Ku Klux Klan

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 3646 woorden
  • 12 juli 2001
  • 478 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
478 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding

Mijn onderwerp is de Ku Klux Klan, een Amerikaanse organisatie die sinds enkele jaren ook in Nederland de kop opsteekt. Eerst heb ik informatie verzameld in de bibliotheek, op internet en de encarta encyclopedie. Het was wel jammer dat de enige Nederlandse informatie die ik heb een knipselkrant met krantenknipsels en een kwart pagina uit de encarta encyclopedie is. Nadat ik voldoende informatie heb verzameld, ben ik begonnen met op te schrijven wat waarin staat. Dat was best veel werk, omdat veel informatie waar ik echt iets mee kon Engels- of Duitstalig was. De Nederlandse informatie was alleen te gebruiken om de boeken en pagina's van de Ku Klux Klan zelf op juistheid te controleren. Ik ben begonnen met te beschrijven hoe en waarom de Ku Klux Klan is ontstaan. Daarna wat hun doelen zijn, wat hun gebruiken en rituelen zijn. Het laatste hoofdstuk gaat over hoe de Ku Klux Klan van tegenwoordig functioneert. De relatie met levensbeschouwing is dat de leden van de Ku Klux Klan hun hele levensvisie hebben gebaseerd op dat zij beter zijn dan anderen; vooral beter dan negers, communisten, homo's, joden, uitkeringstrekkers en andere minderheden. Ook zijn zij ervan overtuigd dat iedereen die anders is als zij fout is en zich ook zoals zij moet gedragen, of anders ergens buiten de VS moet gaan wonen. Racistisch taalgebruik heb ik zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dit is niet overal gelukt, omdat het toch realistisch moet blijven.

1 De oprichting van de Ku Klux Klan

1.1 Het idee De Ku Klux Klan is in 1865 opgericht door zes Amerikaanse ex-soldaten, James Crowe, Richard Reed, Calvin Jones, John Lester, Frank McCord, John Kennedy, die na de Amerikaanse burgeroorlog in het kleine stadje Pulaski terechtkwamen. Ze waren allemaal goed opgeleid, vier van hen waren advocaat. McCord wilde schrijver worden en werd al gauw maker van het lokale krantje. Er was moeilijk aan werk te komen, de mensen in de stad waren verbitterd en de verveling werd ondraagbaar. De zes jonge veteranen waren het nietsdoen beu en besloten iets tegen hun rusteloosheid te ondernemen. Toen ze elkaar ontmoetten kwamen ze op het idee om een ‘clubje’ op te richten. Drie van hen kwamen op het idee om hun club “the circle” te noemen. Om hun clubje iets meer klasse te geven kwam John Kennedy op het idee om het in het Grieks te vertalen: kuklos. Na wat goochelen met de letters besloten ze om het kuklux te noemen. Klan kwam er achter te staan om hun Iers-Schotse achtergrond te benadrukken (clan betekent: stam in de Schotse Hooglanden). De club vond dat de naam Ku Klux Klan mysterieus klonk.

1.2 De kleren De mannen waren allemaal arm en konden geen dure kleding betalen. Ze kozen daarom voor eenvoudige linnen kleren en droegen een kussensloop op hun hoofd. Ze hingen ook linnen lakens over hun paarden heen.

1.3 De eerste keer Om iets te doen te hebben, trokken ze, gewikkeld in lakens en een kussensloop op hun hoofd, de blanke wijk in om spookje te spelen en boze geesten te verjagen. Zoiets als Amerikaanse kinderen vandaag de dag op Haloween doen. Leuk was het; iedereen in de buurt moest er om lachen. Nog leuker werd het toen ze de zwarte wijk in trokken. De naïeve en bijgelovige negers sidderden van angst, omdat ze dachten met echte griezels van doen te hebben. En dat was ook zo.

1.4 Het vervolg Het treiteren en niet veel later het mishandelen, verkrachten, castreren, verbranden en lynchen van de pasbevrijde slaven, werd een veelvoorkomende manier van de blanke bevolking om zijn frustraties over de verloren burgeroorlog bot te vieren. De Ku Klux Klan is in 1871 door de wet verboden.

