Terrorisme

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
 • Profielwerkstuk door een scholier
 • Klas onbekend | 10289 woorden
 • 4 maart 2018
 • 13 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

 Veerkrachtig omgaan met terrorisme

Voorwoord

Het onderwerp dat wij hebben gekozen is terrorisme.

Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat wij in de media veel horen over terrorisme en nieuwsgierig zijn geworden naar de gevolgen hiervan. Terrorisme heeft meerdere gevolgen, wij zijn het meest geïnteresseerd in de gevolgen op sociaal en bestuurlijk gebied. Hoe mensen denken over terrorisme en wat bestuurders van evenementen hier vervolgens mee kunnen doen. Is in de mening over terrorisme nog een verschil te merken tussen mensen uit dun- en dichtbevolkte gebieden? Denken ouderen anders over terrorisme dan jongeren? Vragen die er toe doen voor bestuurders. Bij het organiseren van een evenement moet er rekening worden gehouden met terrorisme, of niet? Dit hangt af van de doelgroep van het evenement, de plaats van het evenement en het dreigingsniveau. Blijkt dat er rekening moet worden gehouden met terrorisme, hoe kan dit het beste worden gedaan? Wat is hiervoor nodig?

Er is genoeg om te onderzoeken. We hopen aan het eind van dit stuk een goed en duidelijk advies te kunnen geven op basis van onze enquête en ondervindingen. Deze ondervindingen zullen voornamelijk bestaan uit meningen en statistieken die wij tijdens ons onderzoek zijn tegengekomen. Dit stuk is dus in de eerste zin relevant voor bestuurders van evenementen maar in de tweede zin ook zeker interessant voor de burger. Interessant om te weten hoe verschillende mensen over terrorisme denken en hier mee omgaan. Ons stuk geeft inzicht in hoe de bestuurskundige, gemeenten en evenementenorganisaties in dun- en dichtbevolkte gebieden het best om kunnen gaan met terrorisme.

Tijdens ons onderzoek krijgen wij hulp van onze begeleider, M. Montijn. Zij zal onze vragen beantwoorden en ons helpen bij het schrijven van ons stuk. Bij deze willen wij haar dan ook graag bedanken voor het begeleiden van ons stuk.

Wat is terrorisme?

De definitie van Terrorisme is rekbaar en voor verschillende actoren anders. De VN resolutie spreekt in 1999 van  'daden die bedoeld zijn om grote angst te zaaien onder het publiek, een groep personen of bepaalde personen, gepleegd uit politieke motieven'.  een van de meest vooraanstaande terrorismedeskundigen, Lacquer, weigert een definitie te geven omdat die naar zijn zeggen nooit in voldoende mate de historische diepte en de verscheidenheid van het verschijnsel kan reflecteren.[1] De kortste definitie is ‘oorlogsmisdrijven in vredestijd’. Vanuit juridisch oogpunt wordt er gesproken over oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. (bron: AIVD) Deze definitie die het gevolg is van het Europese standpunt van de Raad van de Europese Unie inzake terrorismebestrijding, zoals deze materieel gelijk is beschreven in de bepaling in de wet.  Als je op internet zoekt is dit de eerste definitie die je tegenkomt,  ‘terrorisme is het plegen van ernstig geweld, of een dreiging hiervan. Meestal wordt het plegen van dit geweld gedaan zonder wettige grond. De doelen van het terrorisme staan vaak in verband met het afdwingen van politieke veranderingen. Vooral burgers zijn slachtoffer van dit geweld’. De laatst genoemde definitie is het makkelijkst te begrijpen en wordt door media vaak gebruikt, dit is ook de definitie die wij in dit stuk zullen hanteren.

Inhoudsopgave

Hoofdvraag:

Terrorisme komt steeds dichter bij, hoe denken mensen over terrorisme en wat kunnen bestuurders van evenementen hiermee?

Deelvragen:

 • Hoe heeft terrorisme zich sinds 2001 ontwikkeld?
 • Hoe realistisch is de dreiging in Nederland?
 • Welke sociale gevolgen heeft een terroristisch aanslag?
 • Is er een verschil in mening te merken in dicht- en dunbevolkte gebieden in Nederland?   
 • Is er een verschil in mening te merken op verschillende leeftijdsgroepen?
 • Hoe kan er volgens verschillende Nederlanders het best worden omgegaan met terrorisme bij evenementen?
 • Op wat voor manier moet er bij het organiseren van een evenement rekening worden gehoud met terrorisme?
 • Wat zijn de beste manieren om evenement-gangers op hun gemak te stellen omtrent terrorisme?

In dit profielwerkstuk willen wij antwoord kunnen geven op wat bestuurders van evenementen kunnen met hoe mensen over terrorisme denken. Om dit te onderzoeken beginnen we bij een mijlpaal in de geschiedenis van terrorisme, hoe heeft terrorisme zich sinds 9/11 ontwikkeld. Om te kijken wat bestuurders van evenementen met terrorisme binnen Nederland kunnen, moeten we weten hoe realistisch de dreiging in Nederland is. Bovendien is het van belang om te weten wat de sociale gevolgen van terrorisme zijn zodat bestuurders hierop kunnen inspelen. Dan komt de grote vraag, hoe denken Nederlanders over terrorisme? Om hier een representatief antwoord te krijgen bevragen we Nederlanders uit zowel dicht- als dunbevolkte gebieden en van jong tot oud. Met al deze informatie kunnen we antwoord geven op hoe Nederlanders graag zien hoe er op evenementen met terrorisme wordt omgegaan. Is er een verschil in mening tussen de groepen mensen die de enquête hebben ingevuld? Evenement bestuurders kunnen met de uitkomsten van de enquête inspelen op de behoeftes van evenement gangers.

Dit wil je ook lezen:

Plan van aanpak.

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn wij van plan om meerdere onderzoeksmethoden te gebruiken. Zowel kwalitatief als kwantitatief, op kwalitatief gebied zullen wij gebruik maken van zowel internet- als literatuuronderzoek. Naast het zoeken naar bronnen op internet gaan wij ook proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van boeken, publicaties, scripties studies en krantenartikelen. Op kwantitatief gebied gaan wij een enquête afnemen onder verschillende mensen. Mensen op het platteland<> in de stad, ook kijken we naar de leeftijden van mensen om te onderzoeken of hier nog verschil in is. Verder willen wij ons ook gaan verdiepen in de invloed van terrorisme op bestuurlijke functies. Bijvoorbeeld het vergelijken van plannen van gemeenten en evenementen, welke maatregelen worden er genomen en zitten hier verschillen in qua bevolkingsdichtheid? Zijn de plannen in de stad anders dan in een dorp? Deze enquête willen wij gaan afnemen bij meerdere doelgroepen, zowel jong als oud. In deze enquête willen wij veel tijd gaan stoppen, dit omdat wij vinden en denken dat een goede enquête veel toevoegt aan een onderzoek. De resultaten hiervan kunnen een grote rol gaan spelen in onze uiteindelijke conclusie. Wij denken dat het gebruik van een enquête het best bij ons profielwerkstuk past omdat onze doelgroep nogal groot is. De doelgroep is zo groot omdat terrorisme een hele samenleving kan beïnvloeden en teisteren. Als er in Nederland een terroristische aanval plaatsvindt, dan zal een groot deel van de samenleving worden opgeschrikt. Nederland is een klein land, zulk nieuws zal dus veel impact hebben op het dagelijks leven. Een enquête zal dienen als een steekproef, hierdoor kunnen we ondanks de grote omvang van onze doelgroep toch een resultaat presenteren. Natuurlijk zal dit wel een gemiddelde zijn van alle afgenomen enquêtes. 

We willen onze activiteiten zoveel mogelijk spreiden over de tijd die we hebben. Dit heeft als doel dat het onderwerp hierdoor vaker door ons hoofd heen gaat en we goed en rustig kunnen nadenken over hoe we ons onderzoek het beste kunnen uitvoeren. Het spreiden van onze activiteiten zorgt mede voor meer rust, alles op het laatste moment doen geeft stress en niet het optimale resultaat. Qua verdeling gaan wij zoveel mogelijk afspraken maken waarbij we tegelijkertijd werken aan het profielwerkstuk. Aan het begin van zo een afspraak stellen we een doel vast en verdelen we de taken. Wij hebben aan het begin van het werkstuk besloten om elke woensdagmiddag vanaf half 2 een aantal uur te werken. Dit zullen wij zo doorzetten tot begin december. Hierna gaan wij over tot twee keer week. Dit doen wij om het profielwerkstuk op tijd af te krijgen. Natuurlijk verandert er wel eens iets in de planning maar daar is ook ruimte voor. Ook zullen er genoeg dagen zijn dat we apart van elkaar werken. Soms komt er iets niet helemaal af en wordt dit een andere keer afgemaakt.

