Hoofdstuk 3

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 576 woorden
  • 30 april 2010
  • 24 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdstuk 3
Schattingen slachtoffers lopen uiteen:
- bevolkingsregister functioneert niet overal even goed
- slachtoffers werden in massagraven gedumpt
- cijfers overdreven voor politieke doeleinden

meer mensen omgekomen door onderdrukking dan door gewapende conflicten.

Gewapend conflict: een aanhoudende strijd met in totaal > 1000 doden.
1) internationaal  tussen staten
2) intranationaal  binnen de grenzen van een land (burgeroorlog)
burgeroorlog kan escaleren tot regionaal conflict
door rebellen in grensregio’s of door groot aantal vluchtelingen uit het buurland.

Territorium woongebied van een volk
Staat  gebied met internationaal erkende grens
Volk groep mensen die voelt dat ze bij elkaar horen door taal, geloof, verleden.
5000 volken 200 staten

Afrika jongere staten, koloniale machten trokken grenzen door volken heen
1) Regionalisme: een volk binnen een staat houdt sterk vast aan eigen geschiedenis en taal
2) Nationalisme: streven naar onafhankelijkheid.
Ook wel separatisme

Bendeoorlogen: gewapende conflicten tussen rivaliserende criminele groepen, vaak van eenzelfde etnische achtergrond. Beschouwen bepaalde straten of wijken als hun territorium.

Landen met gewapende conflicten
1) niet democratisch
2) mensenrechten geschonden
3) groot deel bevolking lijdt honger
4) >500.000 vluchtelingen uit buurlanden
5) Kort geleden ander gewapend conflict.

Motieven zijn: religie, ras, taal, grondstoffen, landverdeling, ideologie.

bronnen van inkomsten voor rebellengroepen
drugs, diamanten, olie, hout.

Oorlog kost veel geld, verlamt economie. Akkers blijven onbewerkt veel gewonden geen geld besteed aan onderwijs wegen etc.

Na de oorlog veel ziektes ondervoedingkosten wederopbouw bommen blijven achter, psychische problemen & babyboom

Vredesmacht helpt situatie te kalmeren, lichtbewapend.
Ze doen bij grote armoede en ongelijkheid ook wederopbouw
Redenen voor deelname
1) traint je troepen
2) meer prestige en invloed
3) economische belangen veiligstellen
4) humanitaire aard

Veiligheidsraad
Hoogste raad VN besluiten over vredesmissies
15 leden, 5 permanent China VS UK Frankrijk Rusland

Als een permanent lid betrokken is, bemoeienis bijna onmogelijk

Enclaves = stukjes grondgebied van het ene land binnen het andere land
Na WO2
Westen  vrije markeconomie, Marshallplan, democratisch

Gewapende groepen in europa Noord-Ieren, Corsicanen, Basken

Vreedzame groepen
Jura district in Zwitserland
Lappen in Scandinavië

Oost- Europa
Volken sterke identiteit, eigen taal. Meer dan nationalisme

Oostblok  groep communistische landen onder sterke invloed Sovjetunie opstanders werden bloedig neergeslagen

EU 1951
Gezonde economie leek het beste middel tegen oorlog
Handel x6 BNP 70% omhoog
2004 meeste Oostbloklanden sluiten aan
Maar eerst aangepast worden
- bedrijven privatiseren
- prijzen werden losgelaten
dat leidde tot werkloosheid armoede extreme verrijking en vriendjespolitiek.

Aquis communautaire
Complete wet- en regelgeving v/d EU
Supranationaal voor alle landen

Landen die niet mochten toetreden :
1) geen goed werkende markeconomie
2) geen goed juridisch + administratief werkend overheidsapparaat
3) geen stabiele overheidsinstellingen die democratie, mensenrechten en bescherming van minderheden garanderen

voor rijke landen die niet toetraden:
gezag van een land inleveren, geld betalen, en bijv. minder subsidie geven

men is bang voor centralisering van de macht
Eu moet rekening houden met regionalisme
Regio’s willen ook aparte vertegenwoordiging

Geweld in EU
1) noord Ierland zuiden katholiek, noorden protestant
2) Baskenland  provincie Spanje met eigen taal, identiteit
3) Na de val van het communisme Bosnië en Kosovo zijn vijf nieuwe staten gevormd, maar wonen nog steeds volkeren door elkaar heen. Slechte economie, jongeren werkloos en voelen zich nutteloos

In de oude EU denken veel mensen negatief over uitbreiding
positief
- extra werkgelegenheid en economische groei door investeringen in nieuwe landen

negatief
- bedrijven verhuizen naar landen met lagere lonen
- gaan anders failliet door concurrentie
- bedrijven uit nieuwe lidstaten moeten concurreren met bedrijven die al jarenlang subsidie hebben
- krijg je wel genoeg? Betaal je niet te veel?

Voor goede samenwerking moeten de partners gelijkwaardig zijn
Anders komen er spanningen migratie corruptie ontevredenheid politieke onstabiliteit

Balkan (voormalig Joegoslavië)
Veel volken + religies
Tito maakte deelrepublieken en stelden de volken zo tevreden, toen hij overleed verdween de eenheid.
Rijkste delen snel onafhankelijk
Er kwam nieuwe machthebber en schafte autonomie van arm Kosovo af.
Er kwam veel oorlog

Veel mensen denken dat welvaart de oplossing van het geweld daar is.
Daarom graag lidmaatschap EU

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.