Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

De invloed van reclame op de consument

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • 6e klas vwo | 3933 woorden
  • 13 maart 2010
  • 123 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
123 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

 Reclame heeft een grote invloed op de economie. Als je de vraag stelt ‘Ben jij wel eens verleid door reclame?’ , zullen veel mensen dit ontkennen. Misschien omdat ze er zich voor schamen of gewoon koppig zijn. Daarom ga ik uitzoeken of reclame écht de mensen beïnvloed om iets te kopen. Hier is veel over te vertellen en een onderzoek naar de hoofdvraag doen is dan ook geen probleem. Het lijkt me interessant om hier aan te werken en ik zal eerst een inleidend artikel geven.

‘Reclame afgestemd op onzekere jongere’ (gedeelte)
Algemeen Dagblad
24-06-2009
Pagina 14 (ECON)
1 Wat doen marketeers om jongeren te lokken?
,,Bedrijven gebruiken verschillende marketingstrategieën voor elke leeftijdsgroep. Ze beginnen al vanaf 4 jaar! Dat komt ook doordat kinderen steeds meer een rol spelen in de aankoop van voeding en speelgoed. Je ziet dat er nu zelfs reclame is op Z@ppelin, tussen het Zandkasteel en de Teletubbies. Kinderen zien die reclame en zeggen vervolgens dat ze die spullen willen hebben. Ouders zitten vaak tot over hun oren in het werk en geven toe aan de wensen van hun kinderen. Ook uit schuldgevoel.’’

2 Zijn jongeren zich voldoende bewust van de verleidingen?

,,Nee, dat denk ik niet. Neem de aankoop van ringtones. Jongeren zitten dan vaak aan een duur abonnement vast, zonder dat ze vooraf wisten waar ze aan begonnen.’’

3 Het zijn vaak meisjes van 15 en 16 en vmbo’ers. Hoe komt dat?

,,Dat zijn juist jongeren die het meest worstelen met hun imago en hun identiteit. Zowel in de echte wereld als op internet waar ze een fictieve identiteit kunnen aannemen. Ze zijn erg bezig met de wijze waarop ze overkomen op anderen. Marketeers spelen daar handig op in.’’
Bij media en reclame gaat het vooral om het leren kritisch kijken naar reclame en media. Zeker nu zij zoveel prikkels op zich afgevuurd krijgen en dit hen financieel in de problemen brengt.

(Ellen den Hollander, 2009, pagina 14 v. Algemeen Dagblad)

 Toelichting artikel: Dit is een typisch voorbeeld van het manipuleren van mensen.
De kinderen zien de reclame> ze willen het hebben en zeuren lang bij hun ouders > de ouders kopen het misschien. Als de kinderen de reclame niet gezien hadden wisten ze er natuurlijk ook niet van af en werd het product stukken minder verkocht door gebrek aan naamsbekendheid. Daarom zullen veel speelgoed- en snoepfabrikanten adverteren tussen kinderprogramma’s.

Wat is de invloed van reclame op de consument?

Hoe is reclame in de loop der jaren ontstaan?
Reclame bestaat eeuwenlang, het bestond dus al in de Romeinse tijd.
Het woord reclame komt van het Latijnse woord ‘clamare’. Dat betekent schreeuwen.
In de middeleeuwen was er zelfs al reclame. Vanzelfsprekend niet in de vorm van televisiereclame maar door stadsomroepers en reclameborden. In 1843 werd het eerste reclamebureau in Philadelphia opgericht. Toen de industriële revolutie in Nederland op gang kwam moesten de fabrikanten wel naamsbekendheid krijgen en daarvoor gebruikten ze natuurlijk reclame.

In de 20e eeuw kwam de grootschalige reclame dus echt op gang. Ze richtten zich veel op de (vrouwelijke) spaarzaamheid. Voorbeelden hiervan waren de spaaracties van Douwe Egberts, de ‘bons’ die je kreeg als je wasmiddelen van Lever kocht (Rinso, Lux, Sunlight en Vim) en de verzamelplaatjes van Verkade. Van deze plaatjes waren maar liefst 326 miljoen verspreid! Als klanten hier eenmaal mee beginnen, bestaat ook de behoefte om de spaarkaart (of met dit voorbeeld een plaatjes album). In de jaren ‘20 begonnen o.a. Van Nelle , Philips, Oranjeboom en Droste met kunstenaars inhuren voor hun reclamecampagnes. Toen bloeide de reclame industrie pas echt uit tot een echt vak. In 1917 werd de Vereniging van Erkende Advertentiebureaux opgericht.