1.5 Wat deed de Ku Klux Klan zoal · In 1863 heeft de Ku Klux Klan in Mississippi 116 zwarte mensen vermoord en hun lichamen in Tallahatchie rivier gegooid. · In 1870 heeft de Ku Klux Klan in South Carolina 6 zwarte mensen vermoord en 300 anderen zo erg gegeseld dat ze nauwelijks nog konden lopen. · Leden van de Ku Klux Klan hebben een zwarte man uit een ziekenhuis ontvoerd en door de straten meegesleept, terwijl hij levend aan het branden was. Honderden mensen zagen het gebeuren. Toen hij wilde ontsnappen, werd hij teruggedreven tot hij tot as was verbrand. Sommige mensen namen zijn botten mee als souvenir.

2 Wat wil de Ku Klux Klan? Uit het boek Ideals of the Ku Klux Klan, geschreven door de Ku Klux Klan.

2.1 Racial ideals (idealen betreffende de rassenkwestie) · Wij staan voor blanke overheersing. De overheersing door het blanke ras is niet per ongeluk, maar bewust gemaakt. De blanke overheersing moet worden gehandhaafd. · Wij moeten dit een blank land houden. Alleen door dit te doen kunnen we trouw blijven aan de grondvesten gelegd door onze voorvaders. 1. Deze republiek is gemaakt door blanke mensen. 2. Deze republiek is gemaakt voor blanke mensen. 3. Onze voorvaders hebben nooit de bedoeling gehad dat het land in handen van een minderwaardig ras zou vallen. 4. We moeten proberen het land en de zwarte bevolking onder controle te houden. Het is jammer dat veel blanke Amerikaanse politici het blanke ras verraden, en zo proberen een paar zwarte stemmen te winnen. 5. Het is niet onze bedoeling het zwarte ras van hun rechten te beroven, maar dat ze de rechten van het blanke ras respecteren, in wiens land ze mogen verblijven. Als het zover komt dat negers dit niet willen, moeten ze er aan herinnerd worden, dat dit een land voor blanke mensen is. Ze moeten dan maar een land zoeken, dat meer aan hun wensen voldoet. 6. Puurheid van het blanke bloed moet worden gehandhaafd. Een van de ergste zaken van deze tijd is, dat veel wit bloed zich vermengd heeft met zwart.

2.2 Citizenship ideals (idealen met betrekking tot het burgerschap) · Ontwikkeling van de hoogste vorm van staatsburgerschap. We moeten erachter zien te komen wat het betekent om burger te zijn van de belangrijkste natie van de hele wereld. We moeten kennis hebben van de voorrechten, verantwoordelijkheden en faam van ons staatsburgerschap. · Een goed gebruik van onze stemmen. Er was een tijd dat partijen voor grote principes stonden, maar tegenwoordig is er nauwelijks meer verschil. · Wij staan voor handhaving van de grondwet door de autoriteiten. Wij nemen de wet niet in eigen handen en zullen wetteloosheid onder eigen leden niet tolereren. Iedereen van welke kleur of geloofsovertuiging ook, die de Ku Klux Klan als organisatie aanvalt, zich niet aan de wet houdt of geweld pleegt, is of moedwillig blind, of een zieke, kwaadsprekende, liegende gek die, door een aangeboren vooroordeel een organisatie zoekt die zich aan de wet houdt en wil dat de wet wordt uitgevoerd door degene die daarvoor zijn gekozen.

2.3 Patriotic ideals (vaderlandslievende idealen) De mannen van de Ku Klux Klan staan voor de puurste en meest praktische manier van vaderlandsliefde. 1. Wij zijn voor de “declaration of independance” als basis voor bestuur door het volk. Hierin staat dat het Amerikaanse volk zichzelf onafhankelijk mag besturen, onafhankelijk van alle buitenlandse invloeden. 2. Wij geloven in de grondwet van de Verenigde Staten. Deze wet garandeert: vrijheid van geloof, vrijheid om te zeggen wat je wilt en persvrijheid en alle rechten die aangeven wie ons land mag besturen. 3. Wij leren onze burgers dat ze trouw moeten zijn aan de regering van de Verenigde Staten. 4. Wij staan voor onze vlag met de sterren en strepen als teken van onze Amerikaanse nationaliteit en als embleem van onze nationale eer. 5. Noch binnenlandse verraders noch buitenlandse vijanden zullen we toegestaan onze natie te vernietigen.