We denken veel tijd kwijt te zijn aan fase 2 maar dit schrijft het tijdschema ook voor. We denken ons hier redelijk aan te kunnen houden en denken dat dit een goede verdeling is.

Binnen welk vakgebied past onze hoofdvraag?

Onze hoofdvraag gaat over de sociale gevolgen van terrorisme in de Nederlandse samenleving. Het best bijpassende vak is maatschappijwetenschappen. Dit onderwerp valt zowel onder de sociale wetenschappen als onder de politicologie. De politiek zou wetten kunnen maken waarin wordt beschreven aan welke eisen een evenement moet voldoen omtrent terrorismebestrijding.

Wat is er over dit onderwerp bekend?

Korte feiten

Terrorisme is een onderwerp van alle tijden. Al in de 19e eeuw zijn er aanslagen gepleegd die onder het terrorisme vallen. De Ku Klux Klan, benaming van meerder geheime blanke organisaties die bekend zijn geworden door hun racistische geweld, voert in 1868 meerdere aanslagen uit in Georgia (Amerika). 

De meest actuele aanslag, bij het schrijven van dit stuk, was die in Barcelona waar een busje de ramblas op reed en veertien mensen overleden. Terrorisme komt voor over de hele wereld, in Nederland zijn er  dertig doden gevallen als gevolg van terrorisme. De meeste terroristische aanslagen vinden plaats in Irak volgens de NOS vielen er alleen in 2016 al 3873 doden als gevolg van terrorisme. De bekendste aanslag was 9/11. Religieus terrorisme is het meest actueel nu vooral IS veel aanslagen pleegt met als doel de westerse samenleving ontwrichten en de islamitische staat te laten groeien. Er zijn ook actoren die zeggen dat het terrorisme van IS valt onder politiek terrorisme. IS wil een eigen staat en om dit te realiseren wordt terrorisme gevoerd.

Soorten terrorisme

Er zijn verschillende soorten terrorisme met elk zijn eigen doel en aanhangers:

Anarchistisch terrorisme

Anarchisme is het streven naar een samenleving waarin niemand ondergeschikt is aan een ander. Deze vorm van terrorisme richt zich vooral op het plegen van aanslagen op mensen met macht maar komt nu eigenlijk niet meer voor.

Voorbeeld: de moord op de Franse president in 1894

Terrorisme door extremistische organisaties

Extreemlinkse terroristen hebben als doel het kapitalisme vernietigen en hiervoor in de plek een communistische of socialistische regeringsvorm te krijgen.

Voorbeeld: 19 juni 1987 - Bomaanslag op Hipercor, een supermarkt in Barcelona, met 21 doden en 45 gewonden.

Een ander voorbeeld van terrorisme door een extremistische organisatie is  de OAS de in de jaren 60 aanslagen in Frankrijk pleegden om een afscheiding van Algerije te voorkomen. De OAS pleegde in anderhalf jaar ruim 1000 aanslagen en daarbij kwamen tussen de 3000 en 12.500 mensen om het leven.

Individueel terrorisme

Heeft niet 1 doel en soort aanhanger. Aanslagen worden gepleegd door individuen met woede op de maatschappij of mensen met een angst. Voorbeeld is de aanslag op wetenschappers die onderzoek deden naar kunstmatige intelligentie. Theodore Kaczynski was bang dat een bovenmenselijke intelligentie de mens zou uitroeien.

Voorbeeld:Anders Breivik, de Noor die een bom liet ontploffen in de stad Oslo en daarna 69 mensen doden op een eiland

Separatistisch terrorisme

Vechten voor de onafhankelijkheid van een stuk land of provincie.

Voorbeeld: de ETA die een onafhankelijk Baskenland wilde.

Religieus terrorisme

Zijn onder te verdelen in de bestaande religies over de wereld en streven naar doelen die zij vanuit hun religie als opdracht beschouwen. De meeste aanslagen komen voort uit de islamitische religie met als voorbeeld de aanslag op de Twin Towers op 11 November 2001.

Er zijn dus verschillende soorten terrorisme. Bij verschillende aanslagen is het echter niet mogelijk om deze onder een soort terrorisme te plaatsen. Zo pleegt IS aanslagen die vallen onder religieus terrorisme en separatistisch terrorisme. Is zegt de aanslagen te plegen omdat allah dit zo wil, de religie dus. Een ander doel is om een islamitische staat te creëren en valt dus onder separatistisch terrorisme.

Actuele gebeurtenissen/discussies

Recent was er de discussie omtrent de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Een wet uit 2002 is dusdanig aangepast dat de AIVD vanaf de zomer van 2018 het internet op grote schaal mag aftappen. E-mails en appjes mogen tot 3 jaar bewaard blijven, ook als deze niet van belang zijn voor onderzoek. De AIVD mag volgens deze wet een hele straat tegelijk aftappen wanneer er vermoeden is van bijvoorbeeld terrorisme. Dit betekend dat de privacy van de hele straat ter onder druk komt te staan als er een buurman met de verkeerde dingen bezig is. De hele straat en zelfs de hele wijk kan hierin worden meegesleept vandaar dat de wet ook wel de sleepwet wordt genoemd.

Een[1] groep studenten is sterk tegen deze wet en heeft bij het schrijven van dit onderzoek de grens van 300.000 handtekeningen bereikt. Genoeg om een referendum af te dwingen. Dit referendum zal plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De studenten vinden dat de privacy van heel veel Nederlanders zal worden geschonden door deze wet. Het argument uit de politiek is dat op deze manier de kans op het voorkomen van aanslagen groter wordt, de wet was verouderd. De studenten vinden op hun beurt dat de overheid niet zo ver mag gaan in het voorkomen van aanslagen.

Waarom is ons onderzoek relevant?

Ons onderzoek over het onderwerp terrorisme is relevant om meerdere redenen.

Ten eerste is er de laatste jaren een forse toename in aanslagen wereldwijd. Zo waren er in 2011 ongeveer 5000 aanslagen in de wereld, in 2014 waren dit er ongeveer 17000. Het aantal aanslagen in de wereld is dus in drie jaar tijd meer dan verdrievoudigd. Niet eerder zijn er zoveel aanslagen in Europa gepleegd als de laatste jaren. Het dreigingsniveau in Nederland is dan ook substantieel, dit houdt in dat de kans op een aanslag reëel is maar niet zeker. Substantieel is het 1 na hoogste dreigingsniveau dat Nederland hanteert. Het hoogste niveau is kritiek. Hierbij is er concreet bewijs dat er een aanslag plaats zal vinden.

Terrorisme komt dichterbij, steeds vaker zie je berichtgeving over terroristische activiteiten. Het is belangrijk dat de bevolking van een land op de hoogte is van de mogelijke gevaren, dit zorgt ervoor dat mensen meer op hun hoede zijn. De vraag die daarbij hoort is natuurlijk of de bevolking wel op hun hoede hoort te zijn. [2] Een burger hoort zich veilig te voelen in zijn land. Ons profielwerkstuk zal advies geven over hoe mensen het beste om kunnen gaan met terrorisme. De focus zal hierbij liggen op mensen die een bestuurlijke functie hebben bij de organisatie van evenementen. Hierbij kijken we ook naar het verschil van invloed op mensen in dicht- en dunbevolkte gebieden.

Ten tweede willen wij met dit profielwerkstuk meer inzicht geven in de processen die plaatsvinden in Nederland met betrekking tot terrorisme. Wij willen onderzoeken hoe een gemeente of leiding van een evenement zich voorbereidt op eventuele dreigingen/gevaren. Bijvoorbeeld hoe zij samenwerken met de autoriteiten en wat het plan is in geval van nood.

Maar ook op kleiner schaal doen wij onderzoek. In hoeverre bereidt de gewone burger zich voor? Doet die burger überhaupt iets om zich voor te bereiden?

Dit onderzoek doet er dus zeker toe, het terrorisme komt steeds dichterbij en de bevolking moet hierover geïnformeerd worden. De maatregelen die genomen worden tegen het terrorisme moeten duidelijk zijn. Om het terrorisme tegen te gaan vraagt de overheid om steeds meer privacy in te leveren. Er wordt steeds meer openheid verwacht. De democratie wordt hierdoor tegenwerkt, de waarden van de democratie worden niet meer volledig gewaarborgd. Dit zorgt voor vragen vanuit de bevolking. Moet Nederland zo ver gaan om

terrorisme tegen te gaan[3] ?