Maar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan de cadeautjes. Er was gebrek aan grondstoffen met als gevolg dat er weinig geproduceerd werd. Toch ging de reclame door. Vooruitdenkende producten wilden niet dat hun merk(en) vergeten werd(en) en adverteerden daarom zelfs voor niet meer leverbare artikelen!

Na de bevrijding werd de draad weer opgepakt en werd er weer volop reclame gemaakt. Allereerst door de oude vertrouwde producten zoals D.E. koffie en King Pepermunt. Maar er kwam ook steeds meer reclame voor nieuwigheden zoals de ballpoint pennen van Reynolds.

Verder kwam er naast de merkreclame ook meer collectieve reclame (zie blz. 6) . Voorbeelden hiervan waren dat bier weer best was, dat je van melk meer mans werd en dat een sigaar toch maar je ware was.

In de loop der jaren veranderde de reclame echter wel ingrijpend. Er kwam een nieuwe generatie reclamemakers die naar de ‘lifestyle’ van de mensen keek en bij uitstek bij de jongeren. De oubollige stijl die de advertenties in de jaren ‘50 kenmerkte verdween geleidelijk. Bovendien waaide de nieuwe marketingleer uit Amerika over. Deze overtuigde adverteerders ervan om hun reclame aan te passen aan de behoeften en wensen van de consument.

De huidige reclame is echt overal te zien: in films, op bushokjes, internet, folders en als belangrijkste medium de televisie. In plaats van een paar Sterblokken van 25 jaar geleden, zie je nu commercials voor en na vrijwel ieder programma, en bij de commerciële televisie zelfs dwars door de programma’s heen.

Wat is het doel van reclame?
Het ultieme doel is natuurlijk mensen aanzetten een product of dienst te kopen. Ook al is het een nutteloos en overbodig artikel (zoals veel Tel-sell artikelen); veel mensen worden toch verleid om het te kopen. Een ander doel van reclame kan de naamsbekendheid van een bedrijf vergroten zijn. Als een onderneming bekend is zal er vaak ook meer van gekocht worden, of het moet een uniek product zijn dat die ‘onbekende’ onderneming dan heeft. Toch heeft maar minder van de helft van alle reclames blijvend effect.

De gemiddelde consument wordt blootgesteld aan honderden reclames per dag. Aan het eind van ons leven zullen we ongeveer anderhalf jaar hebben besteed aan het kijken van tv-reclames. Adverteerders zullen vaak op verschillende plekken adverteren. Dit doen ze omdat het effect van iedere individuele blootstelling aan reclame niet erg groot is. Via herhaling kunnen niet-waarneembare effecten worden opgebouwd tot grote waargenomen verschillen tussen merken.

Welke soorten reclame zijn er?

Als eerste onderscheid ik commerciële en niet-commerciële reclame.

• Niet commercieel

 Onbaatzuchtige reclame
 -Overheidsreclame

• Commercieel

 -Themareclame (collectieve reclame)
 -Sluikreclame
 -Misleidende reclame
 -Normale commerciële reclame

Commerciële reclame is natuurlijk reclame met de bedoeling meer winst te vergaren. Grote bedrijven zullen vaak reclame maken om hun naamsbekendheid sterk te vergroten, want ze hebben meestal al een grote afzet. Er wordt in totaal ongeveer $400 miljard dollar uitgegeven over de hele wereld aan reclame (waarvan $200 miljard alleen in de VS!).