Dit wil je ook lezen:

2.4 Christian Ideals (christelijke idealen) 1. Wij gebruiken de bijbel als basis van onze grondwet, als basis van onze regering, als bron van onze wetten, als laatste redmiddel van onze vrijheden, als de meest praktische gids om goed te leven en als de bron van alle ware wijsheid. 2. Wij leren hoe we God moeten aanbidden. 3. Wij eren Jezus Christus en we zoeken in zijn handen de reiniging die alleen hij kan geven.

3 Wat zijn de eisen om lid te kunnen worden van de Ku Klux Klan?

De tien vragen die aan alle kandidaat-Klan-leden worden gesteld zijn:

1. Berust uw besluit om lid van de Klan te worden op ernstige, onbaatzuchtige motieven? 2. Bent U, als Amerikaans burger, in Amerika geboren, blank en Christelijk? 3. Heeft U generlei verplichtingen tegenover een zaak, een regering, een volk, een sekte, of een regent die niet tot de USA behoren en bent u absoluut tegen zo’n verplichting? 4. Gelooft U in de principes van de Christelijke religie? 5. Acht U de USA en haar instituties hoger dan elke andere politieke of kerkelijke regering in de hele wereld? 6. Wilt U zonder geheim voorbehoud een feestelijke eed afleggen en deze ten alle tijden verdedigen? 7. Gelooft U aan de Klan-geest en wilt U die trouw tegenover andere Klanleden in praktijk brengen? 8. Gelooft U aan de eeuwigdurende instandhouding van de blanke hegemonie en wilt U getrouw daarvoor strijden? 9. Wilt U getrouw aan ons handvest en onze wetten gehoorzamen en U bereidwillig aan al onze gebruiken, eisen en statuten houden? 10. Kan men zich ten alle tijden op U verlaten?

Alleen als je al deze vragen positief beantwoord, mag je lid worden van de Ku Klux Klan.

Bij bijna alle Ku Klux Klan-organisaties moet je aan deze eisen voldoen, alleen bij the Knights of the Ku Klux Klan zijn er enkele verschillen. (een aanmeldingsformulier is afgebeeld op de volgende pagina.)

Knights of the Ku Klux Klan

Online Application for Membership
I do swear and verify that I am of the White race, of non-Jewish descent. I believe in Jesus Christ (Yahshua) as the Son of God (Yahveh). I am not addicted to or a user of illegal drugs. I believe in the segregation of the races. I believe that race-mixing and inter-racial "relationships." are wrong. I believe in and will defend my Country, Homeland, and its Constitution and laws. I am not under bond or indictment for any criminal acts. I will conduct myself in an acceptable, Christian manner and WILL NOT commit criminal acts while a member of The Kalifornia Knights of the Ku Klux Klan. I am a resident of the state of California in the United States of America
Signature:____________________________________________________
I, (print name) ________________________________________, hereby apply for membership in the Kalifornia Knights of the Ku Klux Klan. Mailing address :_______________________________________________
E-mail address : ______________________________________________
City/State/Zip :_______________________________________________
Age (must be 18):_____________________
Sex (M or F) :_____________________
Phone :_____________________
Please include a recent color photo Dues are a suggested donation of $30 per year single or $40 per year for a husband and wife who JOIN AT THE SAME TIME. Please send a MONEY ORDER ONLY for the proper amount payable to: The Knights, PO Box 9731 Newport Beach, CA 92658 along with this form. You will receive your membership documents within 6-8 weeks or, in the event we decline your application, your money order will be returned to you.

4 Wat zijn de symbolen en gebruiken van de Ku Klux Klan.

4.1 Wat zijn de symbolen van de Ku Klux Klan? Alle Klangroepen gebruiken The Blood Drop symbol, oftewel Het Bloeddruppel symbool. De bloeddruppel is volgens de Klan een druppel van Jezus Christus. The Crosswheel, het kruiswiel is bedacht door de Knights. In het kruiswiel kunnen we het volgende zien: het Christelijke kruis, het wiel van scheppende kracht, de cirkel van eenheid en het oude Arische symbool van het licht. Er is geen ander symbool dat zoveel in één keer zegt over de Ku Klux Klan dan het kruiswiel.

