Hoofdstuk 2, Module 4, Vervoersvraagstukken in Nederland

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 768 woorden
  • 23 april 2005
  • 23 keer beoordeeld
  • Cijfer 7
  • 23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
§1.1
Vervoersstromen gekarakteriseerd door:
- Hoofdrichting v. transport, binnenland: Zuid en NoordHolland, Gelderland en N-Brabant
Randstad is economisch dominant, maar Gelderland en N-Brabant groeien ook steeds meer
Hoofdverbindingen sluiten goed aan op de Europese transportroutes.
- omvang v. transport groeit, afhankelijk van de economische groei
- wijze van transport: vooral via de weg en het water. Dit geldt voor het binnenland, maar ook internationaal steeds meer

Clip 1

Nadelen van wegtransport: de wegen slibben dicht
De weg is zo populair vanwege de flexibiliteit en fijnmazigheid, de extra kosten wegen daar niet tegenop. De Eu wil maatregelen nemen:
- hogere belasting (Eurovignet)
- km. heffing in drukke gebieden
Korte afstanden, dus vooral bij de distributie, blijft de weg populair. Het spoor is voor over de grenzen, maar werkt pas goed als het internationaal op elkaar wordt afgestemd. Een goede zet is de Betuwelijn. Bedrijven moeten dan wel meer bij het water en het spoor gaan zitten.

Clip2
Transportcorridor: gebied waarin 1 hoofdtransportrichting overheerst. Er zijn wel verschillende transportlijnen en knooppunten.
ZuidWest corridor: vervoersstromen van Frankrijk naar Spanje, Portugal en Noord-Afrika.

Deze corridor bestaat uit twee transportassen:
1. Atlantische as; vanuit Parijs naar Bordeaux, Irün, Burgos, Madrid
2. Mediterrane as; via de autoroute du Soleil naar Narbonnen, Barcelona, Valéncia
Deze assen hebben twee belangrijke autoroutes en spoorlijnen

§1.2
Belangrijk voor de structuur en opbouw van infrastructuur:
1. aansluiting op Eur. transportnet, vooral Noord naar Zuid en na de Val van de Muur ook Noord naar Zuid-Oost
2. binding met de mainport; R-dam, Schiphol. Hoe belangrijk is te zien aan de doorvoer/transito
3. ec. rol v. steden en stedelijke gebieden
- Randstad; 45% van de bevolking woont op 21% van het Ned. opp
Noord (Alkmaar, Haarlem, A'dam, H'sum, Utrecht)
Zuid (Leiden, D'Haag, R'dam, Dordrecht)
- uitstraling van Randstad; stedelijke zones in Gelderland en N-Brabant: Arnhem-Nijmegen
Deze twee vormen samen de Stedenring Centraal Nederland; hier is de concentratie van de ec. acitviteiten.
In Utrecht, N-Holland, Z-Holland zijn 60% van de bedrijven, vanwege de vestigingsvoordelen.

§2.1
Nederland is belangrijk voor transport en distributie. Er zijn hier veel Am. en Japanse bedrijven. Vanuit Nederland wordt alles naar de rest van Europa verspreid; centralisatie van distributieactiviteiten.
Amerikaanse en Japanse bedrijven komen hier omdat,:
- gunstige geografische en economische ligging
- toegankelijke haven
- kosten
- aanwezigheid en kwaliteit van distributiebedrijven
- kwaliteit van wegen en spoorlijnen
- goed imago

§2.2
De betekenis van vervoer voor Nederland blijkt uit:
1. vervoersprestatie: hoeveelheid goederen die door verschillende vervoerssectoren in een jr. wordt vervoerd.
2. bijdrage aan het Bruto Nationaal Product; wat levert het transport op?
3. bijdrage a/d werkgelegenheid; direct/indirect (chauffeurs, werknemers bij reclamebureaus)

§2.3
Nederlandse distributie vroeger vooral bij Schiphol en R'dam. Nu buiten de haven; maritieme deconcentratie:
1. ruimtegebrek en afnemende bereikbaarheid
2. Logistieke redenen: just-in-time, dus moeten de voorraden bij de afnemer in de buurt zijn. Dus is Z-O Nederland aantrekkelijk; Logicon Valley (concentratie van logistieke activiteiten).

Clip 3
Europe Combined Terminals; containers in Rotterdamse haven via de Spoorwegterminal in Venlo, vandaar naar Dl.
Welke voordelen heeft Venlo?
1. Duitse grens
2. Shuttletreinen tussen Rotterdam en Venlo; 's avonds op trein 's nachts in Venlo, uur later in vrachtauto naar Duitsland
3. Venlo Terminal heeft totaalpakket: vullen en leeghalen, opslaan en distributie

Clip 4
In Rotterdam zijn er 3 distriparken:
- Eem/Waarlhaven
- Botlek
- Maasvlakte
Waarom?
- gespecialiseerd in distributie
- goed bedrijventerrein
- bij knooppunt van water/weg/spoor
- goede telecommunicatie
- samenwerking tussen bedrijven
Veel overzeese producenten hebben door dat het veel tijd bespaart en dus geld.

§3.1
Groei internationaal goederenvervoer:
- ec. groei in Europa
- wegvallen van de binnengrenzen
Nederland is distributieregio van Europa en dat willen we versterken. Maar de wegen raken verstopt en enorme milieuvervuiling. Daarom: intermodaal transport = transport d.m.v. verschillende transportmiddelen:
1. uitbreiding van de infrastructuur: beter weg, spoor en vaarwegen
2. inrichten van knooppunten, voor de wisseling van transportmiddelen

§3.2
2 Grote projecten voor railvervoer:
1. Betuwelijn: Rotterdam naar Emmerich. Het is de aansluiting op het Europese spoorwegennet. Zo is er een nóg snellere verbinding met Europa
2. HSL: A'dam naar België. Dan is er rechtstreeks contact met Parijs/Brussel/Londen. Goed voor de bereikbaarheid van de Randstad.
250 km/u, kortere reistijden.

§3.3
Knooppunten: opstappunten naar andere netwerken. Op die knooppunten gebeuren 4 dingen:
1. transportmiddelen gewisseld
2. goederen worden samengevoegd (groeperen)/ opgesplitst (degroeperen)
3. goederen worden tot een te verzenden laadeenheid gevoegd: container/pallet. Of vanuit laadeenheid tot kleinere groepen.
4. waarde toegevoegd: opnieuw verpakken

§3.4
Uitbreiding van infrastructuur en inrichting hebben natuurlijke invloeden:
1. ruimte beslag
2. gevolgen voor milieu en landschap
woonmilieu
- indirecte hinder door extra verkeer
- verstening: geluidswal, minder groen
verandering v. landschap
o visuele aantasting; horizonvervuiling
o aantasting cultuurhistorie; oude wegen, houtwallen
o aantasting ecologisch landschap
o verkleining natuurgebied
o verandering milieu
verontreiniging en hinder
• geluidshinder
• verontreiniging water/bodem/lucht

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.