Global Terrorism Database, 2015

Enquete

https://www.volkskrant.nl/opinie/angst-voor-terrorisme-is-dat-niet-ook-de-schuld-van-de-journalist~a3831251/ 

https://www.survio.com/survey/d/E9X7E3R7E1Y5K8P9Y

Hoe heeft terrorismebestrijding zich sinds 2001 ontwikkeld?

De terroristische aanslagen van 11 september in 2001 hebben enorme gevolgen gehad voor zowel Amerika als de rest van de wereld. De aanslag, ookwel 9/11 of nine eleven bestond uit vier aanslagen die plaatsvonden in het noordoosten van Amerika. Op de ochtend van 11 september voerde de terreurorganisatie Al Qaida onder leiding van Osama bin Laden deze verschrikkelijke gewelddaden uit. New York, Washington D.C. en Pennsylvania werden slachtoffer van vier aanslagen door gekaapte passagiersvliegtuigen. Deze gekaapte vliegtuigen werden door 19 leden van Al-Qaida tot neerstorten gebracht op verschillende plaatsen. Het eerste gekaapte passagiersvliegtuig was American Airlines-vlucht 11, dit vliegtuig werd binnen gevlogen in de noordelijke WTC-toren. Dit resulteerde in een grote explosie waardoor het gebouw in brand vloog. Het vliegtuig zat namelijk nog vol kerosine omdat het pas net was opgestegen vanuit Boston. Kort hierna volgde de volgende inslag, United Airlines-vlucht 175 vloog twintig minuten later de zuidelijke toren van het World Trade Center binnen. Beiden gebouwen stonden nu in brand, de kans tot instorten werd steeds groter. Na ongeveer een uur stortte de zuidelijke toren in, een half uur later begaf de noordelijke toren het ook. De kans op overleven werd hierdoor erg klein. Uiteindelijk stortte de derde toren van het World Trade Center als gevolg van de hevige branden in, de resterende drie gebouwen liepen ook zware beschadigingen op. Op deze dag gingen er in New York meer dan 2700 levens verloren. Niet alleen in New York had Al Qaida plannen gemaakt, een half uur na de aanslag op de zuidelijke WTC-toren werd de derde vlucht gekaapt. American Airlines-vlucht 77 werd gekaapt en vloog het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington D.C. binnen. Geleidelijk werd er nog een vliegtuig gekaapt van United Airlines onder vluchtnummer 93. Dit zou het enige gekaapte vliegtuig worden die het doel niet heeft gehaald. Het vliegtuig stortte neer in Shanksville, Pennsylvania. Waarschijnlijk was dit vliegtuig onderweg naar Witte Huis of het Capitool in Washington D.C. Doordat de kapers dusdanig werden verhinderd door de inzittenden, besloten de terroristen het vliegtuig te laten neerstorten. De doelen waren voor het instorten van het vliegtuig inmiddels ontruimd. Bij de laatste twee aanslagen kwamen er nog eens 300 mensen om het leven. In totaal kwamen er dus tijdens de aanslagen van 9/11 ongeveer 3000 mensen om het leven.

De impact van 9/11 was enorm, de hele wereld was in shock na de aanslag. Dit kwam gedeeltelijk ook door de ontwikkeling van de technologie en daarbij de media.

De aanslag was namelijk wereldwijd te zien op televisie, veel mensen kregen de ellende van 9/11 hierdoor van dichtbij te zien. De Verenigde Staten waren na deze aanslag op hun eigen bevolking tot alles in staat, de nodige maatregelen werden genomen.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is het opzetten van een campagne tegen het terrorisme: "Strijd tegen het Terrorisme" ofwel "War on Terror". Onder leiding van de voormalige Amerikaanse president George W. Bush werd de campagne doorgevoerd. De Verenigde Staten wilden hiermee laten zien dat zij niet met zich laten sollen, dit omdat de aanslagen de reputatie van de VS hadden aangetast.

President Bush maakte ook duidelijk dat hij geen neutraliteit van andere landen verwachtte in de strijd tegen terrorisme, of je hoort bij de Verenigde Staten of je hoort bij de terroristen. Op 28 september 2001 werd de Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen, dit hield in dat landen samen moesten samenwerken om terreur te voorkomen. De NAVO nam maatregelen ook tegen terrorisme, artikel 5 werd door de Verenigde Staten geactiveerd. Deze maatregel wordt geactiveerd als een lidstaat van buitenaf wordt aangevallen en betekende dat een aanslag op een de Verenigde Staten gelijk stond aan een oorlogsverklaring aan alle bondgenoten van de NAVO. Dit was de eerste keer dat artikel 5 in werking werd gesteld sinds de oprichting van de NAVO 52 jaar geleden.

Een maand na de aanslagen werden de eerste maatregelen tegen terrorisme ingevoerd. Om te beginnen werd er een lijst van de meest gezochte terroristen ontwikkeld en ingevoerd, bovenaan deze lijst stonden de namen die betrekking hadden tot de zelfmoord kapingen van 9/11 met in het bijzonder natuurlijk Osama bin Laden en zijn handlangers. De tweede maatregel was de invasie van Afghanistan op 7 oktober 2001, hierbij vochten de legers van de Verenigde Staten samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië en de Noordelijke Alliantie (Afghaanse leger) tegen de Taliban. De Taliban bood de terreurorganisatie Al-Qaida onderdak aan in Afghanistan en weigerde om Osama bin Laden uit te leveren aan de Verenigde Staten. President Bush besloot hierdoor om over te gaan tot het binnenvallen van Afghanistan. Het Taliban-regime was al redelijk snel voor het grootste deel verdreven, hierdoor was het voor Afghanistan mogelijk om een nieuwe regering op te zetten. Toch bleef Al-Qaida actief in Afghanistan, dit werd gedaan vanuit Pakistan en bleef voor veel onrust zorgen onder de bevolking. Uiteindelijk werd Osama bin Laden na velen jaren gedood door Amerikaanse mariniers. Voor veel landen was dit een belangrijke overwinning voor de strijd tegen terrorisme.

De derde directe reactie op de aanslagen van 9/11 die plaatsvond in oktober was de invoering van de Patriot Act. Dit was een Amerikaanse antiterreurwet die op 26 oktober door het Congres werd aangenomen. Deze wet gaf de Amerikaanse veiligheidsdiensten permissie om gegevens op te vragen van individuen of groeperingen die verdacht worden van terrorisme. Wel moeten deze verdachten binnen de jurisdictie van de Verenigde Staten vallen. Als dit niet het geval is, kan de Amerikaanse overheid nog in samenwerking met buitenlandse overheden of veiligheidsdiensten de gegevens opvragen. Er moet dan natuurlijk wel genoeg bewijs van een terroristisch dreiging zijn. Dit betekent dus dat alle bezittingen van een Amerikaanse staatsburger op elk moment kan worden opgevraagd door de FBI. Wel moet dit onderzoek goedgekeurd worden door een rechter. Deze Amerikaanse wet staat sterk in conflict met de Europese Unie en haar richtlijnen rondom privacy.

De Europese Unie vindt het waarborgen van de privacy van haar inwoners namelijk erg belangrijk, deze wet brengt dit streven in gevaar. Dit komt voor een groot deel door de sterke groei van de cloud. Digitale bezittingen van Amerikanen kunnen hierdoor wereldwijd worden opgevraagd. Een voorbeeld hiervan: een Amerikaans bedrijf dat vestigingen heeft in Europa. Doordat deze vestigingen op naam staan van Amerikaanse staatsburgers, kunnen de servers van dit bedrijf worden opgevraagd voor onderzoek. Deze worden in beslag genomen en geanalyseerd, de data die hier op gevonden wordt kan getraceerd worden naar vestigingen in andere delen van de wereld. Al deze vestigingen komen hierdoor stil te liggen en lopen schade op. De toegang tot data die de Verenigde Staten hierdoor krijgt kan de privacy van bedrijven en de werknemers aantasten. Om dit te voorkomen zou het voor Europese bedrijven beter zijn om van te voren te onderzoeken waar de servers zich bevinden, mocht dit in de Verenigde Staten zijn, dan zou het misschien beter zijn een Europese host te gaan zoeken. Het bijkomstige probleem hier is dat 80% van de servers/cloud faciliteiten in het bezit is van Amerikaanse bedrijven.