4.2 Wat houdt het verbranden van een kruis in? Het verbranden van het kruis wordt ook wel "Cross Lighting" en "The Fiery Cross" genoemd. Het is een religieuze ceremonie om de nadruk te leggen op het Christelijke symbolisme van de Ku Klux Klan. Na een Klan bijeenkomst wordt meestal een kruis aangestoken als ritueel hoogtepunt. Volgens de Klan vertegenwoordigt het brandende kruis het Licht van Jezus Christus. Jezus Christus stierf namelijk voor het blanke, Arische ras. Het kruis wordt niet door ons vernietigd, maar verbrand, legt de Klan uit. De Klan gaat in een kring om het brandende kruis staan en wordt dan aan de warmte van Jezus Christus herinnerd. De Klan legt ook uit dat "The Fiery Cross" vroeger gebruikt werd door de Schotten tegen de tirannie en het is tevens een toewijding aan God. Als de Klan een ceremonie in een gebouw houdt, dan wordt een kruis gebruikt waar dertien kaarsenstandaards aan vastzitten. (Dertien, omdat er oorspronkelijk dertien Amerikaanse kolonies en dertien Bondstaten waren.)

4.3 Wat voor soort kleding dragen de Klanleden? De pakken met punthoeden, die de Ku Klux Klan draagt, zijn niet zomaar gekozen. Ze hebben ieder een functie. Het witte pak is voor de "normale" Klanleden. In het boek van de Onthullingen, staat geschreven dat het leger van God ook witte pakken draagt. Dit doen ze om puurheid uit te stralen. De zwarte pakken worden gedragen door mensen van de Klanbeveiliging. Deze Klanbeveiliging wordt ook wel de "Nighthawks" genoemd. Deze Klanleden zijn niet verplicht om de zwarte pakken te dragen. Ze mogen ook witte pakken dragen. Rond 1920 werden er ook gekleurde pakken gedragen. Een paars pak werd gedragen door een "Imperial Wizard", oftewel een Keizerlijke Tovenaar. Dat is de hoogste rang die je als Klanlid kan krijgen. Gouden pakken voor officieren die net iets minder te zeggen hadden. Een rood pak werd gedragen door een organisator van een demonstratie of feest. Een locale leider droeg een groen pak. Tegenwoordig worden deze gekleurde pakken bijna niet meer gedragen, alleen bij huwelijken en kruisen branden. De pakken kunnen nog wel besteld worden, maar die worden dan alleen uitgereikt aan leden die aan strenge eisen voldoen. Veel leden dragen er vaak een strop bij, dit als een ritueel teken dat ze iemand kunnen en durven ophangen. Het wil niet zeggen dat de Klanleden er altijd zo bij lopen. In het dagelijks leven hebben zij gewone kleding aan, die iedereen draagt.

5 De Ku Klux Klan van 1865 tot nu

5.1 Is de Ku Klux Klan veel veranderd? Volgens de Klan is er niet veel veranderd. Ze zeggen dat hun ideeën van het zuiden van Amerika overgegaan zijn naar het hele land. Zelfs in het buitenland hebben ze leden. Maar dit is toch niet zo, ze zijn wel degelijk veranderd in hun opvattingen. Er zijn veel vijanden bijgekomen, zoals uitkeringstrekkers, homoseksuelen, communisten. De voormalig Ku Klux Klanleider David Duke zegt dingen als: "de werkende Amerikanen moeten betalen voor de buitenechtelijke kinderen van de uitkeringstrekkers. Zij krijgen sneller kinderen dan de politici in Washington uw belastingaanslag kunnen verhogen." Ook de huidige Ku Klux Klanleider, Thom Robb aast op Quality members, de hooggeschoolde, goed verdienende middenklasse, die zich in haar welvarende bestaan bedreigd voelt door de crisis. Als modern manager wil hij de beweging vooruit helpen door middel van televisieprogramma's en een eigen Ku Klux Klan resort, waar hele families zich tijdens een vakantie de ideologie kunnen eigen maken. Tegelijkertijd heeft hij contact met andere neonazistische of andere fascistoïde groeperingen, die tegenwoordig steeds vaker op bijeenkomsten worden gesignaleerd, veelal getooid met hakenkruisvlaggen en SS-tatoeages. Soms spreken ze Duits, want zoals een modern manager betaamt, is ook Robb voor het eerst in de geschiedenis over de grenzen gegaan.

