Hoofdstuk 1 paragraaf 2

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 340 woorden
  • 4 oktober 2016
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 6
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 1 §2 ‘Economische en politieke bevolkingskenmerken’
- Economische kenmerken: belangrijk
- Nationaal inkomen per inwoner: de som van alle inkomsten (hoger, ontwikkelingspeil hoger)
- Bruto Binnenlands Product: productie op het grondgebied van dat land plaatsvindt
- Bruto Nationaal Product: totale productie van economische goederen ook van dienst in een jaar in geld.
- Bij gebruik van BNP zijn volgende dingen belangrijk:
- Betrouwbaarheid van de cijfers
- Vergelijking is moeilijk door verschil in koopkracht (hoeveelheid goederen of producten die je voor een geldbedrag kunt kopen). Hamburgerindex is handig.
- Vaak zijn er grote verschillen in inkomen tussen bevolkingsgroepen (spreiding)
- De werkelijke waarde van een munteenheid wijkt soms af van de valuta.
- Andere indicator is beroepsbevolking: mensen tussen 15 en 65 jaar die gemiddeld meer dan 12 uur per week betaald werk verrichten, en de werkzoekenden.
- De beroepsbevolking wordt ingedeeld in 3 sectoren. Aandeel in landbouw is vaak indicator voor ontwikkelingspeil.
- Primaire sector: landbouw, visserij en mijnbouw
- Secundaire sector: werk in bouw en industrie
- Tertiaire sector: dienstensector
- (Quartaire sector): bankwezen
- Let op! Soms zijn de sectoren geen indicator voor het ontwikkelingspeil, zie boek!
- De Verenigde Naties gebruiken een samengestelde variabele, de HDI. Deze VN-ontwikkelingsindex wordt samengesteld aan de hand van drie variabelen:
- Economisch: gemiddelde inkomen van de bevolking
- Demografisch: levensverwachting bij geboorte
- Sociaal-cultureel: analfabetisme
- Indelen op politieke kenmerken, politieke omstandigheden zijn van invloed op kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld het democratisch gehalte van de samenleving: de mate waarin en de manier waarop macht over mensen is verdeeld.
- Een manier om dit te meten is het democratisch gehalte. Een eenheid tussen de 0 en de 10. Kenmerken zijn vrije verkiezingen, functioneren van regering, invloed bevolking op politieke besluitvorming, politieke cultuur en mensenrechten.
- Corruptie komt veel voor in ontwikkelingslanden
- Democratisch gehalte neem toe wanneer de mensenrechten meer gerespecteerd worden. Hoe gaat een land om met minderheden?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.