Brandhaarden, Hoofdstuk 3

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 480 woorden
 • 10 mei 2015
 • 5 keer beoordeeld
 • Cijfer 5.6
 • 5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Aardrijkskunde hoofdstuk 3 brandhaarden:Paragraaf 3.2: conflictgebieden in de wereld:Begrippen:Brandhaarden: gebied met een gewapend conflictGewapende conflicten: een aanhoudende strijd waarbij in totaal minstens duizend doden vallenTerritorium: het woongebied van een volkStaat: gebied met eromheen een internatinale erkende grens. Binnen een staat gelden wetten en regelsVolk: groep mensen die zich bij elkaar voelt horen door taal, geloof of doordar ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebbenSeperatisme: de wens van een volk om zich van de staat af te scheidenGewapende conflicten:1: internationale conflicten: spelen zich af tussen staten. De partijen in het conflict zijn de regeringen van de staten met hun legers.2: burgeroorlogen: blijven meestal binnen de grenzen van een land, verschillende volkeren in een staat bestrijden elkaar.Hoe een volk zijn identiteit wil laten zien kan op 2 manieren:1:Reginalisme:een volk houdt, binnen een staat, sterk vast aan de eigen geschiedenis en de eigen cultuur, meestal niet geweldadig.2:Nationalisme: een volk die streeft naar onafhankelijkheid en het stichten van een eigen staat. Meestal met geweldOmstandigheden die leiden tot een conflict:
 1. Ze zijn niet democratisch

 2. De mensenrechten worden geschonden

 3. Een groot deel van de bevolking lijdt honger

 4. Er zijn meer dan 500000 vluchtelingen uit buurlanden

 5. Kortgeleden heeft een ander geweldadig conflict plaatsgevondenParagraaf 3.3 gevolgen van geweldadige conflicten:Begrippen:Genocide: vernietiging van een volk, ras of een groep of een poging daartoe.Babyboom: opmerkelijk goor geboortecijfer in bepaald jaar (ook wel geboorte gevolg)1: economische gevolgen:
 1. Er is veel minder geld voor onderwijs, landbouw of wegen

 2. Mensen kunnen niet werken omdat ze moeten vechten of vluchten. En er is een tekort aan voedsel

 3. De gewonden en invaliden hebben veel zorg nodig

 4. Het gebied blijft nog lang onveilig

 5. De infrastructuur is vernield

 6. De kosten van wederopbouw lopen vaak in de miljardenVicieuze cirkel: van orzaak naar gevolg naar orzaak enz.2: sociale gevolgen:
 1. De trauma’s van de vluchtenlingen komen bpven op het feit dat velen geen scholing volgden

 2. De slechte onstandigheden in vluchtenlingskampen leiden tot ziekte of de dood

 3. Sommigen zoeken asiel, daarvan maar een klein deel in europa3: demografische gevolgen:
 1. Je ziet de extreme sterfte terug

 2. Opmerkelijke geboortecijfersParagraaf 3.6 regionalisme:Begrippen:Structuurfondsen:vgeld van de EU waarmee de economie van een regio verbeterd kan worden. Een soort ontwikkelingshulp dus.Centralisering van de macht: wanneer steeds meer macht in handen van maar 1 of enkele instanties komt.Regionalisering in de EU:
 1. Negatieve effecten van grote verschillen in de welvaart:
 • Ongelijke concurrentie

 • Omvangrijke migratie

 • De wens tot afscheiding
 1. De EU moet niet te machtig wordenBrandhaarden in de EU:
 1. Noord-Ierland

 2. Baskenland

 3. KosovoParagraaf 3.7 de rol van nederland in conflictenBegrippen:vredesmissies: vededigingsleger onder aanvoering van de VN of andere organisatiesom in een conflictgebied de vrede te bewarenuit het eigenbelang van Nederland:
 • De troepen worden getraind in een tamelijk veilige situatie

 • Materieel kan eerder vervangen worden en blijft up-to-date

 • Vredesoperaties geven aanzien en meer invloed op de beslissingen in de VN


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.