Sluikreclame is de meest interessante soort van commerciële reclame. Het is reclame dat in bijv. films, series of boeken voorbij komt. Worden mensen echt aangezet om Coca-Cola te drinken als ze iemand een blikje Coca-Cola zien in een film? Gaan mensen vaker naar de Praxis als de mensen van Eigen Huis en Tuin hun producten gebruiken? Als een product ineens goed zichtbaar en identificeerbaar in een serie of film wordt geplaatst wordt dit wel ‘product placement’ genoemd. Dit is lange tijd verboden geweest op de Nederlandse televisie. Met deze soort reclame proberen de bedrijven/fabrikanten de mensen aan hun product te binden. Het manipuleert als het ware dus de mensen.

Themareclame is reclame waarbij niet de directe verkoop van een artikel centraal staat, maar om een bepaald thema. Het is voornamelijk bedoeld om de verkoop van een hele bedrijfsbranche te vergroten. Dit gebeurt met reclame dat vaak in de sfeer zit van een bepaald thema, bijv.: Kerstmis, sinterklaas of Valentijnsdag. Ook hele bedrijfstakken kunnen hun product aanprijzen: Kip, het meest veelzijdige stukje vlees!

Misleidende reclame. De naam zegt het al. Er wordt een verhaal gedaan in de reclame, je koopt het product, en je ziet thuis dat er nog batterijen bijgekocht moeten worden (dit is wel alleen misleidend als dit niet in de reclame aangegeven is). Sommige reclamemakers zeggen zelfs dat je gek bent als je hun product niet koopt!

Normale commerciële reclame bestaat natuurlijk ook. Hier wordt gewoon aangeprezen wat een fabrikant of handelaar aanbiedt zonder dat er misleidende teksten voorbij komen.

Zijn er wettelijke voorschriften voor reclame?

(citaat Burgerlijk Wetboek)
 1.Indien een vordering ingevolge artikel 194 of artikel 194a wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele heeft bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust onderscheidenlijk waarop de ongeoorloofdheid van de vergelijkende reclame berust. Ingeval van vergelijkende reclame dient degene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen binnen korte termijn de bewijzen aan te dragen waarop de materiële juistheid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame rust.

 Toelichting: Deze tekst komt uit het Burgerlijk Wetboek boek 6 afdeling 4. Deze artikelen geven aan wanneer er word gesproken van misleidende of vergelijkende reclame. Als er inderdaad sprake is geweest van misleidende of vergelijkende reclame dan is de verantwoordelijke persoon voor deze reclame aansprakelijk voor de schade die daardoor is geleden ( bijvoorbeeld het mislopen van inkomsten door een partij die slachtoffer is geworden van de misleidende of onjuist vergelijkende reclame).

Ook de Nederlandse Reclame Code bestaat er voor om de reclames in toom te houden. Het bestaat uit regels waaraan een reclame-uiting zich moet voldoen. Het is niet wettelijk, maar opgesteld door de Stichting Reclame Code (SRC).

Deze houdt eigenlijk bij of een bepaalde reclame niet in de strijd is met de wet, misleidend is of op een andere manier schadelijk. Doordat zij dit goed controleren en de reclames op niveau te houden zullen de consumenten hun vertrouwen in reclame in het algemeen minder snel verliezen als wanneer alle reclames erg misleidend en vaak niet waar is.
De organisatie beoordeeld of degenen die reclame maken zich aan deze code houden. Als de reclame dan toch in strijd is, kan er een klacht bij de Stichting Reclame Code worden ingediend.

Een voorbeeld van wat de RCC doet (citaat):

De Reclame Code Commissie heeft in korte tijd veel klachten binnengekregen over de reclamecampagne van de Staatsloterij waarin gemeld werd dat de jackpot van €27,5 miljoen op 10 augustus gegarandeerd zou vallen. ”Veel consumenten voelen zich daardoor misleid,” schrijft de Volkskrant vandaag. Het winnende nummer op een zogeheten 1/5 lot. De winnaar krijgt niet de hele jackpot, maar een vijfde deel: 5,5 miljoen euro. De overige 22 miljoen euro wordt doorgeschoven naar de volgende trekking op 10 september. ”Omdat de Staatsloterij in de aanloop daar naartoe misschien dezelfde reclamespotjes gaat gebruiken, neemt de Reclame Code Commissie de klachten met spoed in behandeling.”

