Europa in beweging

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 728 woorden
  • 22 maart 2015
  • 41 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
41 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

4.1 Manchester en de industriële revolutie   

Manchester is de eerste industrie stad van de wereld. Hier begon de industriële revolutie.

Dat is de periode van de grootschalige omschakeling van handwerk naar productie met machines in grote fabrieken. Manchester was een textielstad. Het productiemiddel (arbeid, kapitaal en natuur) steenkool was nodig als energiebron voor de stoommachines in de textielfabrieken. factoren die bepalen waar een bedrijf zich vestigt, heten locatiefactoren. Naast steenkool speelden andere productiemiddelen ook een rol, zoals arbeid. Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Manchester had een leidende positie in de wereldeconomie. Globalisering heeft een grote impact op de industriële economie door de goedkope arbeid in de lagelonenlanden. de fabrikanten konden niet op tegen de concurrentie uit bijvoorbeeld Azië

4.2 Hightech in Engeland

Langs de snelwegen M4 en M11 hebben zich veel hightechbedrijven (bedrijf dat veel kennis en kapitaal gebruikt).Vaak zijn het grote multinationals (groot bedrijf met medewerkers in verschillende landen) Ze investeren veel geld in onderzoek en ontwikkeling. Deze kennisintensieve bedrijven ontwikkelen en maken producten op het gebied van micro-elektronica (computers, biotechnologie, medische instrumenten). Hierdoor zijn dit soort bedrijven footloose (Een bedrijf dat makkelijk verplaatsbaar is en vrij een vestigingsplaats kan kiezen)

De Hightechbedrijven zitten allemaal op een kluitje bij elkaar (langs de M4 en M11). Dat komt omdat er veel samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en bedrijfsleven is. De voordelen van het bij elkaar zitten van bedrijven noem je agglomeratievoordelen. Via de snelwegen M4 en M11 is er toegang tot de rest van het land/wereld. Een goede infrastructuur is een locatiefactor van belang. De overheid stimuleert de komst van hightechbedrijven door de oprichting van scienceparks en door het aanbod van goedkope grond van bedrijfspanden.

De hightechcorridor  biedt een woonomgeving waar hoogopgeleiden graag willen werken

4.3 Verschuivende grenzen in Europa

Volken =Een volk is een groep mensen die al eeuwen samenwonen en dezelfde cultuur hebben

Staat = Gebied met grenzen en een eigen bestuur

Cultuur= Gewoonten en (gedrag)regels die bij een groep mensen, een beschaving en/of een cultuur horen.

Een verschuiving van een grens kan grote gevolgen hebben op het volk en cultuur. In Europa zijn in de geschiedenis vaak grenzen verschoven door oorlogen politieke redenen of revoluties.

4.4 De ontwikkeling van Oost-Europa

Na de Tweede Wereldoorlog was Europa verdeeld in het kapitalistische West Europa en het communistische Oostblok. In Oost-Europa stonden de meeste landen onder invloed van de Sovjet-Unie.Door politieke factoren werd Europa in twee helften geknipt. De grens tussen oost en west was gesloten. De grens stond bekend om de naam: Het IJzeren Gordijn. De communistische machthebbers voeren in alle Oost-Europese landen een planeconomie. De planeconomie leverende minder welvaart op dan de vrijemarkteconomie van het westen. Tussen 1989 en 1991 kwam er een einde aan de communistische dictatuur. Het IJzeren Gordijn verdween en de grenzen gingen weer open. Halffabricaten (Produkt dat is gemaakt door een basisindustrie. Het is nog niet af, maar dient als grondstof voor een vervolgindustrie die er een eindproduct van maakt.) 

4.5. Migratie en de Europese Unie

Migratie (Het zich verplaatsen van personen over een grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen. Vormen zijn: 1. Buitenlandse migratie. Hierbij komen de mensen uit of gaan de mensen naar het buitenland. 2. Binnenlandse migratie)

Dit wil je ook lezen:

In veel EU-lidstaten werken Poolse migranten. Sinds 2004 vertrokken meer dan 800.000 polen naar West Europa om geld te verdienen. De lonen zijn veel hoger. Niet alleen de polen vertrokken richting West-Europa. Een ander emigratieland is Roemenië. In polen en Roemenië neemt de bevolking af. Dat komt door de verrekoverschotten ( Als uit een gebied meer mensen vertrekken dan zich in dat gebied vestigen, spreken we van een vertrekoverschot negatief migratie saldo) in combinatie met een lage, soms zelfs negatieve natuurlijke bevolkingsgroei ( worden alle veranderingen in de omvang van de bevolking bedoeld voor zover die het gevolg zijn van geboorte en sterfte). Veel chinezen komen als gastarbeider in Polen. Ze immigreren naar polen. Immigratie (Het binnenkomen in een land met als doel je daar te gaan vestigen). Van buiten EU komen dagelijks honderden migranten aan, de meeste op zoek naar een baantje. Deze arbeidsmigranten steken met bootjes over vanuit Afrika. Door strenge controles probeert de EU migranten zo veel mogelijk tegen te houden. De toegang tot de EU is door strenge bewaking en strengen wetten zo moeilijk gemaakt dat we spreken van Fort Europa.

REACTIES

S.

S.

Woow echt bedankt heeft me geholpen !!

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.