Hoofdstuk 1, Grafische beelden

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 443 woorden
  • 29 januari 2004
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

H1 Geografische beelden Paragraaf 1

ontvanger degene die informatie ontvangt en die informatie selecteert, associeerd
en interpreteerd

associeren van informatie nieuwe informatie koppelen aan al bestaande informatie die in het geheugen is opgeslagen

selecteren van informatie kiezen welke informatie wel en niet belangrijk is voor jezelf

interpreteren van informatie manier waarop iemand de dingen waarneemt en daaraan een betekenis geeft

bij interpretatie van informatie spelen de volgende aspecten een rol: „h voorkennis „h patronen „h verwachtingspatroon „h samenhang tussen symbolen „h context Paragraaf 2 zender degene die informatie verstuurt in een bepaalde vorm en met een bepaalde bedoeling

subjectief hangt af van eigen opvatting, beinvloedde informatie

objectief feiten, niet beinvloedde informatie Paragraaf 3

geografisch beeld beeld van een regio aan de hand van de kenmerken: „h ligging en situatie „h relaties binnen het gebied en met andere gebieden „h cultuur, demografie, economie en politiek „h fysische omstandigheden

absolute ligging ligging van een verschijnsel, plaats of gebied, aangegeven met behulp van het graadnet

relatieve ligging / situatie ligging van een verschijnsel, plaats of gebied ten opzichte van andere verschijnselen, plaatsen of gebieden

Paragraaf 4

ruimtelijk gedrag manier waarop de mens zich in de ruimte of gebied gedraagt: hoe mensen handelen. Ook de manier hoe de mens met zijn omgeving omgaat hoort daarbij.

mental map (subjectief) beeld dat iedre persoon van een gebied heeft

zender en ontvanger gaan beiden selectief om met de informatie„³ ruisvorming
bij de ontvanger zijn daarvoor drie factoren verantwoordelijk: „h de kennis die iemand van het gebied heeft „h de ervaringen die iemand heeft „h de persoonlijke voor- en afkeuren die iemand heeft Paragraaf 5

collectieve beeldvorming beeld van een regio of verschijnsel bij een groep mensen

stereotypering karakterisering van bijvoorbeeld een individu, volk of landaard die sterk generaliserend is en niet gebaseerd op een goede objectieve waarneming

Paragraaf 6

imago collectief beeld dat mensen van een bepaald verschijnsel of gebied hebben

regiomarketing promoten van een regio om het imago van een gebied te vergroten „h productgerichte benaderingswijze „h klantgericht benaderingswijze doelgroepen: „h ondernemers „h toeristen „h bewoners

regio als vestingsgebied voo bedrijven
gebiedskenmerken van belang: „h goede infrastructuue „h ruimte voor industriegebieden „h relatieve ligging ten opzichte van afnemers en leveranciers

regio als recreatiegebied
het is van belang dat de toeristen: „h de naam en ligging van het gebied kennen „h weten welke atractie ¡V elementen het gebied te bieden heeft
regio al woongebied
van belang: „h gezelligheid stadscentrum „h karakter van de stad „h bewoners Paragraaf 7

kaartbeeld beeld van de werkelijkheid dat tot stand komt via kaarten als informatiebron

kaart sterk vereenvoudigde en subjectieve weergave van de werkelijkheid

werkelijkheid„³ cartograaf „³ kaart „³ kaartgebruiker „³ kaartbeeld

keuzes cartograaf: „h projectie „h symboolgebruik „h classificeringen „h absolute en relatieve getallen

REACTIES

G.

G.

Het is niet grafische beelden maar geografishe beelden....

ik d8 ik meld het ff...

16 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.