Een woordvoerder van de Staatsloterij noemt het in de Volkskrant vervelend dat er verwarring is ontstaan over de trekking, maar het ligt niet aan de Staatsloterij-reclame, maar aan de media… ”We hebben altijd gezegd dat de jackpot gegarandeerd valt, niet dat er zeker €27,5 miljoen wordt uitgekeerd. Dat hebben mensen van de media ervan gemaakt.” Sorry, hoor, maar de tv-commercial was op z’n minst (bewust?) onduidelijk op dat punt. Ondertussen gaat de Staatsloterij ”hard op zoek naar een manier om de ruis weg te nemen.”

Op wie heeft reclame het meeste invloed?

Er zijn verschillende doelgroepen:
 (Kleine) kinderen
 Tieners
 Ouders
 Vrouwen
 Mannen
 Bejaarde mensen

Natuurlijk verschilt de behoeften van al deze groepen. Daarom wordt de desbetreffende reclame goed afgestemd per doelgroep. Tenminste, dat is wat een verstandige marketingmanager zou moeten doen. De promotiereclames van speelgoed e.d. producten zijn vaak snel opgenomen en behoorlijk ‘wild’, terwijl reclame voor scootmobielen rustig zijn en er vriendelijk gepraat wordt.

Op welke manier heeft reclame de meeste invloed?
Reclame wordt vaak herhaald. Het wordt er als het ware ‘ingestampt’. Er zijn verschillende media waar dit gebeurt; Televisie, kranten en tijdschriften, radio, internet, buitenreclame en ga zo maar door. Je ziet het overal. Sommige mensen zijn haast niet te beïnvloeden maar het grootste deel is dat echter wel. Daarom wordt er massaal reclame gemaakt. Als iets constant wordt herhaald zonder dat het wordt tegengesproken, lijken onze hersenen dit te zien als een bewijs dat het misschien wel waar is.

Wat zijn de prijzen van reclame en zal dit terugverdiend worden?
Prijzen fluctueren sterk per medium. Je kunt ongeveer rekenen op een gemiddelde prijs van 5000- 30000 euro voor reclame op televisie. Dit hangt van het tijdstip, zender en wat er uitgezonden wordt (bijvoorbeeld bij een kijkcijferhit worden de prijzen stukken duurder) af. Adverteren tijdens de Super Bowl (rugbykampioenschap) in Amerika is waarschijnlijk het duurste. Maar je kunt de prijs dus niet precies geven want deze zijn erg verschillend.

Ook het aantal lezers beïnvloed de prijs natuurlijk.
Een voorbeeld: Een advertentie die een hele pagina beslaat in Het Dagblad van het Noorden van zaterdag kost € 27.775,00. Maar als je dezelfde advertentie in de uitgaves van maandag t/m vrijdag plaatst kost het €25.355,00! Het kan dus haast niet anders dat er veel zaterdagabonnementen zijn of er veel losse nummers verkocht worden op zaterdag.

Welke technieken gebruiken reclamemakers om mensen te verleiden om hun product te kopen?

Als oriëntatie op deze vraag heb ik een paar programma’s op TV opgenomen. Bij het eerste programma (Weet wat je koopt, Ned2) ging het over de verkooptactieken van supermarkten. Vooral op = op technieken gebruiken worden veel gebruikt. Ze laten je denken dat het product ‘gelimiteerd’ is en daardoor kopen veel mensen het. Als het iets is dat langere tijd meegaat (zoals een gelimiteerd automodelletje), willen sommige mensen als het ware investeren hierin en het later misschien duurder verkopen. In de werkelijkheid gebeurd dit niet heel vaak. Het product moet in een hele goede staat zijn mocht het in prijs gestegen zijn, en meestal zijn ze dan al versleten (na zoveel jaar dat het product mogelijk duurder geworden kan zijn).