5.2 Hoe zijn de tijdperken van de Ku Klux Klan verdeeld? De Ku Klux Klan is verdeelt over zes tijdperken tot nu toe. Deze tijdperken worden "Era's" genoemd. Elke Era heeft zijn eigen leider. Hieronder staan de vijf eerste Era's beschreven. Met daarbij de belangrijkste personen.

5.3 The First Era 1865-1871 In het begin was de Klan maar een klein groepje mensen, die lid waren van een legale politieke partij. Ze boden zeer weinig tegenstand aan de regering. Er werden al wel wat aanslagen gepleegd, ook met dodelijke afloop. De Klan vond dat ze de blanke burgers moesten beschermen tegen andere rassen. De belangrijkste man uit deze Era is Grand Wizard Nathan Bedford Forrest (foto). Hij ontwikkelde een aantal militaire tactieken.

5.4 The Second Era 1871-1915 Er werd door de Klan gebruik gemaakt van de media. Om mensen ervan te overtuigen, dat ze moeten opkomen voor hun dromen, ze moeten sterk blijven. De aanslagen werden nu opvallender gepleegd. Het was allemaal nogal geheimzinnig wat de Klan precies wilde bereiken. De belangrijkste persoon uit deze Era is Kolonel William Joshep Simmons. Hij richtte "The Knights of the Ku Klux Klan" op.

5.5 The Third Era Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer buitenlanders in Amerika wonen. De Klan vond dat deze immigranten de schuld waren van het uiteen vallen van de Amerikaanse industrie. Ook vond de Klan dat zij het sociale leven van de blanke Amerikanen verstoorden. De Klan ging weer aanslagen plegen om te verkomen dat de buitenlanders nog meer schade zouden aanrichtten. Ze namen de taak over van de politie, omdat die niets konden doen, omdat dat anders niet volgens de wet ging. De belangrijkste mensen uit deze Era zijn Sam Bowers, James R. Venable en Robert Shelton.

5.6 The Fourth Era Deze Era wordt ook wel de "The Television Era" genoemd. Dit komt omdat er net zoals in de tweede Era gebruikt werd gemaakt van de televisie. Alleen werd er nu veel meer gebruik van gemaakt. De Klan gebruikte de televisie om te groeien en de televisie gebruikte de Klan om meer kijkcijfers te krijgen. Er werd niet meer geheimzinnig gedaan over de Klan. Alles werd geopenbaard. Ook vertelde de Klan wat hun doelstellingen waren. De persoon die al de verantwoordelijkheid op zich nam om de Klan populair te maken was David Duke (foto). Een Grand Wizard.

5.7 The Fifth Era De regering vond dat de Klan niet meer alles via de media kon tonen of vertellen. Ook moest het afgelopen zijn met de aanslagen. De Klan kon de lokale politie ook niet meer helpen, omdat die het niet eens waren over de doelstellingen van de Klan. De Klan moest nu hardere aanslagen plegen om de aandacht van de regering en het publiek te krijgen. De belangrijkste personen uit deze Era zijn Louis Beam en Robert E. Miles.

5.8 De Ku Klux Klan nu. Nu is Grand Wizard Thomas Robb de belangrijkste persoon van de Klan. Het is de laatste jaren ook betrekkelijk rustig rond de Ku Klux Klan. Er zijn naar schatting nog zesduizend Amerikanen actief lid van de organisatie. Die bedenken zich wel even voor ze overgaan tot mishandeling van een neger, jood, communist, katholiek, Vietnamees, homoseksueel, uitkeringsontvanger of wie dan ook die in hun vijandbeeld past. Het kost te veel geld.

5.9 David Duke 1991. David Duke, voormalig leider van de Ku Klux Klan, heeft zich in december 1991 in de staat Washington namens de Republikeinse Partij kandidaat voor het presidentschap gesteld. Hij kwam niet erg ver, maar wat hij wilde lukte wel: aandacht voor zijn extreem-rechtse standpunten.

