Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Hoofdstuk 2, De wereld in cultuurgebieden

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Recensie door een scholier
  • 3e klas vwo | 1078 woorden
  • 31 juli 2008
  • 34 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
34 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Ak H2 De wereld in cultuurgebieden

2.1 Hoe kun je de wereld indelen in cultuurgebieden?

Etnocentrisme: als mensen hun eigen cultuur beter vinden dan andere.

We delen de aarde in 10 cultuurgebieden, 5 groepen kenmerken spelen daarbij een rol:
1) De waarden van een groep, godsdienst speelt een belangrijke rol. Ook ideeën als bijv. het communisme.
2) Communicatie, bevolkingsdichtheid, nederzettingsvormen, de taal is belangrijk.
Nederzettingsvorm: de manier waarop dorpen en steden zijn gebouwd.
3) De overheersende huidskleur.
4) De bestaanswijze van mensen, kijkt naar de beroepsbevolking, de arbeidsproductiviteit en de samenstelling van de buitenlandse handel.
5) De ligging, het beïnvloedt onderlinge contacten, onderlinge vormen van samenleving en politieke bondgenootschappen.

Culturele beïnvloeding: Als mensen elkaar ontmoeten en in contact komen met andere culturen.
Europeanisering: Vanaf de 15e eeuw komt de wereld onder invloed van Europa te staan.

Culturen botsen:
In streken waar de cultuurgebieden aan elkaar grenzen, komen vaak conflicten voor.
Meer dan culturele verschillen: Ook economie, politiek en militair/leger overheersen.

Door de internationale handel, massacommunicatie en toerisme zijn mensen met elkaar over de hele wereld verbonden. De cultuur is aan het verwesteren, maar dat willen de mensen niet ze willen hun eigen cultuur houden. En worden daar zelf meer bewust van.

2.2 Wat kenmerkt het cultuurgebied Zuid-Azie?

Over het hindoeïsme: De Hindoe mensen hebben veel verschillende goden en bidden thuis bij hun godsbeeld. Iedere gelovige erft een familiegod, maar het gaat toch om 1 God die op verschillende manieren te zien is.
De dharma: dat zijn de leefregels en plichten van een Hindoe. Dat is bij iedereen weer anders het hangt van de groep(kaste) af waar je bij hoort. Je trouwt met iemand uit die kaste, maar het is sinds 1947 verboden en het is ook strafbaar. De brahmanen(priesters) hebben meestal de banen met de meeste invloed.

De verschillen tussen hindoeïsme en de islam.
Hindoeïsme Islam

Veel goden en veel verschillende heilige geschriften. 1 God, Allah en de koran als heilig boek.
Hindoes is India staan open voor veranderingen. De islamiet is op zoek naar de enige waarheid.
De Hindoe is toekomstgericht, een opoffering komt de volgende generatie ten goede. Islam in Pakistan houden meer vast aan tradities.
Kent verschil tussen hoog en laag in de samenleving. Elke gelovige is gelijk.
Overeenkomsten in waarden:
- verschillen in macht zijn gewoon.
- Het individu is ondergeschikt aan de groep.
- Er is een duidelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen.

Feodaal grondbezit: Het land is in bezit van een kleine groep grootgrondbezitters of landheren. De boeren mogen op het land werken in ruil voor een deel van de opbrengst.
Veel boeren hebben schulden bij hun landheer.
Horigen of bounded labourers: Boeren die werken voor een landheer om zijn schulden af te betalen.
Het land wordt op traditionele manier bewerkt. Vrouwen hebben de zorg voor de kinderen en het huishouden en dan vaak nog een derde taak.

Vrouwen zorgen voor hun eigen inkomen door bijv. bezems te maken en verkopen die op de markt. Mensen uit het westen komen met goedkopere bezems op de markt, waardoor de vrouwen bijna geen inkomen hebben. De vrouwen helpen ook vaak mee met het verbouwen van rijst en groenten. Ook wordt er steeds meer gezorgd voor de ontwikkeling voor modernisering, dit is vooral gericht op mannen, omdat mannen worden gezien als de baas.