Verder heb ik een programma Koopkracht (Ned3) bekeken. Het onderwerp was melk. Bijna iedereen in Nederland is er van overtuigd dat melk goed voor je is. Als je iemand vraagt waarom melk goed is zal hij/zij vaak antwoorden: ‘Het is goed voor je botten, want er zit calcium in’. Een deskundige in dit programma zei dat calcium alleen in je lichaam wordt opgenomen als er ook magnesium bij zit. En dat zit dus niet in melk. Nederland is een zuivelland, mede door de slogan; Melk, de witte motor (campagne in 1983). Op het moment is de melkprijs voor boeren behoorlijk laag en willen zij weer een melkcampagne voeren. Maar dit zal waarschijnlijk niet veel helpen omdat de uiteindelijke verkopers (supermarkten e.d.) vooral hiervan zullen profiteren en de producenten er niet veel van zullen merken.

Een andere verkooptechniek is door de merknaam aan te passen aan de functie van het product. Voorbeelden van merken zijn Safe and Sound (kinderzitjes), Head & Shoulders en Beautyrest (matrassen). Bij de kinderzitjes verwachten de consumenten dus kwaliteit en veiligheid, en dit werkt natuurlijk door in de verkoop!

Verder is er nog een manier, de eerder genoemde sluikreclame. Als jongeren een filmster een bepaald merk frisdrank zien drinken kunnen zij (onbewust) ook de drang krijgen dit specifieke merk te kiezen. Ook sponsoren autofabrikanten weleens nieuwe (sport)auto’s aan films. In Men in Black II is duidelijk te zien dat er een Mercedes is gesponsord.

Coca-Cola heeft in de vijftiger jaren eens een experiment uitgevoerd met sluikreclame. Een eigenaar van een bioscoop in Amerika liet de leuzen ‘Drink Coca-Cola’ en ‘Eat Popcorn’ zo snel mogelijk op het scherm voorbij flitsen tijdens de film. Hij claimde dat de verkoop van cola en popcorn erg omhoog schoten! Dat leidde tot veel ophef en de regering bereidde daarom een wettelijk verbod op dit soort reclame (subliminale reclame) voor. Dit was er echter nooit van gekomen. Later bleek dat hij het verzonnen had en subliminale reclame is dus een mythe.
Ook is aangetoond dat reclame goed werkt als het iets nieuws te melden heeft. Daarom bedenken fabrikanten steeds andere manieren om hun product iets nieuws bij te geven. Voorbeelden zijn nieuwe tandpasta formules, nieuwe varianten (suikervrije kauwgom etc.) en prijsvergelijkingen (nu de helft van de prijs van het populairste merk!).

Humor wordt ook veel gebruikt. Ongeveer 10 tot 15% van alle reclames bevat humor en dit werkt uitstekend. In sommige landen verschilt dit percentage wel, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Daar is het maar liefst 35%! Je kunt als adverteerder niet zomaar je grappige reclame internationaal uitzenden. Humor verschilt namelijk per land. Maar hoe zet grappige reclame ons aan tot kopen? Allereerst vallen grappige reclames meer op omdat ze meer aandacht trekken, je flitst dan niet zo snel weg. Deze reclames worden meestal sympathieker gevonden (ad liking), en reclame die sympathiek gevonden wordt heeft een hogere kans om effectief te zijn. Ook is er minder tegenargumentatie omdat we ze verwerken als amusement. Daarentegen werkt irritante reclame ook.

Soms maken adverteerders hun reclame expres ‘dom’ of irritant omdat er dan over gepraat wordt. Het heeft dus gratis mond-op-mond reclame als bijeffect. Een voorbeeld van dit soort reclames is de Frans Bauer voor de Nederlandse Energiemaatschappij.

Wat was een zeer bekende reclame in Nederland en welke reclame was ‘groots’ in het buitenland?

Iedereen kent de reclame van KPN natuurlijk wel met de bekende slogan : Goeiemoggel. Door de bekendheid van deze reclame zal het marktaandeel van KPN waarschijnlijk ook gestegen zijn. Ook al is dit spotje al redelijk verouderd, je vergeet hem lange tijd niet meer. Het blijft opgeslagen. Dit soort reclames zijn vaak erg creatief bedacht en zijn daarom ook effectief.

Een bekende reclame in de Verenigde Staten is ‘’1984’’. Het word als een meesterwerk beschouwd in de reclamewereld. Apple introduceerde met deze spot de Macintosh personal computer voor de eerste keer. Het is maar 1 keer echt uitgezonden en dat was tijdens het derde kwart van de Super Bowl XVIII (22 januari 1984). Verder nog 1 keer in december 1984 omdat de reclame dan mee kon doen aan de prijsuitreikingen voor beste reclames.