5.10 Recent dieptepunt. Op een lenteochtend in 1981 werd in de buurt van het stadje Mobile, Alabama, het verminkte lichaam van een zwarte jongen aangetroffen, bungelend aan een boomtak. De moord op de negentienjarige Michael Donald had zich voltrokken volgens aloud Klan-ritueel: 'de neger behoort te worden opgehangen aan zijn nek, opdat de neger zijn plaats weer leert kennen.' Het duurde tot 1983 voordat advocaat Morris Dees de drie daders van de moord in Mobile, vurige Klan-leden, onder wie een vader en zijn zoon, had opgespoord. Hun strafzaak trok veel belangstelling. De gruwelijke details werden breed uitgemeten in kranten en op de televisie. De opgelegde gevangenisstraffen varieerden van vier tot elf jaar. Deze zaak werd het begin van Dees' levenswerk: het vervolgen van de Ku Klux Klan.

5.11 De Ku Klux Klan in Nederland. In Nederland zijn er naar schatting van een Tielse Klansman ongeveer 700 á 800 leden, waarvan in de omgeving van Tiel ongeveer 100. Dit komt vooral door mond op mond reclame van de leden, die allemaal zoveel mogelijk propaganda maken. Citaat van de Tielenaar: "De grote boosdoener is de Nederlandse regering. Die moet een stop zetten op het binnenlaten van buitenlanders. Als je toch hoort dat 80% van de lieden in de gevangenis buitenlanders zijn…" Nog een citaat van de desbetreffende Tielenaar: "Ik heb het gevoel dat we als blanken een minderheid gaan vormen." In Rotterdam werden propagandafolders van de Ku Klux Klan onder geparkeerde auto's aangetroffen en in Tiel folders met een Ku Klux Klan tekst. Ook worden er in Nederland Kruisverbrandingen gehouden, die meestal door 250 tot 400 aanhangers worden bijgewoond.

Conclusie

De Ku Klux Klan is na de Amerikaanse Burgeroorlog in 1865 opgericht in het kleine stadje Pulaski, Tennessee door zes veteranen, die zich niet bij de nieuwe orde wilden neerleggen. Ze intimideerden negers om te voorkomen dat zij hun wettelijke rechten opeisten. De Ku Klux Klan kreeg in korte tijd veel leden. Echt groot werden ze toen ze via de televisie konden propaganderen. Gelukkig zijn er tegenwoordig niet meer zoveel leden over. Ook doordat ze door actiegroepen, zoals de "klanwatch" worden tegengewerkt. Ze hebben nu dus niet meer zoveel invloed. Ook in Europa zijn er soortgelijke organisaties, zoals: de neonazi's, het Vlaams Blok, le Front National, de centrumpartij, die wat betreft niet-blanken en andere minderheden dezelfde ideeën hebben. Ondanks de vooruitgang in rassenrelaties blijft rassenhaat bestaan. Vaak zijn de leiders van deze groeperingen een verschrikking, de volgelingen vaak gewone, eenvoudige en misleide mensen die niet beseffen waar ze werkelijk mee bezig zijn. We moeten dus alert blijven. Het verbaasde me wel hoeveel webpagina's ze nu al hebben en hoe mooi ze zijn vormgegeven. Daar heb ik ook veel informatie vanaf gehaald. Ook hieruit blijkt dat er nog steeds veel belangstelling is voor de Ku Klux Klan. Hoewel ze nog steeds actief zijn zullen ze hopelijk nooit sterk genoeg worden om hun idealen daadwerkelijk uit te voeren.

Literatuurlijst

· Ku Klux Klan geschreven door William Peirce Randel (Duits) · Ku Klux Klan Thematische knipselkrant Actuele TOP documentatie (nederlands) · De webpagina van de Michican State University, www.lib.msu.edu, waarop ik de volgende Amerikaanse boeken door de Ku Klux Klan zelf geschreven boeken vond: Ideals of the Ku Klux Klan
Constitution and laws of the knights of the Ku Klux Klan
Questions answered
Klansman's Manual · De webpagina's van de Ku Klux Klan zelf, onder andere www.kkk.com www.americanknights.com · Andere webpagina's waar ik via verscheidene zoekprogramma's kwam, zoals:
http://religion-cults.com/Secret/Ku-Klux-Klan/kkk.htm
Hatewatch

REACTIES

T.

T.