2.3 Hoe kun je Sri Lanka in cultuurgebieden indelen?

Sri Lanka-Tamils: wonen al duizenden jaren op het eiland. Ze zijn overwegend Hindoe en hebben een eigen samenleving opgebouwd.
India-Tamils: vanaf 1840 wonen zij op het eiland, zij zijn gebracht door de Britten als gastarbeider vanuit Zuid-India om te werken op de plantages. Zij wonen nu midden tussen de Singalezen en zijn van hen afhankelijk.
Tussen de Tamils is weinig contact, dat komt o.a. omdat de India-Tamils uit groepen met weinig aanzien in de hindoesamenleving komen.

De kijk van een boeddhist op het leven:
Boeddha (de verlichte): Een Indiase prins die leefde van 563-483 voor Christus.
- Het leven is lijden
- Dit lijden komt door het verlangen naar allerlei genot
- Je kunt het lijden overwinnen door die verlangens los te laten.
- Dat lukt door o.a. juist te denken, juist te spreken en juist te handelen.
In het dagelijks leven worden deze vier waarheden vertaald in vijf leefregels:
- niet liegen
- andere levende wezens niet pijn doen of doden
- niet stelen
- geen overspel plegen
- matig gebruik van drank en tabak
Door deze leefregels te volgen, bouw je een gunstig karma op. Dit karma leidt tot verlossing uit de spiraal van wedergeboorten. Die uiteindelijke verlossing uit het aardse lijden noem je het nirwana.

Erfenis uit het verleden:

Tijdens de Britse koloniale overheersing hadden opvallend veel Sri Lanka-tamils een baan bij de overheid. In het noorden van Sri Lanka waren er te weinig mogelijkheden voor landbouw. Ze zochten dus ander werk, Tamils vinden een opleiding ook erg belangrijk. Veel Tamils gingen naar de Engelstalige zendingsscholen. Hierdoor hoopte de britten dat de Singalezen niet de macht zouden krijgen. De singalezen en tamils gaan elkaar wantrouwen.

Tegenstellingen worden groter:

1948: Sri Lanka wordt onafhankelijk. Er komt een groot verschil tussen de Singalezen en Sri Lanka-tamils. Voordelen Singalezen:
- Singalees wordt een officiële taal.
- Singalezen krijgen voorrang bij sollicitaties voor een baan bij de overheid.
- Tamil-studenten worden minder snel op de universiteiten toegelaten.
- Singalezen verhuizen veel naar het district Trincomalee. Dit is voor de Tamils een door in het oog.
- Het leger en politie staat voornamelijk alleen uit Singalezen.
1972: in de grondwet wordt vast gelegd dat de staat het boeddhisme moet beschermen en bevorderen.

Een onafhankelijke Tamil-staat:

Veel Tamil-organisaties komen voor de belangen van de Tamils op.
Tamil-tijgers: Een grote verzet groep die met veel geweld op komt voor de belangen van de Tamils.

Landbouwsamenleving:

Sri Lanka is een landbouwsamenleving, ruim 70% van de bevolking leeft op het platteland.

Modernisering:

Om de rijstproductie te verhogen, wil de regering zorgen voor meer landbouwgrond, dat gebeurt door aangelegde dorpjes. Met huisjes netjes op een rij. De mensen vinden dat niet leuk, omdat de mensen overal ergens anders vandaan komen. De overheid verzorgt de aanleg en onderhoud voor voorzieningen. Het gebruik van kunstmest voorkomt de droge landbouwgrond.

Gevolgen van modernisering:

De regering wil dat de boeren meer als ondernemers gaan werken. Winst en productieverhoging moet nu belangrijk worden, boeren met weinig grond is het moeilijk om zich staande te houden. Werkloze boeddhistische jongeren zijn ontevreden vanwege te weinig werk ondanks hun goede opleiding, op het platteland is nauwelijks werk. Ze vinden ook dat de westerse waarden niet passen in een boeddhistische samenleving.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.