In deze reclame komt aan het eind de tekst “On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you’ll see why 1984 won’t be like “1984”. ” Hiermee wilden ze duidelijk maken dat ze een nieuw levensingrijpend artikel op de markt gingen brengen.

Hoe beïnvloed reclame mijn medeleerlingen?

Om dit uit te zoeken ga ik een enquête ontwerpen.

Ik laat eerst 2 reclames zien met daarover een paar vragen. Deze reclames komen aan bod:
-Beter Horen reclame met Luis Suarez
-Worteltjes McDonald’s reclame

Videodeel:

Heb je door het zien van deze reclames goed je aandacht erbij gehouden?
a) Ja
b) Nee
c) Soms wel, soms niet

Koop je sneller een product als de reclame grappig is?

a) Ik denk het wel
b) Nee, ik word nooit misleid door reclames
c) Geen idee

Denk je dat ouders (of jijzelf) een impuls kregen van de plotselinge wending in de McDonald’s reclame?

a) Ja
b) Nee

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vragen enquête:

1 Wat is je leeftijd?

….. jaar

2 Wat is je geslacht?

a) Man
b) Vrouw

3 Denk je in woorden of beelden?

a) Woorden
b) Beelden

4 Als je aan een bepaalde tv-spot (terug)denkt, wat herinner je je dan het eerst? Beelden of woorden?

a) Woorden
b) Beelden

5 Via welk medium ziet/lees je de meeste reclame?

…………………………………………………………………………………………………

6 Is je antwoord op vraag 5 televisie (zo niet, sla deze vraag dan over), koop je dan toch wel eens iets door het zien van andere soorten reclame? (Zoals internet, folders, radio of telefoonreclame?)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7 Denk je door sluikreclame (reclame die onbewust naar voren word gebracht. Denk hierbij aan een blikje Coca-Cola in een film) beïnvloed te worden?

a) Ja
b) Nee

8 Is mond-op-mond reclame effectief bij jou?

a) Ja, altijd
b) Soms wel, soms niet
c) Nee
d) Absoluut niet

9 Koop je het omdat het goed zit, of leuk eruit ziet of ga je echt op een bepaald merk af?

a) Omdat het goed zit/ leuk eruitziet
b) Nee, ik ga op een bepaald merk af ongeacht of het goed zit

10 Denk je dat producten waarvoor veel reclame gemaakt wordt, beter zijn?

a) Ja
b) Nee

Uitslag enquête
 Aantal ingevulde enquêtes: 21
 Aantal mensen van 17: 5
 Aantal mensen van 18: 14
 Aantal mensen van 20: 1
 Aantal mensen van 60: 1
 Mannen: 8
 Vrouwen: 13

Bij het bekijken van de resultaten van het videodeel van de enquête kwam ik direct al tot de conclusie dat de reclames die ik uitgekozen had wel aandachttrekkend waren want iedereen hield zijn aandacht er goed bij. De leeftijd van de enquête-invullers maakte trouwens niet veel verschil in de antwoorden.

Dan komen we bij de vraag of je sneller een product koopt als de reclame grappig is.
Er waren er maar 4 die wel dachten dat ze sneller iets kochten. Het merendeel van de rest vond dat hij/zij nooit misleid werd en 7 hadden geen idee. Als je geen idee hebt of je beïnvloed wordt door reclame geef je eigenlijk al aan dat je min of meer toch wel wat beïnvloed bent. Anders had je wel aangegeven dat je niet beïnvloed werd. Toch had ik dit wel verwacht. Mensen zijn er vaak niet van bewust dat ze als het ware gemanipuleerd worden door reclame. Dit had ik al voorspeld in de inleiding.

Bij de 3e vraag van het videodeel dacht zowat iedereen dat zijn/haar ouders niet beïnvloed zou worden door de wending. Toch denk ik dat ouders wel een, misschien onderdrukte, impuls kregen. Als je verrast wordt onthoud je dingen beter, en dat heeft natuurlijk weer nut als je iets wilt promoten.

