Hoofdstuk 3

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 576 woorden
  • 30 april 2010
  • 24 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.2
  • 24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Hoofdstuk 3
Schattingen slachtoffers lopen uiteen:
- bevolkingsregister functioneert niet overal even goed
- slachtoffers werden in massagraven gedumpt
- cijfers overdreven voor politieke doeleinden
meer mensen omgekomen door onderdrukking dan door gewapende conflicten.
Gewapend conflict: een aanhoudende strijd met in totaal > 1000 doden.
1) internationaal  tussen staten
2) intranationaal  binnen de grenzen van een land (burgeroorlog)
burgeroorlog kan escaleren tot regionaal conflict

door rebellen in grensregio’s of door groot aantal vluchtelingen uit het buurland.
Territorium woongebied van een volk
Staat  gebied met internationaal erkende grens
Volk groep mensen die voelt dat ze bij elkaar horen door taal, geloof, verleden.
5000 volken 200 staten
Afrika jongere staten, koloniale machten trokken grenzen door volken heen
1) Regionalisme: een volk binnen een staat houdt sterk vast aan eigen geschiedenis en taal
2) Nationalisme: streven naar onafhankelijkheid.
Ook wel separatisme
Bendeoorlogen: gewapende conflicten tussen rivaliserende criminele groepen, vaak van eenzelfde etnische achtergrond. Beschouwen bepaalde straten of wijken als hun territorium.
Landen met gewapende conflicten
1) niet democratisch

2) mensenrechten geschonden
3) groot deel bevolking lijdt honger
4) >500.000 vluchtelingen uit buurlanden
5) Kort geleden ander gewapend conflict.
Motieven zijn: religie, ras, taal, grondstoffen, landverdeling, ideologie.
bronnen van inkomsten voor rebellengroepen
drugs, diamanten, olie, hout.
Oorlog kost veel geld, verlamt economie. Akkers blijven onbewerkt veel gewonden geen geld besteed aan onderwijs wegen etc.
Na de oorlog veel ziektes ondervoedingkosten wederopbouw bommen blijven achter, psychische problemen & babyboom

Vredesmacht helpt situatie te kalmeren, lichtbewapend.
Ze doen bij grote armoede en ongelijkheid ook wederopbouw
Redenen voor deelname
1) traint je troepen
2) meer prestige en invloed
3) economische belangen veiligstellen
4) humanitaire aard
Veiligheidsraad
Hoogste raad VN besluiten over vredesmissies
15 leden, 5 permanent China VS UK Frankrijk Rusland
Als een permanent lid betrokken is, bemoeienis bijna onmogelijk

Enclaves = stukjes grondgebied van het ene land binnen het andere land
Na WO2
Westen  vrije markeconomie, Marshallplan, democratisch
Gewapende groepen in europa Noord-Ieren, Corsicanen, Basken
Vreedzame groepen
Jura district in Zwitserland
Lappen in Scandinavië
Oost- Europa
Volken sterke identiteit, eigen taal. Meer dan nationalisme
Oostblok  groep communistische landen onder sterke invloed Sovjetunie opstanders werden bloedig neergeslagen

EU 1951
Gezonde economie leek het beste middel tegen oorlog
Handel x6 BNP 70% omhoog
2004 meeste Oostbloklanden sluiten aan
Maar eerst aangepast worden
- bedrijven privatiseren
- prijzen werden losgelaten
dat leidde tot werkloosheid armoede extreme verrijking en vriendjespolitiek.
Aquis communautaire
Complete wet- en regelgeving v/d EU
Supranationaal voor alle landen
Landen die niet mochten toetreden :
1) geen goed werkende markeconomie
2) geen goed juridisch + administratief werkend overheidsapparaat
3) geen stabiele overheidsinstellingen die democratie, mensenrechten en bescherming van minderheden garanderen
voor rijke landen die niet toetraden:
gezag van een land inleveren, geld betalen, en bijv. minder subsidie geven

men is bang voor centralisering van de macht
Eu moet rekening houden met regionalisme
Regio’s willen ook aparte vertegenwoordiging
Geweld in EU
1) noord Ierland zuiden katholiek, noorden protestant
2) Baskenland  provincie Spanje met eigen taal, identiteit
3) Na de val van het communisme Bosnië en Kosovo zijn vijf nieuwe staten gevormd, maar wonen nog steeds volkeren door elkaar heen. Slechte economie, jongeren werkloos en voelen zich nutteloos

In de oude EU denken veel mensen negatief over uitbreiding
positief
- extra werkgelegenheid en economische groei door investeringen in nieuwe landen
negatief
- bedrijven verhuizen naar landen met lagere lonen
- gaan anders failliet door concurrentie
- bedrijven uit nieuwe lidstaten moeten concurreren met bedrijven die al jarenlang subsidie hebben
- krijg je wel genoeg? Betaal je niet te veel?
Voor goede samenwerking moeten de partners gelijkwaardig zijn
Anders komen er spanningen migratie corruptie ontevredenheid politieke onstabiliteit
Balkan (voormalig Joegoslavië)
Veel volken + religies
Tito maakte deelrepublieken en stelden de volken zo tevreden, toen hij overleed verdween de eenheid.
Rijkste delen snel onafhankelijk
Er kwam nieuwe machthebber en schafte autonomie van arm Kosovo af.
Er kwam veel oorlog
Veel mensen denken dat welvaart de oplossing van het geweld daar is.
Daarom graag lidmaatschap EU

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.