Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Brandhaarden, Hoofdstuk 3

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 480 woorden
 • 10 mei 2015
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Aardrijkskunde hoofdstuk 3 brandhaarden:

Paragraaf 3.2: conflictgebieden in de wereld:

Begrippen:

Brandhaarden: gebied met een gewapend conflict

Gewapende conflicten: een aanhoudende strijd waarbij in totaal minstens duizend doden vallen

Territorium: het woongebied van een volk

Staat: gebied met eromheen een internatinale erkende grens. Binnen een staat gelden wetten en regels

Volk: groep mensen die zich bij elkaar voelt horen door taal, geloof of doordar ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben

Seperatisme: de wens van een volk om zich van de staat af te scheiden

Gewapende conflicten:

1: internationale conflicten: spelen zich af tussen staten. De partijen in het conflict zijn de regeringen van de staten met hun legers.

2: burgeroorlogen: blijven meestal binnen de grenzen van een land, verschillende volkeren in een staat bestrijden elkaar.

Hoe een volk zijn identiteit wil laten zien kan op 2 manieren:

1:Reginalisme:een volk houdt, binnen een staat, sterk vast aan de eigen geschiedenis en de eigen cultuur, meestal niet geweldadig.

2:Nationalisme: een volk die streeft naar onafhankelijkheid en het stichten van een eigen staat. Meestal met geweld

Omstandigheden die leiden tot een conflict:

 1. Ze zijn niet democratisch
 2. De mensenrechten worden geschonden
 3. Een groot deel van de bevolking lijdt honger
 4. Er zijn meer dan 500000 vluchtelingen uit buurlanden
 5. Kortgeleden heeft een ander geweldadig conflict plaatsgevonden

Paragraaf 3.3 gevolgen van geweldadige conflicten:

Begrippen:

Genocide: vernietiging van een volk, ras of een groep of een poging daartoe.

Babyboom: opmerkelijk goor geboortecijfer in bepaald jaar (ook wel geboorte gevolg)

1: economische gevolgen:

 1. Er is veel minder geld voor onderwijs, landbouw of wegen
 2. Mensen kunnen niet werken omdat ze moeten vechten of vluchten. En er is een tekort aan voedsel
 3. De gewonden en invaliden hebben veel zorg nodig
 4. Het gebied blijft nog lang onveilig
 5. De infrastructuur is vernield
 6. De kosten van wederopbouw lopen vaak in de miljarden

Vicieuze cirkel: van orzaak naar gevolg naar orzaak enz.

2: sociale gevolgen:

 1. De trauma’s van de vluchtenlingen komen bpven op het feit dat velen geen scholing volgden
 2. De slechte onstandigheden in vluchtenlingskampen leiden tot ziekte of de dood
 3. Sommigen zoeken asiel, daarvan maar een klein deel in europa

3: demografische gevolgen:

 1. Je ziet de extreme sterfte terug
 2. Opmerkelijke geboortecijfers

Paragraaf 3.6 regionalisme:

Begrippen:

Structuurfondsen:vgeld van de EU waarmee de economie van een regio verbeterd kan worden. Een soort ontwikkelingshulp dus.

Centralisering van de macht: wanneer steeds meer macht in handen van maar 1 of enkele instanties komt.

Regionalisering in de EU:

 1. Negatieve effecten van grote verschillen in de welvaart:
 • Ongelijke concurrentie
 • Omvangrijke migratie
 • De wens tot afscheiding
 1. De EU moet niet te machtig worden

Brandhaarden in de EU:

 1. Noord-Ierland
 2. Baskenland
 3. Kosovo

Paragraaf 3.7 de rol van nederland in conflicten

Begrippen:

vredesmissies: vededigingsleger onder aanvoering van de VN of andere organisaties

om in een conflictgebied de vrede te bewaren

uit het eigenbelang van Nederland:

 • De troepen worden getraind in een tamelijk veilige situatie
 • Materieel kan eerder vervangen worden en blijft up-to-date
 • Vredesoperaties geven aanzien en meer invloed op de beslissingen in de VN

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.