Dermografie

Beoordeling 0
Foto van Daan
 • Samenvatting door Daan
 • 3e klas vwo | 464 woorden
 • 13 december 2015
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Wat is demografie?
 1. Studie naar de bevolkingssamenstelling (kwaliteit)     leeftijd, geslacht en afkomst

 2. Studie naar de bevolkingsaantallen (kwantiteit)

  1. Natuurlijke bevolkingsgroei                         = geboortegevallen – sterftegevallen

   Positief getal is een geboorteoverschot, bij een negatief getal heb je een sterfteoverschot

  2. Sociale bevolkingsgroei (migratie)              = immigranten – emigranten = migratiesaldo

   Positief getal is een vestigingsoverschot, bij een negatief getal heb je een vertrekoverschot

Bevolkingscijfers
 1. De bevolkingsaantallen kun je in twee soorten getallen aangeven:


  1. Absolute getallen: hoeveelheden van bevolking

  2. Relatieve getallen: In % of ‰, bij geboortecijfer en sterftecijfer is het aantal geboortes / sterftegevallen per 1000 mensen.  2. De bevolkingsdichtheid is het gemiddeld aantal inwoners per km²

 3. De bevolkingsspreiding is de spreiding van de inwoners over een bepaald land / gebiedWanneer er veel mensen wonen op een bepaalde plek is dat een bevolkingsconcentratieFiguren en grafiekenHet demografische transitiemodel is een tabel waarin beschreven staat hoe de geboortecijfers en sterftecijfers veranderen in 5 fases. West-Europa en de VS bevindt zich in fases, maar andere landen zijn pas net na de bevolkingsexplosie, namelijk in fase 3In een bevolkingsdiagram kan je zien met liggende staven hoe de samenstelling van de bevolking in elkaar zit. Elke staaf staat voor een leeftijd, links mannen en rechts vrouwen. Het kan met absolute of relatieve getallen.
 1. De piramide staat voor een land met veel geboortes, vaak in arme landen (fase 1 en 2)

 2. De granaat staat voor een gelijke verdeling van de leeftijd, weinig geboortes, in rijke landen (fase 4)

 3. De urn / ui staat voor een verdeling met veel mensen van rond de 50 t/m 70 jaar. (fase 4 en 5)Grijs en GroenVergrijzing = toenemen van aantal mensen van 65 jaar en ouder

Ontgroening = afnemen van het aantal mensen van 19 jaar en jongerDe productieven (geld verdienenden) betalen geld aan de niet-productieven (niet geld verdienenden), die een last is voor de productieven. Ze geven druk aan de productieven demografische druk.Je kunt ook wel zeggen: 

Bij de grijze druk telt dan de 0 tot 20 jaar niet mee, bij de groene druk telt 65 jaar en ouder dan niet mee.

Een demografische krimp is een gevolg van een sterfteoverschotOorzaken van ontgroeningOorzaken van vergrijzingVruchtbaarheidscijfer daaltInvoering van anticonceptiemiddelenAndere invloed van de religieMinder kinderen = meer ouderenBabyboomgeneratie wordt 65+Levensverwachting wordt hogerOplossingen en gevolgenWaar is vergrijzing?Volk stimuleren tot meer kinderen krijgenJonge buitenlanders naar NL trekken

Maar ook voordelen: meer banen in ouderenzorgIn het westen neemt bevolking toe, in de rest van NL is er later veel vergrijzing. Jongeren verhuizen dan naar stedenDaar kan er herinrichting plaats vinden, grote flatgebouwen kunnen vervangen worden door grote vrije woningen met veel natuur.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Daan