Ongeveer een half jaar later nam Bush de volgende maatregel tegen terrorisme, het ABM-verdrag met Rusland werd na dertig jaar opgezegd. Dit verdrag hield in dat anti ballistische raketten beperkt werden, de nucleaire wapens werden beheerst en gecontroleerd tussen de VS en Rusland. Volgens Bush was het opzeggen van het verdrag nodig om de veiligheid van het Amerikaanse volk te waarborgen en daarmee de strijd tegen terroristen en schurkenstaten voort te zetten. De Verenigde Staten legde hierbij de focus op de constructie van een nationale raketverdediging/antiraketschild. Bush gaf op 2 mei 2001 in zijn toespraak aan dat het ABM-verdrag niet meer bij deze tijd hoort en dat er verandering moest komen om de dreiging van terrorisme tegen te gaan. Een citaat van Bush uit de krant het NRC ''We hebben een nieuw raamwerk nodig dat ons toestaat raketverdedigingen te bouwen om de verschillende dreigingen in de wereld van vandaag te beantwoorden'', zei hij. Het ABM-verdrag, dat nationale anti raketsystemen verbiedt, ,,weerspiegelt het verleden''.  Rusland was het niet eens met dit plan, een nieuwe wapenwedloop werd als mogelijk gevolg gezien, daar zat natuurlijk niemand op te wachten. Bush gaf aan alle bondgenoten uitgebreid te gaan informeren over zijn toekomstige plannen in de strijd tegen het terrorisme.

Het opzeggen van het ABM-verdrag was niet het enige buitenlandse beleid dat President Bush voerde tegen het terrorisme, de Bushdoctrine was hier ook een belangrijk onderdeel van (4 september 2002). Deze doctrine hield in dat de Verenigde Staten potentiële dreigingen voor de nationale veiligheid mag neerslaan met militaire acties. Landen die een terroristische dreiging vormen en landen die onderdak bieden aan terroristen zullen door de VS geneutraliseerd worden.

Een bekend voorbeeld hiervan is de Irakoorlog van 2003, hierbij werkte de Verenigde Staten samen met het Verenigd Koninkrijk tegen het Iraakse Regime van Saddam Hoessein. Deze oorlog begon met een invasie van de samengevoegde troepen van de VS en het Verenigd Koninkrijk, hierbij werd het regime van Saddam Hoessein grotendeels verdreven. Deze samenvoeging van troepen staat bekend als de Coalition of the Willing en werd gesteund door 31 landen.

Irak werd binnengevallen om meerdere redenen, ten eerste werd Irak verdacht van het bezitten van massavernietigingswapens en steunen van internationaal terrorisme met in het bijzonder Al-Qaida. Andere redenen waren gericht op Saddam Hoessein, hij zou de Irakese bevolking onderdrukken en zelfs vermoorden. Ook steunde hij zelfmoordterrorisme, hier betaalde hij grof geld voor aan de nabestaanden. De VN-veiligheidsraad probeerde meerdere malen samen tot oplossing te komen, Saddam Hoessein negeerde deze echter.

Tot op deze dag is Irak bezig met de opbouw van het land en bestuur, dit gaat echter zeer langzaam en moeilijk. Het land heeft constant te maken met opstanden, wat resulteerde in een eeuwige burgeroorlog.

De laatste twee directe gevolgen van 9/11 die werden genomen was de oprichting van Homeland Security en de invoering van het "Terrorist Information Awareness"- programma. Homeland Security wordt ook wel het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid genoemd, het doel van dit ministerie is het voorkomen van terrorisme en het beschermen van de nationale veiligheid. Het "Terrorist Information Awareness"- programma is een enorm project dat onderdeel is van de Homeland Security Act die de focus legt op het screenen van digitale gegevens van onder andere mensen die Amerika binnenkomen, financiële zaken en andere publieke en private zaken. Het doel hiervan is mogelijke dreigingen tegen de nationale veiligheid voorkomen.

Al met al zijn er dus veel maatregelen genomen tegen terrorisme, de Verenigde Staten nam hier natuurlijk na 9/11 het voortouw in. Natuurlijk waren zij niet de enige die de laatste jaren een antiterreurbeleid invoerde en uitbreidde. Europa is hier een belangrijk voorbeeld van, deze grootmacht kon het bestrijden van terrorisme natuurlijk niet van de agenda laten. Vooral na de aanslagen in 2004 in Madrid en in Londen in 2005 kwam het bestrijden van terrorisme bovenaan de politieke agenda te staan. De Raad van Ministers nam in 2005 een strategie aan om terrorisme tegen te gaan en de veiligheid van Europese burgers te waarborgen. Ook was de contraterreur strategie bedoeld om terroristische organisaties geen kans te geven om binnen Europa te opereren.

In 2017 kwam het bestrijden van terrorisme in Europa in een vogelvlucht terecht, de aanslagen in 2015 in Parijs en in 2016 in Brussel en Nice zorgde ervoor dat Europa de strijd tegen terrorisme ging opvoeren. Er werd een nieuw pakket antiterreurwetten aangenomen door het Europese Parlement. Een aantal voorbeelden hiervan: het werd strafbaar gesteld om naar conflictzones af te reizen met als doeleinde, het trainen tot een terrorist. Ook het rekruteren van deze mensen of het financieren van de reis werd hierbij in de wet opgenomen als strafbaar. Daarnaast werd er een verplichte grenscontrole ingevoerd voor reizigers die de Schengenzone binnenkomen of verlaten. De Schengenzone bestaat uit 26 landen die gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over het asielbeleid, het visumbeleid en de invoering van samenwerking tussen politie en justitie.

Europa neemt terrorisme dus heel serieus en is bereid om heel ver te gaan om het volk tegen terrorisme te beschermen, het bijkomstige probleem hiervan is de schending van privacy. Voor veel EU-inwoners vormt deze schending een struikelblok om toe te geven aan deze vraag. Er wordt afgevraagd of het opgeven van informatie wel nut heeft en dat het terrorisme hierdoor daadwerkelijk afneemt.

Er moet een balans gevonden worden tussen terrorismebestrijding en de bescherming van de privacy van het volk, dit gaat alleen niet zo makkelijk.

Maatregelen tegen terrorisme worden niet zomaar genomen, ze zijn noodzakelijk voor de veiligheid van de bevolking. Doordat veiligheid zo hoog staat op het lijstje van de overheden kan het soms zo zijn dat de privacy geschonden wordt, de vraag is alleen hoever deze schending mag gaan? Hierover zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt, dit omdat het terrorisme steeds dichterbij komt. De laatste jaren is er een forse toename van terrorisme in zowel Europa als de rest van wereld. (zie tabel Global Terrorism Database 2015, blz.9). Steeds meer Europese landen worden getroffen door de gruweldaden, onschuldige mensen verliezen hun leven.

De autoriteiten doen er alles aan om dit te voorkomen, maar daar is wel genoeg informatie voor nodig. Is de bevolking bereid om deze informatie te geven?

https://www.europa-nu.nl/id/vh1alt8tl1wf/antiterrorismebeleid_eu

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/Total-Information-Awareness

[4]

https://www.triosecurity.nl/profiling-terrorisme.html

Hoe realistisch is de dreiging in Nederland?

De laatste jaren kent Europa steeds meer dreigingen van terroristische aanslagen. Het terrorisme komt dichterbij, landen rondom Nederland worden getroffen door terrorisme. Ondanks dat Nederland niet is getroffen door een terroristische aanval, geldt er wel dreigingsniveau 4 van de 5 niveaus. Elk kwartaal wordt er door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rapport gepubliceerd met het huidige dreigingsniveau. Sinds 2009 is het dreigingsniveau vastgesteld op substantieel, dit houdt kortweg in dat de dreiging op een terroristische aanslag reëel is, maar dat er geen directe aanwijzingen van zijn.

Ondanks dat het niveau hoog op de schaal van het dreigingsniveau staat, is de kans niet heel groot dat Nederland slachtoffer wordt van terrorisme. De Nederlandse burgers zullen niet veel merken van een mogelijke terroristische dreiging, zij voelen zich in het algemeen veilig. Toch vindt de AIVD dat het huidige niveau past bij de situatie van Nederland, zij zien de dreiging van het terrorisme anders dan de bevolking. Volgens de AIVD moet er rekening gehouden worden met mogelijke dreigingen van zowel grote terroristische organisaties als met eenlingen of kleinere zelfstandige groeperingen met jihadistische banden. De dreiging kent dus veel verschillende gezichten die vanuit meerdere richtingen kan komen. Het kan vanuit een in Nederland geboren geradicaliseerde groepering komen of vanuit

een grote terreurorganisatie uit Afghanistan, Irak of Syrië.