Dan komen we bij de gewone vragen. De meeste mensen denken in beelden omdat het geheugen nu eenmaal met plaatjes werkt. Daarom gebruiken reclamemakers opvallende en overzichtelijke reclames om zo iemand terug te laten denken aan dat desbetreffende spotje.

Televisie is overduidelijk hét medium om reclame over te brengen naar de consument (en soms bedrijven). Daarna zijn internet, folders/tijdschriften en radio de voornaamste boodschappers. Dan is er nog een gratis reclamevariant: mond-op-mond reclame. Het antwoord dat het meest werd ingevuld was ‘Soms wel, soms niet’. Toch sloot niemand helemaal uit dat het niet werkt. Ik denk zelf dat deze soort reclame erg effectief is, want je neemt eerder wat aan van een vriend of kennis.

Bijna niemand denkt, slechts 2, dat sluikreclame effectief is. Eigenlijk wil ik niet de hele tijd de uitslagen van mijn enquête tegenspreken maar ik denk toch dat sluikreclame wel degelijk werkt; en dan vooral bij jongeren. Jongeren willen graag meegaan met de nieuwste rages en deze worden vaak in films/ series naar voren gebracht.

Iedereen die de enquête heeft ingevuld koopt pas een product als het er goed en/of leuk uitziet. Dus het is van groot belang dat bedrijven aan kwaliteitseisen werken. Bijna niemand denkt overigens dat producten waar veel reclame voor gemaakt wordt beter zijn. Hier ben ik het wel mee eens, het is niet altijd geval dat deze producten beter zijn. Al is het wel een indicatie om te zien of een bedrijf groot is of veel geld heeft.

Hier zie je een schatting van hoeveel er wordt ongeveer uitgegeven werd aan televisiereclame. De grafiek is wel verouderd maar je kan zien dat televisie toch echt het belangrijkste reclame-uiting medium is met bedragen die oplopen tot 800 miljoen! Toch zal het bedrag wel wat gedaald zijn door de economische crisis die in 2009 is ontstaan.

Conclusie
Ik heb het al verscheidene keren gezegd en ik zeg het nu weer: reclame beïnvloedt je koopgedrag of je het nou merkt of niet. Er zijn altijd wel mensen die niet of weinig geïnfluenceerd worden, maar deze groep zal erg klein zijn. Reclamemakers worden steeds beter in de kunst om mensen aan te zetten tot kopen. Bij de enquête is gebleken dat veel mensen ontkennen dat ze door het zien van reclame dingen gaan kopen. Ik trek daarbij de conclusie dat deze hoogstwaarschijnlijk onbewust toch beïnvloed zijn.

REACTIES

N.

N.

Hoi Thomas,
ik maak dit jaar mijn profielwerkstuk ook over de invloed van reclame op de consument en ik vroeg me af wat jij voor bronnen hebt gebruikt?
Groetjes Nathalie

12 jaar geleden

J.

J.

Hee Thomas,
Super werkstuk! Maar 1 klein dingetje, sluikreclame is nog steeds verboden in nederland. Vreemd zou je denken, aangezien RTL er nogal heel erg veel gebruik van maakt. Maar RTL is gewoon heel erg slim. Ze zenden uit via luxemburg waar sluikreclame niet verboden is, en daardoor kunnen zij daar dus nog steeds heel veel gebruik van maken. Als je er op gaat letten bij andere zenders (nederland 3) dan zie je het ook niet. In checkpoint bijvoorbeeld worden alle merken afgeplakt. Zelfs de telefoonboeken die ze een keer gebruikte, terwijl iedereen toch wel een telefoon boek heeft ;)

Maar nogmaals, super werkstuk!

Groetjes, Joske!

11 jaar geleden

D.

D.

Hey Thomas. Echt een super goed werkstuk! Mijn vriendin en ik houden dit jaar ons PWS ook over reclame! ( de invloed van reclame enzovoort) . Ik vroeg me af welke bronnen je hebt gebruikt voor dit werkstuk? Ik zou deze bronnen namelijk graag gebruiken (: groetjes Daniëlle

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.