Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Hoofdstuk 11, Migratie

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 444 woorden
  • 11 februari 2007
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 5
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Aardrijkskunde Hoofdstuk 11

Om onze multiculturele samenleving in te delen gebruik je de volgende twee begrippen:
1) Autochtonen
Dit zijn mensen die in Nederland wonen en geboren zijn net zoals hun ouders.
2) Allochtonen
Dit zijn mensen die in Nederland wonen en waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Of mensen die niet in het bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit.

AMA
Een asielzoeker, jonger dan achttien jaar, die asiel aanvraagt zonder de aanwezigheid van zijn ouders. (alleenstaande minderjarige asielzoekers)


Aanmeldingscentrum
Plaats waar een asielzoeker een asielverzoek indient.

Asiel
Een vorm van bescherming van buitenlanders die in eigen land gevaar lopen.

Migratiesaldo
Het aantal vestigers min het aantal vertrekkers in een land.

Immigratie- en Naturalisatie dienst
(IND) Het onderdeel van het ministerie van Justitie dat asielverzoeken behandelt.

Verdrag van Schengen
Afspraak van Schengenlanden dat ze vrij personenverkeer toestaan op elkaars grondgebied. Op dit moment zijn de Schengenlanden: Nederland, België, Luxemburg Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje en Portugal

Remigratie

Migratie waarbij je terug keert naar je herkomstland.

Natuurlijke groei
Het aantal geboortes min het aantal sterftegevallen.

Opvang en onderzoekscentrum
(OC) Plaats waarbij de asielzoeker verblijft terwijl de IND uitzoekt of hij in Nederland mag blijven.

Politieke vluchteling
Iemand die uit eigen land vlucht voor oorlog, vervolging vanwege
Godsdienst, politieke overtuiging ( omdat je bijvoorbeeld lid bent van een bepaalde politieke partij) of ras.

Economische Vluchteling
Iemand die zijn land ontvlucht is vanwege de slechte leefomstandigheden en de onzekere toekomst.

UNHCR
De vluchtelingenorganisatie van de verenigde staten.

Westerse Allochtonen
Allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.


Pullfactoren
Aantrekkingsfactoren van een gebied waar mensen naartoe gaan.

Pushfactoren
Afstotende factoren van een gebied waardoor mensen het gebied verlaten.

Geboortecijfer
Het aantal geboortes per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied.

Cultuur
Alles wat is aangeleerd, zoals taal, godsdienst, gewoontes of kleding.

Gastarbeider
Een buitenlandse arbeidskracht die na een aantal jaren terugkeert naar het land van herkomst.

A-status
Een asielzoeker word erkend als politieke vluchteling en mag vrij in Nederland blijven wonen. Ook wel vluchtelingenstatus genoemd.

Gezinshereniging
Allochtonen laten hun gezin overkomen.

Status aparte
Aruba heeft een aparte status (relatie) met Nederland los van de 5 andere Antilliaanse eilanden.

Allochtonen wonen verschillend verdeeld over Nederland.

1 ) Grensgebied
Migranten uit Duitsland en België wonen vooral in het grensgebied met hun land van herkomst.

2) Grote steden in het westen van Nederland
Kolonie landen. Nadat de landen zelfstandig werden verhuisden veel mensen naar Nederland. In Nederland was meer werk.

3) Industriegebied
In de jaren 60 van de 20e eeuw dreigde een tekort aan arbeiders in de mijnen van Zuid- Limburg, de textielindustrie in Twente en in de industriegebieden in de Randstad en Noord-Brabant. Bedrijven haalden mensen Zuid-Europese landen. Vooral uit Turkije en Marokko

4) verspreid over Nederland
Vluchtelingen

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.