De grootste dreiging voor terrorisme komt op dit moment van jihadistische groeperingen die het Westen als vijand zien van de Islam. Westerlingen zien zij als ongelovigen en daarmee als zondaren. Geradicaliseerde moslims uit Europa vormen een bedreiging voor heel Europa. De veiligheidsdiensten hebben hun handen vol aan al deze mogelijke bedreigingen, de vraag naar informatie neemt toe. Het vraagstuk privacy komt steeds meer naar voren.

Om terug te komen op de uitspraak: de kans op een terroristische aanslag in Nederland is niet heel groot. Hier zijn een aantal redenen voor, ten eerste de militaire betrokkenheid van Nederland. Volgens de terrorisme-expert Petter Nesser speelt de militaire voetafdruk van een land een grote rol in de kans om doelwit te worden van jihadistisch terrorisme. Doordat Nederland IS bij wijze van spreke met rust laat, zal IS minder snel Nederland aanvallen. Frankrijk heeft daarentegen een sterk contraterrorismebeleid en is eigenlijk een tegenpool van de beginselen van de IS. De IS zal dus eerder een aanslag plannen in Frankrijk.

Ten tweede speelt de opvang van vluchtelingen een belangrijke rol bij de kansen op een terroristische aanslag. Nederland vangt relatief weinig vluchtelingen of asielzoekers op, op dit moment staat het aantal mensen die asiel aanvragen in Nederland op +/- 19.000. In tegenstelling met Duitsland (722.270) is dit erg weinig.

Doordat Nederland niet heel veel asielzoekers heeft, is het voor inlichtingendiensten makkelijker om iedereen grondig te controleren. Hierdoor kunnen terroristen minder goed opgaan in de stroom van binnenkomende asielzoekers, de kans om gepakt te worden is te groot dus wordt het risico niet genomen.

Ten derde de uitvoer van jihadisten naar Syrië, deze uitreizigers reizen naar Syrië af om te vechten voor IS. Volgens een rapport van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme blijkt dat het cijfer van uitreizigers erg laag is, namelijk rond de 200. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, waarbij het cijfer rond de 900 ligt. Doordat er relatief weinig Syriëgangers zijn, is de kans op terugkeren klein. Terugkerende Syriëgangers worden als een groot gevaar voor de samenleving gezien, voor inlichtingendiensten is het dan ook een hoge prioriteit om deze mensen zo snel mogelijk te vinden en op te sluiten. Minderjarige Syriëgangers worden zo snel mogelijk opgevangen en hulp aangeboden, zij worden gezien als slachtoffers.

Jeugdhulp willen hiermee zo snel mogelijk de indoctrinatie van het jihadisme stopzetten.

Als laatste speelt de controle van zowel de burgers als de inlichtingendiensten een belangrijke rol in de bestrijding van terrorisme. De inlichtingendiensten zijn dag en nacht bezig met het bevorderen van de nationale veiligheid, dit is natuurlijk niet altijd openbaar gesteld aan de burgers. De AIVD kan bijvoorbeeld zomaar een pand binnenvallen om verdachten op te pakken zonder dat de omgeving er iets van merkt.

Ook de sociale controle speelt een rol in de strijd tegen terrorisme, er heerst cohesie tussen de burgers. Er wordt samengewerkt om dreigingen tegen te gaan, verdacht gedrag wordt opgemerkt en gemeld aan de politie/inlichtingendiensten. De overheid heeft de hulp van de bevolking nodig om terrorisme de baas te zijn en te blijven.

Al met al is er op dit moment nog geen reden tot onrust, Nederland heeft op dit moment de touwtjes stevig in handen in strijd tegen terrorisme. Dit is voor een groot deel te danken aan bovenstaande feiten. Dit kan natuurlijk zomaar omslaan, gevaar ligt in een klein hoekje.

Welke sociale gevolgen heeft een terroristisch aanslag?

Een terroristische aanslag heeft verschillende gevolgen voor een samenleving. Een belangrijk gevolg van terrorisme zijn de sociale gevolgen. Hiermee worden gevolgen bedoeld die verband houden met de samenleving. Het belangrijkste gevolg van terrorisme is de angst die ontstaat na een terroristische aanslag. Betrokkenen kunnen een trauma oplopen of hebben last van stress symptomen. De kans door een terroristische aanslag getroffen te worden is erg klein maar toch is de angst hiervoor erg groot. Angst kan wel leiden tot de gedrevenheid om aanslagen te voorkomen en maatregelen tegen terrorisme te nemen. Van de angst voor een terroristische aanslag wordt ook gebruik gemaakt door de politiek. De politieke voorstanders van minder privacy en de daarmee toenemende veiligheid zullen angst als middel gebruiken om meer mensen aan hun kant te krijgen. De sleep wet is hier een goed voorbeeld van. Voorstanders van deze wet proberen de wet erdoorheen te krijgen omdat ze hiermee de kans op een terroristische aanslagen verkleinen. De keerzijde van deze wet is dat de privacy van iedereen in Nederland hierdoor wordt verkleind. Om de wet er toch doorheen te krijgen zullen voorstanders van de wet de angst voor terrorisme gebruiken om te laten zien dat deze wet echt nodig is. De vraag is hoe reëel onze angst is, juist omdat de kans om door een terroristische aanslag getroffen te worden erg klein is als je kijkt naar de feiten.

Buiten angst is er nog een duidelijk sociale gevolg van terrorisme te merken. Door terrorisme ontstaat een toenemende polarisatie. Verschillende bevolkingsgroepen komen als gevolg van terrorisme tegen over elkaar te staan. Ook al werd slechts 2% van alle terroristische aanslagen gepleegd door moslims, toch denken niet-moslims snel aan moslims als het gaat om gepleegde terroristische aanslagen. Zo komen niet-moslims eerder in conflict te staan met moslims als gevolg van terrorisme. Wantrouwen groeit als gevolg van terrorisme, kan ik de persoon naast mij en de tram nog wel vertrouwen? Uit een eerdere enquête van het NRC blijkt dat mensen aangeven dat hun vertrouwen in moslims is gedaald als gevolg van terrorisme. Een ondervraagde mevrouw stelt „Mijn islamitische schoonmaakhulp is hoofddoekjes gaan dragen om, zoals ze het zelf zegt, aan te geven bij welke groep ze hoort”. Ze is er van overtuigd dat ‘ze’ de islam kapot willen maken. Verder een prima mens, maar het wantrouwen in de samenleving neemt wel toe.” Hier tegenover staat de reactie van een moslimvrouw:„Het stoort mij dat er na de aanslagen van de afgelopen jaren (door overwegend moslimextremisten) een islamitisch tegengeluid moet komen”. „Alsof ik, als moslim, van iedere niet-moslim een tegengeluid vraag als er slachtoffers vallen door geweld van niet-moslimextremisten.”

Terrorisme brengt dus buiten veel slachtoffers ook hele grote andere sociale problemen met zich mee. Het is voor een samenleving enorm moeilijk hier goed mee om te gaan, hoe stel je iedereen tevreden? Naar onze mening is hier geen éénzijdig en duidelijk antwoord op.

Is er een verschil in mening te merken in dicht- en dunbevolkte gebieden in Nederland?   

We hebben doormiddel van onze enquête onderzocht of er een verschil is te merken tussen mensen uit de stad en mensen uit een dorp. Denken mensen uit de stad anders over terrorisme dan dat mensen uit een dorp dat doen?  Van de 140 mensen uit een dorp schat 46.4% de kans op een aanslag in Nederland groot in tegenover 52.6% van de mensen die in de stad wonen. Dit is een te verwaarlozen verschil. Van de mensen die in een stad woont geeft 18.4% aan te weten wat te doen bij een terroristische aanslag. Van de mensen die in een dorp woon geeft 11.4% te weten wat te moeten doen bij een terroristische aanslag. Dit lijkt een te verwaarlozen verschil maar doordat de groep stadsbewoners kleiner is dan de groep dorpsbewoners is dit toch zeker wel een opmerkelijk verschil. Je kan dus concluderen dat mensen in de stad meer kennis hebben over hoe te reageren op een aanslag dan dorpsbewoners. De vraag of inlichtingendiensten mee mogen kijken in het privéleven van mensen wordt door de stadsbewoners door 68.4% op jaa ingevuld. Van de dorpsbewoners geeft 62.8% aan dat de inlichtingendiensten mogen meekijken. Ook dit verschil is te verwaarlozen. 

