Hoofdstuk 1

Beoordeling 4.3
Foto van Marije
  • Samenvatting door Marije
  • 4e klas vwo | 471 woorden
  • 6 september 2014
  • 3 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.3
  • 3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat die leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Korte Samenvatting hoofdstuk 1 aardrijkskunde buiteNLand VWO4



Manieren om welvaart te meten:



-BNP per inwoner



-De VN-index



-Mate van ontwikkeling (beroepsbevolking, voedsel, drinkwater)





Nadelen van het meten van BNP/hoofd



-Koopkracht



-Inkomsten uit informele sector tellen niet mee



-Sociale ongelijkheid



-Geen zichtbare regionale verschillen (regionale ongelijkheid)





Centrum = de rijke wereld



Semi-periferie = de ontwikkelende wereld



Periferie = de arme wereld





Bevolkingsspreiding:         



                Meeste langs de kusten en rivieren



                Minste bij woestijnen en onvruchtbare gebieden





Bevolkingsdichtheid: aantal mensen per km²





Natuurlijke en sociaal-economische factoren:



1. De natuurlijke mogelijkheden



2. De ligging



3. Het koloniale verleden





Cultuurvermenging = acculturatie (diffusie)





Een soevereine staat = een land dat als enige de macht uit mag oefenen over burgers en het grondgebied.





3 manieren waarop een land bestuurd kan worden:



1 Democratie



2 Beperkte democratie



3 Dictatuur





Bipolair machtssysteem: de twee grootmachten VS en Sovjet Unie in de koude oorlog.





Waarom meisjes niet naar school gaan in arme landen:



-De hoge schoolkosten



-Belang van onderwijs wordt niet gezien



-Ze moeten helpen in het huishouden.





3 ingrijpende veranderingen in de wereld:



1 De agrarische revolutie



2 De industriële revolutie



3 De opkomst van de dienstenmaatschappij





Belangrijkste redenen voor het doorschuiven van de sectoren:



-De stijging van welvaart



-De stijging van arbeidsproductiviteit





Internationale arbeidsverdeling is af te lezen aan:



-De internationale verdeling van beroepsbevolking



-De samenstelling van het exportpakket van de landen





Een exportpakket dat bestaat uit grondstoffen heeft 3 nadelen:



-De prijsstijging werd minder hoog tussen 1960-1990



-De prijzen van grondstoffen wisselen veel op de wereldmarkt



-De kans op misoogsten





2 opvallende dingen aan de wereldbevolking:



-Steeds snellere groei



-De groei gaat niet overal even snel





Vruchtbaarheid: het aantal kinderen per 1000 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar.





Waarom arme landen zulke hoge geboortecijfers hebben:



-Jonge leeftijdsopbouw



-Weinig onderwijs / carrière mogelijkheden



-Religie



-Cultuur



-Gezondheidssituatie



-Armoede





Demografische druk: verhouding tussen de actieve en niet-actieve mensen in een samenleving.





4 fases van het demografische transitiemodel:



1 Geboorte- en sterftecijfer hoog



2 Hoog geboortecijfer maar dalend sterftecijfer



3 Dalend geboortecijfer en dalende groei



4 Laag geboorte- en sterftecijfer





Urbanisering: van het platteland naar de stad





Groei van steden in de derde wereld:



-Trek van platteland naar stad



-Trek van ene naar de andere stad



-Natuurlijke bevolkingsgroei





Draagkracht: maximale bevolkingsdichtheid





Ontwikkelingen die bijdragen aan toenemende voedselproductie:



-Groene revolutie



-Genetische revolutie





Stijgende voedselprijzen door:



-Groeiende wereldbevolking



-Stijgende olieprijzen



-Voedsel wordt omgezet in biobrandstof





Drie groepen van donoren:



1 Bilaterale hulp



2 Internationale organisaties



3 NGO’s





4 oorzaken van kwantitatieve en kwalitatieve honger:



1 Natuurlijke omstandigheden in een land



2 Maatschappelijke en politieke factoren



3 Internationale handel in voedsel



4 Ontwikkelingshulp van donoren








REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Marije