Hoofdstuk 4, paragraaf 2 tm 4

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 574 woorden
  • 28 oktober 2020
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 8
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Aardrijkskunde SO hoofdstuk 4 par. 2, 3 & 4

Begrippen

Paragraaf 2

Gewapende conflicten

Een aanhoudende strijd waarbij in een jaar in totaal minstens 25 doden vallen

Internationale conflicten

Conflict dat zich tussen twee of meer staten afspeelt

Interne conflicten/burgeroorlogen

Conflict tussen bevolkingsgroepen binnen de grenzen van een land

Regionaal conflict

Conflict dat begint als een internconflict/burgeroorlog, maar zich uitbreidt tot voorbij de landgrenzen

Territorium

Het woongebied van een volk

Staat

Gebied met eromheen een internationaal erkende grens (land). Binnen een staat gelden wetten en regels

Volk

Groep mensen die zich bij elkaar voelen horen door taal, geloof of doordat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben

Regionalisme

Een volk houdt, binnen een staat, sterk vast aan de geschiedenis en cultuur

Nationalisme

Een volk streeft naar onafhankelijkheid en het stichten van een eigen staat

Separatisme

De wens van een volk om zich van een staat af te scheiden

Paragraaf 3

Natuurlijke hulpbronnen

Rijkdommen die van nature voorkomen in of op aarde

Autoritair regime/dictatuur

De macht in een land die ligt bij één persoon of een kleine groep

Democratie

Politiek systeem waar burgers stemrecht hebben

Paragraaf 4

Asielzoekers

Vluchteling die het land waar hi zijn toevlucht heeft gezocht, een aanvraag tot verblijf heeft ingediend

Genocide

Vernietiging van een volk, een ras of een groep of een poging daartoe

Babyboom

Opmerkelijk groot geboortecijfer in bepaald jaar (geboortegolf)

Weet je:

Waar conflictgebieden op aarde voorkomen;

Sub-Sahara, Afrika, Zuidoost-Azië en de islamitische wereld

Dat er 2 soorten conflicten bestaan;

Internationale conflicten en interne conflicten/burgeroorlogen

Dat staat, volk en territorium de ingrediënten zijn van veel conflicten;

Een volk wil graag de macht over waar territorium een woont, maar binnen een staat zijn vaak weer meerdere volkeren.

Waarin regionalisme verschilt van nationalisme;

Bij regionalisme houdt een volk vast aan zijn eigen cultuur en bij nationalisme streeft een volk naar afscheiding, een eigen staat.

Welke culturele oorzaken van conflicten er zijn;

1.      Economisch: hoge kosten voor wapens, landbouw en industrie komen tot stilstand, veel invaliden, dure wederopbouw

2.      Sociaal: vluchtelingenkampen in buurlanden, asielzoekers in Europa, psychische trauma’s, veel ziektes

3.      Demografisch: soms genocide (vernietigen van een volk), terwijl de vrede gevierd wordt met een babyboom, als flinke uitstulping te zien in een bevolkingsgrafiek

4.      Ecologisch: het natuurlijke milieu heeft te lijden onder de munitie en de giffen die gebruikt zijn

Welke economische oorzaken van conflicten er zijn;

In sommige landen worden de opbrengsten van natuurlijke hulpbronnen niet eerlijk verdeeld.

Welke economische, sociale, demografische en ecologische gevolgen conflicten hebben;

Kost veel mensen levens en geld, mensen kunnen niet meer werken, omdat ze moet vechten of vluchten, mensen raken gewond of invalide, akkers blijven onbewerkt achter, mensen moeten voor zichzelf zorgen

Begrijp je:

Hoe burgeroorlogen zich over grenzen kunnen uitbreiden;

Rebellen worden in een ander land opgejaagd door het leger, er trekken veel vluchtelingen naar het buurland, economie ontwricht zich daar

Waarom niet alle volkeren een staat hebben;

Er zijn op aarde wel 5000 volken, en maar ongeveer 200 staten

Dat in een land met vele volkeren niet altijd gewelddadige conflicten zijn;

Bij regionalisme houdt een volk zich sterk vast aan de eigen geschiedenis en taal waardoor er bijna tot geen conflicten zijn

Kun je:

Informatie vinden in de atlas;

Samenhangen ontdekken in atlaskaarten;

Samenhangen ontdekken tussen atlaskaarten en andere gegevens;

Van een tabel een kaart maken;

Uit een bevolkingsgrafiek informatie halen over oorlogsgebeurtenissen;

Je mening beargumenteren;

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.