Een andere vraag was of er een zogenaamd ‘sleepnet’ mag worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers? In totaal vind 37.1% dat dit ‘sleepnet’ mag worden ingezet en 38.8% vind dat dit niet mag. Van de stadsbewoners vind 34.2% dat dit wel mag en 10.5%  dat dit niet mag. Van de dorpsbewoners vind 14.3% dat dit mag en 17.1% dat dit niet mag. Hieruit zou je kunnen concluderen dat mensen in de stad eerder bereid zijn hun privacy opzij te zetten voor het algemeen belang dan dat dorpsbewoners dat zijn.

Kortom, de verschillen tussen stad en dorp zijn heel erg klein. De verschillen die er zijn zijn bijna allemaal te verwaarlozen. De rede hiervoor zal zijn dat veel van de ondervraagden in de dorpen in de randstad wonen waar de invloeden van de stad groot zijn en de uitkomsten dus zo goed als gelijk zijn. Er bestaat een kans dat als we deze enquête hadden uitgezet in de steden Amsterdam en Rotterdam en in de dorpen in Groningen en Friesland dat de uitkomsten anders waren geweest. Onze enquête toont aan dat de dorpen en steden in de randstad sterk verbonden zijn en de verschillen tussen de bewoners als het over terrorisme gaat maar klein zijn. Organisatoren van evenementen hoeven dus in de randstad geen rekening te houden met of de doelgroep uit de stad of uit een dorp komt, de mensen denken hetzelfde.

Is er een verschil in mening te merken op verschillende leeftijdsgroepen?

Het is duidelijk dat de verschillen tussen dorp en stad klein zijn, daarom onderzoeken we of er dan wel opmerkelijke verschillen zijn tussen leeftijdsgroepen. We hebben 3 leeftijdsgroepen gekozen. <25 jaar , tussen 25 en 65 en >65 jaar oud.

Acht de kans op een aanslag groot.

Weet wat te doen bij een aanslag

Vind dat inlichtingendiensten wel mogen meekijken

Vind dat er wel een sleepnet mag worden ingezet.

<25 jaar

30%

4.3%

47.1%

32.9%

25-65 jaar

61.2%

20%

24,5%

38.8%

>65 jaar

40%

0%

50%

50%

In het overzicht is te zien dat er wel degelijk verschillen zijn. Jongeren onder de 25 jaar achten de kans vele malen minder groot dat er een aanslag plaats zal vinden dan dat 25 tot 65 jarige dit doen.  De oorzaak hiervan is niet duidelijk maar het is wel een opmerkelijk feit. De meeste evenement gangers vallen in de groep tot 25 jaar en als zij de kans klein achten is het ook niet nodig voor de evenementorganisatoren om extra zichtbare maatregelen te nemen om het gevoel van de evenement gangers gerust te stellen.

Een minder punt is het feit dat maar 4.3% weet wat te doen bij een aanslag tegenover 20% bij de 25 tot 65 jarige. Dit verschil bestaat waarschijnlijk door het gebrek aan levenservaring in de groep tot 25 jarige. Hier valt echt nog een hoop te halen.

Wel vind 47.1% van de jongeren onder 25 jaar dat de inlichtingendiensten mogen meekijken in hun privéleven. Het lijkt erop dat de helft van de jongste generatie die toch erg druk is met social media en internet het geen probleem vind om hun privacy opzij te zetten voor de veiligheid.

Een ander opmerkelijk feit is dat er geen meerderheid is te vinden voor het mogen inzetten van een sleepnet. Dit is opmerkelijk omdat de 2e kamer een wet heeft ingevoerd die hier wel toestemming voor geeft. Het is algemeen bekend dat de 2e kamer beslissingen neemt op basis van de meerderheid. Deze meerderheid in de kamer zou representatief moeten zijn voor de samenleving maar die blijkt er dus niet te zijn. Niet raar is het dus dat er een raadgevend referendum wordt gehouden in 2018 over deze ‘sleepwet’.

Hoe kan er volgens verschillende Nederlanders het best worden omgegaan met terrorisme bij evenementen?

Om deze vraag te beantwoorden moet je weten wat evenement gangers een veilig gevoel geeft. Wat vinden evenement gangers goede maatregelen en wat vinden ze te ver gaan. Als op elke vierkante meter 3 beveiligers staan zal dit bij de evenement gangers alleen maar een gespannen gevoel opleveren. De antwoorden die we kregen op de vragen over maatregelen op evenementen en wat het gevoel achterliet van bepaalde maatregelen was niet helemaal eenduidig. Zo wil maar 46% van de mensen in kennis gesteld worden van maatregelen tegen terrorisme genomen door de organisatoren van evenementen. 54% van de mensen hoeft dit dus niet eens te weten. Op de vraag, welke maatregelen tegen terrorisme geven u een veilig gevoel, komt er een duidelijk antwoord. Zowel zichtbare- als niet-zichtbare maatregelen vinden mensen fijn en geven de mensen een veilig gevoel. De voorkeur licht echter toch bij niet-zichtbare maatregelen tegen terrorisme maar liefst 80% van de ondervraagden geeft aan deze erg goed te vinden. Voorbeelden hiervan zijn ontruimingsplannen of waarschuwingssystemen. De oorzaak naar de voorkeur voor niet-zichtbare maatregelen is de angst die ontstaat bij het zien van alle zichtbare maatregelen als er bij binnenkomst van een evenement en politie en betonblokken en camera’s met metaaldetectoren staan, sta je gelijk op scherp en is er dus een gespannen gevoel gecreëerd wat natuurlijk niet de bedoeling is bij het bezoeken van een evenement .

De vraag die rest is, wat kan er nog beter? Alle geënquêteerden geven aan dat ze vinden dat er meer controle moet zijn op mensen die het evenement bezoeken. Alle tassen moeten gecontroleerd worden en mensen uitgebreid gefouilleerd. Als tweede punt wordt aangegeven dat evenement gangers graag meer beveiliging zouden zien in de vorm van politie op evenementen. Er wordt specifiek gewezen naar de politie en niet zo zeer naar de standaard beveiligers op evenementen dit geeft aan dat mensen toch meer vertrouwen hebben in onze politie dan in evenementenbeveiligers als het gaat om beveiliging van evenementen tegen een mogelijke terroristische aanslag. Een ander groot punt van verbetering is het gebrek aan kennis bij de evenement gangers. Want wat als er toch een aanslag plaatsvindt? Ruim 80% van de mensen geeft een niet exact te weten hoe te handelen bij een aanslag. Wanneer zo goed als iedereen zou weten wat te doen bij een aanslag, zou het vertrouwen om een evenement te durven bezoeken ook groter zijn. Bovendien, als er een aanslag zou zijn en iedereen weet wat te doen kan de politie zich eerder richten op de dader aanhouden in plaats van eerst alle burgers moeten helpen. De mensen die wel weten wat ze moeten doen hebben deze informatie vooral vergaard via hun werk of cursussen. Andere antwoorden te vertrouwen op hun logisch denken. Duidelijk is dat op dit punt nog een hoop te winnen valt.

Kortom, volgens de ondervraagde evenement gangers kan er het beste worden omgegaan met terrorisme door er veel aan te doen. Er moet vooraf genoeg georganiseerd zijn omtrent beveiliging. Tassen controles en fouilleringen moeten gebeuren en er moet genoeg politie aanwezig zijn om te kunnen ingrijpen en om de mensen een veilig gevoel te geven. Mensen hoeven niet in kennis gesteld te worden over de getroffen maatregelen maar willen wel zien en voelen dat er genoeg aan gedaan is. Verbeterpunten liggen bij de controle en de kennis van wat mensen moeten doen bij een eventuele aanslag

Op wat voor manier moet er bij het organiseren van een evenement rekening worden gehoud met terrorisme?

Sinds de toename van het aantal terroristische aanslagen in Europa is het natuurlijk niet verrassend dat de evenementensector de nodige maatregelen neemt tegen terroristische dreigingen. Natuurlijk is dit geen makkelijke opgave, het garanderen van veiligheid kost veel tijd en moeite. Hierbij moet er ook per evenement een afweging gemaakt worden of het evenement wel aantrekkelijk is voor terroristen.

Niet elk evenement heeft de dezelfde nodige maatregelen nodig, een plaatselijke braderie vraagt hele andere maatregelen dan een groot concert doet.

