Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Hoofdstuk 3, Mens en milieu

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 281 woorden
  • 9 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.7
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Aardrijkskunde Mens en Milieu H3
§1

- Kenmerkende processen op verschillende schaalniveaus
Lokaal: aanleg en slopen van bebouwing
Continentaal: beweging van lucht
Regionaal: vorming van bodems
Mondiaal: huishouding, energie en straling
Fluviaal: beweging van water

- Hoe wordt vermesting veroorzaakt?

Door gevaarlijke stoffen uit de landbouw (fosfaten, nitraten, zware metalen) die zich opstapelen in de bodem en in het grondwater terechtkomen.

- Problemen op continentale en mondiale schaal

Continentaal: verzuring veroorzaakt door verspreiding v verzurende stoffen (ammoniak NH3, stikstofoxide NOx, zwaveloxide SO2) of verspreiding van radioactieve stoffen.

Mondiaal: hogere delen vd atmosfeer – toevoeging broeikasgassen, CO2 en cfk’s (ozonlaag).

- Op welke schalen speelt welk milieuprobleem?

Verontreiniging: Water = fluviaal
Bodem/grondwater = regionaal
Wind: 0-3 km = continentaal
3< km = mondiaal
Aantasting: Water = fluviaal
Bodem/grondwater = regionaal (ecotoop = lokaal) Lucht: Hoogte 0-3 km = continentaal
Hoogte 3< km = mondiaal
Uitputting: Water = fluviaal
Bodem = regionaal
- Waar is het schaalniveau waarop een milieuprobleem afspeelt van afhankelijk?
Van de omvang, ernst, aard en spreiding van het milieuprobleem.

§2


- Wat is afwenteling?

Een probleem afschuiven op iets/iemand anders. Eigenbelang (geld, moeite) speelt hierbij een bepalende rol.


- Soorten afwentelingen

· Naar de volgende generaties (uitputten fossiele brandstoffen)
· Van rijk naar arm/social dumping (arme landen krijgen er geld voor om onze gevaarlijke stoffen te verwerken of bij hun op te slaan op de afvalhoop)
· Van vervuiler naar opruimer (betere technieken of verboden in Nederland)
- Afwenteling op kleine schaal
Kauwgum weggooien, afvalstortplaatsen.

§3


- Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van milieuproblemen?

· Bevolkingsgroei
· Bevolkingsomvang
· De ingrepen in het milieu door o.a. industrie en landbouw.
· Welvaartsniveau
· Technologische ontwikkeling

- En welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van binnenlandse milieuproblemen?

· Bevolkingsgroei
· Bevolkingsdichtheid
· Druk op het milieu door industrie en landbouw
· Evt. hoe kwetsbaar een gebied is

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.