomvang
· De ingrepen in het milieu door o.a. industrie en landbouw.
· Welvaartsniveau
· Technologische ontwikkeling

- En welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van binnenlandse milieuproblemen?

· Bevolkingsgroei
· Bevolkingsdichtheid
· Druk op het milieu door industrie en landbouw
· Evt. hoe kwetsbaar een gebied is

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.