Toch is het belangrijk dat iedereen zich even veilig voelt, op wat voor evenement dan ook. Organisatoren kunnen hierbij kiezen uit verschillende soorten maatregelen, zowel zichtbare als niet-zichtbare maatregelen. Daarbij wordt er afgevraagd of de bezoekers op de hoogte gesteld moeten worden van genomen maatregelen tegen terrorisme. Dit resulteert in vraagstuk over wat het meest gerustellend is voor de bezoekers. Om hier een antwoord op te krijgen hebben wij een vraag over dit onderwerp verwerkt in onze enquête.

De vraag uit de enquête: Als de organisatie van een evenement maatregelen heeft getroffen tegen terrorisme, wilt u hier dan van in kennis gesteld worden?

Het merendeel van de geënquêteerden wilden hier niet van op de hoogte worden gesteld. Van de 180 geënquêteerden gaven 97 personen (54%) aan dat zij niet geïnformeerd hoefde te worden over genomen maatregelen. De gedachtegang hierachter was voor veel mensen dat zij er liever niet over na wilden denken, het bezoek aan een evenement hoort plezierig te zijn. Het beeld terrorisme past hier niet tussen.

De overige 46 procent die gaf aan dat zij graag op de hoogte worden gesteld van genomen maatregelen. Wetende dat een evenement de veiligheid voorop stelt, zorgt volgens meerdere mensen voor een rustgevend gevoel.

De meningen hierover zijn dus verdeeld, de meeste mensen willen niks over de maatregelen tegen terrorisme weten. Zij willen zich volledig focussen op plezier hebben en voelen zich niet onveilig. Dit is natuurlijk goed om te horen, een burger hoort zich veilig te voelen in zijn/haar land, als je een evenement wilt bezoeken moet dit kunnen zonder twijfels te hebben over de veiligheid. Opvallend aan de resultaten van deze vraag is dat vooral jongeren wel op de hoogte gesteld willen worden, van de 97 geënquêteerden die hebben ingevuld dat zij niet op de hoogte gesteld willen worden zijn er maar 29 personen van vijfentwintig jaar of jonger. Dit laat zien dat jongeren steeds meer bezig zijn met hun veiligheid, dit als gevolg van de enorme invloed van massamedia. Terrorisme komt steeds vaker op het nieuws, dit wordt opgepikt en verspreid. Door de kracht van sociale media weet iedereen in een korte tijd alles over de ellende van een terroristische aanslag. Dit is opvallend omdat de jongeren in een tijd leven van vrede. Jongeren hebben het op dit moment eigenlijk vrij makkelijk vergeleken met vroeger. Hierdoor zou je denken dat jongeren minder op hun hoede zouden zijn, en dat ouderen juist meer op hun hoede zijn. Toch is dit met behulp van de groeiende informatievoorzieningen niet het geval. De jongeren van nu zijn goed op de hoogte gesteld van de gevaren van de wereld.

Naast het op de hoogte stellen van bezoekers hebben wij ook nog geïnformeerd naar de meningen over zichtbare en niet-zichtbare maatregelen tegen terrorisme.

Beide maatregelen waren voor de meerderheid erg van belang, voor zichtbare maatregelen vonden 108 van de 180 geënquêteerden dat zichtbare maatregelen zoals betonblokken voor een veilig gevoel zorgde. Mensen gaven daarnaast ook aan dat zij er alerter door werden. Dertien geënquêteerden gaven aan dat het voor een gespannen gevoel zou zorgen, alsof er wel iets moet gaan gebeuren.

Over de niet-zichtbare maatregelen tegen terrorisme kregen wij ongeveer dezelfde reacties, een meerderheid van 141 van 180 vond deze maatregelen goed en van belang. Maar zes mensen vonden dat deze maatregelen niet belangrijk waren.

Er waren echter wel wat twijfels over deze maatregelen, er wordt afgevraagd of deze plannen daadwerkelijk zullen werken en of de paniek niet de overhand zal nemen.

De evenementensector heeft zijn handen dus vol aan het garanderen van de veiligheid. Er gaat veel planning aan vooraf en meerdere overwegingen worden gemaakt. De kans op een terroristische aanslag blijft natuurlijk altijd aanwezig, maar dit mag de gang van zaken niet beïnvloeden. Terreur mag het leven van bevolking niet gaan leiden, het mag geen reden zijn om een evenement af te zeggen.

Wat zijn de beste manieren om evenement-gangers op hun gemak te stellen omtrent terrorisme?

Conclusie, terrorisme komt steeds dichter bij, hoe denken mensen over terrorisme en wat kunnen bestuurders van evenementen hiermee?

Dit was de vraag die we aan het einde van dit onderzoek wilden beantwoorden om zo vooral bestuurders van evenementen op de hoogte te stellen van hoe hun bezoekers over terrorisme denken en hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Om hier het beste antwoord op te geven moeten we beginnen bij het begin. Hoe heeft terrorisme zich ontwikkeld tot wat het nu is?

Waarom willen we aanslagen voorkomen? Dit antwoord lijkt ons duidelijk, slachtoffers voorkomen! Buiten deze reden zijn er vele anderen gevolgen van terrorisme die we moeten willen voorkomen. Na een aanslag zal ons land bol staan van angst. Angst waar iedereen last van zal ondervinden. Mensen zullen last hebben van een trauma stressstoornissen, dit wil je voorkomen. De genoemde gevolgen zullen niet voor een ieder merkbaar zijn maar de volgende zeker wel. De polarisatie in ons land zal tot buitenproportionele hoogte stijgen. Verscheidene bevolkingsgroepen zullen nog rechter tegenover elkaar te komen staan. Uit een onderzoek van het NRC is zelfs gebleken dat het vertrouwen in moslims is gedaald als gevolg van de recente terroristische gebeurtenissen. Nederland heeft al een probleem met de huidige polarisatie laat staan met de polarisatie na een aanslag. Het is voor een ieder duidelijk dat een aanslag om alle redenen voorkomen moet worden.

Om terug te komen op de bestuurders van evenementen hebben we een enquête uitgezet om te peilen hoe mensen met terrorisme omgaan en hierover denken als het gaat om het bezoeken van evenementen. Uit ons onderzoek is duidelijk gebleken dat mensen het eens zijn met het huidige substantiële dreigingsniveau in Nederland. Ondervraagden achten de kans op een aanslag reëel maar realiseren zich ook dat het helemaal niet zeker is dat er een aanslag plaats zal vinden. 30% van de mensen acht de kans op een aanslag in Nederland klein in. Bestuurders van evenementen hoeven zich nauwelijks zorgen te maken over of hun bezoekersaantallen zullen dalen als gevolg van recente terroristische gebeurtenissen. Slecht 4% mijd evenementen als gevolg van recente terroristische gebeurtenissen. De overige 96% geeft aan wel te gaan en hooguit voorzichtiger te zijn. Dit geeft overigens wel aan dat mensen ermee bezig zijn en hier moeten de bestuurders van evenementen wel degelijk wat mee doen. Hoe ze dit volgens ons onderzoek het beste kunnen doen is duidelijk. Zorg ervoor dat je evenement goed beveiligd is en je voorbereid bent op problemen. Zorg voor voldoende politie in het zicht en controleer alle tassen bij binnenkomst, ook fouilleren moet de regel worden. Bezoekers geven aan van te voren niet in kennis gesteld te hoeven worden als het gaat om genomen maatregelen maar willen wel graag zien dat er wat aan gedaan is. Zoek hier de gulden middenweg want een teveel aan genomen maatregelen kan zorgen voor een gespannen gevoel onder de bezoekers en dit moet je zeker zien te voorkomen.

De vraag die na het lezen van deze alinea naar boven zal komen zal zijn, is er dan geen verschil in mening tussen verschillenden doelgroepen? Bezoekers van een evenement in Amsterdam zullen hier toch anders denken dan bezoekers van een evenement in een dorp van 1500 inwoners? Mijn opa en oma van 75 zullen hier toch zeker anders over denken dan mijn neef en nicht van 20? Ook hier hebben we onderzoek naar gedaan. Want als blijkt dat de bezoekers van  feesten voor jongeren onder de 25 jaar veel meer behoefte hebben aan informatie vooraf dan dat ouderen dat hebben moeten bestuurders van evenementen hier wat mee. Uit ons onderzoek is gebleken dat de verschillen tussen dorp en stad zo klein zijn dat deze voor bestuurders van evenementen te verwaarlozen zijn.

