Dermografie

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 464 woorden
 • 13 december 2015
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Wat is demografie?

 1. Studie naar de bevolkingssamenstelling (kwaliteit)     leeftijd, geslacht en afkomst
 2. Studie naar de bevolkingsaantallen (kwantiteit)
  1. Natuurlijke bevolkingsgroei                         = geboortegevallen – sterftegevallen
   Positief getal is een geboorteoverschot, bij een negatief getal heb je een sterfteoverschot
  2. Sociale bevolkingsgroei (migratie)              = immigranten – emigranten = migratiesaldo
   Positief getal is een vestigingsoverschot, bij een negatief getal heb je een vertrekoverschot

Bevolkingscijfers

 1. De bevolkingsaantallen kun je in twee soorten getallen aangeven:

  1. Absolute getallen: hoeveelheden van bevolking
  2. Relatieve getallen: In % of ‰, bij geboortecijfer en sterftecijfer is het aantal geboortes / sterftegevallen per 1000 mensen. 
 2. De bevolkingsdichtheid is het gemiddeld aantal inwoners per km²
 3. De bevolkingsspreiding is de spreiding van de inwoners over een bepaald land / gebied

Wanneer er veel mensen wonen op een bepaalde plek is dat een bevolkingsconcentratie

Figuren en grafieken

Het demografische transitiemodel is een tabel waarin beschreven staat hoe de geboortecijfers en sterftecijfers veranderen in 5 fases. West-Europa en de VS bevindt zich in fases, maar andere landen zijn pas net na de bevolkingsexplosie, namelijk in fase 3

In een bevolkingsdiagram kan je zien met liggende staven hoe de samenstelling van de bevolking in elkaar zit. Elke staaf staat voor een leeftijd, links mannen en rechts vrouwen. Het kan met absolute of relatieve getallen.

 1. De piramide staat voor een land met veel geboortes, vaak in arme landen (fase 1 en 2)
 2. De granaat staat voor een gelijke verdeling van de leeftijd, weinig geboortes, in rijke landen (fase 4)
 3. De urn / ui staat voor een verdeling met veel mensen van rond de 50 t/m 70 jaar. (fase 4 en 5)

Grijs en Groen

Vergrijzing = toenemen van aantal mensen van 65 jaar en ouder
Ontgroening = afnemen van het aantal mensen van 19 jaar en jonger

De productieven (geld verdienenden) betalen geld aan de niet-productieven (niet geld verdienenden), die een last is voor de productieven. Ze geven druk aan de productieven demografische druk.

Je kunt ook wel zeggen: 
Bij de grijze druk telt dan de 0 tot 20 jaar niet mee, bij de groene druk telt 65 jaar en ouder dan niet mee.
Een demografische krimp is een gevolg van een sterfteoverschot

Oorzaken van ontgroening

Oorzaken van vergrijzing

Vruchtbaarheidscijfer daalt

Invoering van anticonceptiemiddelen

Andere invloed van de religie

Minder kinderen = meer ouderen

Babyboomgeneratie wordt 65+

Levensverwachting wordt hoger

Oplossingen en gevolgen

Waar is vergrijzing?

Volk stimuleren tot meer kinderen krijgen

Jonge buitenlanders naar NL trekken

Maar ook voordelen: meer banen in ouderenzorg

In het westen neemt bevolking toe, in de rest van NL is er later veel vergrijzing. Jongeren verhuizen dan naar steden

Daar kan er herinrichting plaats vinden, grote flatgebouwen kunnen vervangen worden door grote vrije woningen met veel natuur.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.