Een opvallend groot verbeterpunt ligt niet alleen bij de bestuurders van evenementen maar zeker ook bij de bestuurders van ons land. Uit ons onderzoek is gebleken dat de kennis over wat te doen bij een aanslag veel te dicht bij het 0-punt ligt! Ruim 90% van de ondervraagden weet niet te vertellen wat te doen bij een terroristische aanslag. Hier valt dus nog enorm veel te halen voor iedereen in Nederland. Ten eerste geeft dit een ieder een veiliger gevoel, je bent beter voorbereid. Ten tweede zou het de hulpdiensten enorm veel werk schelen bij een eventuele aanslag. Als de hulpdiensten zich minder hoeven te richten op slachtoffers omdat deze voorbereid zijn kunnen ze zich meer richten op het pakken van de daders. Meer kennis van zaken zou bovendien het aantal slachtoffers kunnen verkleinen. Wij vinden dat hier echt wat aan gedaan moet worden gezien het huidige dreigingsniveau en recente gebeurtenissen in de landen om ons heen.

Logboek:

Datum:

Tijd en Plaats:

Verrichte werkzaamheden:

Resultaat:

Afspraken:

Opmerkingen:

08/09/2017

8:30-9:00

Mediatheek

Werken aan hoofd- en deelvragen

Vragen zijn aangepast

17/09/2017

12:30-13:45

Thuis

Werken aan theoretisch kader.

⅓  is af.

Voor 21/07/2017 is een deel van het theoretisch kader af en ingeleverd bij Mevrouw Montijn.

18/09/2017

20:00-21:30

Theoretisch kader, wat is er bekend?

vooruitgang geboekt theoretisch kader.

25/09/2017

15:35-16:00

Overleg PWS

Afspraken gemaakt voor het volgende gesprek van 29/10.

Theoretisch kader af + verantwoording onderzoeksmethode.

11/10/2017

13:30-14:30

Overleg enquête en begin gemaakt aan vragen opstellen.

5 vragen zijn af.

25/10/2017

13:45-14:45

Gewerkt aan de opmerkingen van Mevr. Montijn.

Meerdere opmerkingen kunnen oplossen.

29/10/2017

13:00-16:00

Afmaken theoretisch kader.

Gewerkt aan literatuurlijst.

Theoretisch kader incl onderzoeksmethoden af.

5/11/2017

12:00-14:30

gewerkt aan enquête en versie 1 ingeleverd

12/11/2017

14:30-16:00

gewerkt aan opmerkingen over enquête en 15/11 is enquete versie 2 ingeleverd.

29/11/2017

3/12/2017

12:00-14:30

Gewerkt aan deelvragen.

vooruitgang gemaakt in de deelvragen + samenvatten deelvragen in stuk tekst.

Aan het eind van de week zijn de eerste deelvragen af.

Boekenlijst moet bijgewerkt zijn.

10/12/17

14:00-15:30

Enquête  afmaken en verspreiden.

De enquête is afgemaakt en online gezet.

Het doel van 100 antwoorden aan het einde van de dag is behaald.

13/12/17

14:30-15:30

Werken aan deelvragen.

Vooruitgang geboekt met deelvragen.

Komend weekend verder gaan met de deelvragen en gedeeltelijk resultaten van de enquête hierin verwerken.

18/12/17

9:00-14:30

Gewerkt aan het uitwerken van de deelvragen.

Woensdag verder aan het uitwerken van deelvragen.

20/12/17

9:00-13:30

Gewerkt aan het uitwerken van de deelvragen.

Bijna alle deelvragen af

02/01/18

03/01/18

05/01/18

06/01/18

07/01/18

Literatuurlijst.

Boeken  

‘Het terroristische kwaad’

Auteur: U. Rosenthal E.R. Muller

Co-auteur: A. Ruitenberg

Terrorisme

studies over terrorisme en terrorismebestrijding

E.R. Muller

U. Rosenthal

Wijk de R.

http://dreigingsniveau.nl/ , deze site geeft informatie over het huidige dreigingsniveau van terrorisme in Nederland.

https://www.politie.nl/themas/terrorisme.html, hier wordt wat informatie gegeven over terrorisme. Daarnaast is er uitleg over hoe de politie omgaat met terrorisme en wat je moet doen bij verdachte situaties.

http://www.taalwinkel.nl/tekstsoorten/onderzoeksmethoden-kiezen/, deze site heeft ons informatie gegeven over verschillende onderzoeksmethodes. Vanuit hier hebben wij besloten welke onderzoeksmethode het best bij ons profielwerkstuk past.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme#Soorten_terrorisme , de informatie van deze pagina hebben wij gebruikt om het onderdeel ‘’Wat is er over dit onderwerp bekend?’’ uit te werken.

http://www.historien.nl/de-oorsprong-van-terrorisme/ , Een tekst uit 2015 die gaat over de geschiedenis van terrorisme. Er wordt ingegaan op verschillende terroristische groeperingen zoals Al Qaida, ook komt de impact van de aanslag van 11 september 2001 ter sprake.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslagen_op_11_september_2001 , veel informatie over de aanslagen van 9/11. Vooral het verloop en de gevolgen worden hier duidelijk aangegeven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijd_tegen_terrorisme , informatie over het grootschalige campagne plan tegen het terrorisme naar aanleiding van 9/11.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_1373_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties ,

informatie over een maatregel die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ingevoerd om landen samen te laten werken in de strijd tegen terrorisme.

https://www.trouw.nl/home/navo-artikel-5-en-de-bewijzen~ab7dbdd3/  , een tekst over het in werking stellen van artikel 5 van de NAVO.

https://www.computable.nl/artikel/opinie/cloud-computing/4542835/1509029/grote-schade-door-patriot-act.html , een artikel over de patriot act.

https://www.nrc.nl/nieuws/2001/05/02/bush-noemt-abm-verdrag-achterhaald-7540326-a1277831 , een artikel van Bush over het ABM-verdrag.

https://www.nrc.nl/nieuws/2001/12/14/abm-verdrag-7569269-a28978 , artikel over de VS die zich terugtrekt uit het ABM-verdrag.

https://www.npofocus.nl/artikel/7542/is-er-meer-terrorisme , een tekst en filmpje over de dreigingsniveau’s in Nederland. Is er eigenlijk wel een toename in terrorisme en de slachtoffers van terrorisme. In het filmpje wordt onderzocht of het huidige dreigingsniveau substantieel wel klopt.

http://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/waarom-terrorisme-steeds-meer-invloed-heeft-op-ons-leven

https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-nederland , cijfers over het aantal asielzoekers in Nederland.

http://www.terechtgesteld.nl/terrorismebestrijding-versus-het-recht-op-privacy/  ,

 , een tekst die gaat over het effect van terrorisme op de samenleving.

https://big.nl/de-kans-op-een-aanslag-in-nederland-is-niet-zo-heel-groot/ 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/130065-sociale-gevolgen-911.html , deze tekst gaat in op de gevolgen van de aanslag 9/11. Hoe ging de samenleving met deze gebeurtenis om?

http://sargasso.nl/explosieve-stijging-terrorisme-wereldwijd/ , tekst die ingaat op de onderzoeken van Global Terrorism Database. Het gaat hierbij om de verdubbeling van aanslagen en verdrievoudiging van slachtoffers de afgelopen twee jaar.

https://www.sg.uu.nl/programma/najaar-2015/terrorisme-dichtbij , een kort stukje tekst die gaat over de radicalisering die steeds dichterbij komt in Nederland en hoe de veiligheid hierdoor beïnvloed wordt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/09/genoeg-handtekeningen-voor-referendum-sleepwet-a1576527 , Informatie omtrent de sleepwet en de discussie hierom.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/09/ik-leef-gewoon-door-maar-ben-alert-op-terreur-11013126-a1562443  Uitkomsten van een door NRC gehouden enquete over terrorisme

[1] Laqueur 1977, p 7.


nieuwe alinea

Kijk hier nog even naar in jullie hele pws.

Interessante uitspraak. Heel tijdgebonden. Is dit altijd mogelijk?

Heel goed punt! Zeker op terug komen in het theoretisch kader en de conclusie.

Zou ik inderdaad doen. Je hoeft niet van iedere maatregel een heel verhaal te maken, maar maak wel een doorlopende tekst waarin je de maatregelen kort toelicht.

Wellicht kun je op een andere plek in dit pws nog verwijzen naar deze maatregelen; zijn er in NL vergelijkbare maatregelen genomen?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.