Hee Chris, hartstikke bedankt man! Ik weet dus absoluut niet wat ik voor onderwerp zal kiezen voor mijn profielwerkstuk, en jij hebt me op een geweldig idee gebracht! Ik hoop dat ik delen van jou werkstuk mag gebruiken als infobron, daar ben ik dan errug gelukkig mee! Nogmaals bedankt, en je hebt echt een geweldig werkstuk !
Groeten, Tessa uit Vught

21 jaar geleden

B.

B.

what is love?

7 jaar geleden

W.

W.

he gad

ik maak ook een profielwerkstuk over de kkk en zoek naar informatie.

Kun je mij misschien zoveel mogelijk bronnen toesturen, waar ik info kan vinden??

Of heb je misschien nog info liggen die je nog niet in je werkstuk hebt verwerkt??

alvast tanx

wijnierie

21 jaar geleden

J.

J.

Hartstikke gaaf dat ik dit gevonden heb. Want bij de kukluxklan is er geen website in het nederlands en die in het engels vind ik onduidelijk. zo kan ik toch nog mijn verslag voortzetten van de kkk.. bedankt! groetjes jessica 5 havo

21 jaar geleden

A.

A.

Wij gebruiken voor ons profielwerkstuk jouw werkstuk over de Ku Klux Klan en we zijn benieuwd wat voor punt jij er voor hebt gekregen. Zou je ons dat zo spoedig mogelijk kunnen laten weten?
Bij voorbaat dank, Annelie

21 jaar geleden

M.

M.

Hey

Wij hebben even een vraagje. Je hebt het over die Tielenaar. Nu vragen wij ons af hoe je aan die informatie bent gekomen? Wij wonen daar namelijk vlakbij en houden een presentatie over de Ku Klux Klan. Heb jij dus misschien een e-mailadres of een telefoonnummer van die man?

Groetjes
Marjolein en Mariska

21 jaar geleden

M.

M.

hee chris, bedankt dat voor je werkstuk. Ik heb er erg veel aan gehad. Ik had namelijk voor een project va school over culturen best wel veel informatie over de ku klux klan , maar het was bijna allemaal in het engels.
marnix

21 jaar geleden

H.

H.

hey!

Goed script Crhrisje

20 jaar geleden

N.

N.

heb je echt zelf info opgezocht? en ben je in deze groep geintereseerd? ik ben zo benieuw wat je intereseerd hierin! ik ga mn profielwerkstuk hierook over doen?
mail je me trug please!! xxnoortje

20 jaar geleden

M.

M.

hoi:)
Bedankt.. heb er erg veel aan gehad:)

16 jaar geleden

R.

R.

Hallo Chris,

Je kent mij waarschijnlijk niet, maar ik heb jouw profielwerkstuk gelezen, omdat mijn profielwerkstuk ook over de Ku Klux Klan gaat...
Ik wilde je alleen even vragen of ik misschien mag weten hoe je aan dat stuk over die Tielse Klanman bent gekomen, want dat is een zeer bruikbaar stuk voor mijn pw. Er staat veel informatie in die ik nergens anders vinden kan, alleen ik kan het pas echt gebruiken als de bron betrouwbaar is... Als je alsjeblieft alleen even wilt melden hoe je aan de bron komt, zou je mij heel blij maken. :)

Vriendelijke groet, Ruben

15 jaar geleden

L.

L.

goed!

14 jaar geleden

W.

W.

Zeer nuttige informatie!

11 jaar geleden

I.

I.

bedankt voor de vele info! heb er echt wat aan gehad (:

11 jaar geleden

P.

P.

heey
het was een pittig goed werkstuk. Ik heb hem overgenomen en ingeleverd en toen heb ik 9 gekregen.

tnks man (L)

11 jaar geleden

K.

K.

een ding is bullshit, van hoe ze aan de kleding komen.....
want dat hebben ze van de NAZERO`S dat is een streng spaanse katholieke kerk,

9 jaar geleden

P.

P.

De hoogtijdagen van de Klan was niet de opkomst van de televisie, maar door de bioscoopfilm Birth of a Nation van DW Griffith uit 1915. In de jaren 20 waren ze echt heel machtig.

Woodrow Wilson was de president die Birth of a Nation in het witte huis liet vertonen. 5 Amerikaanse presidenten zijn ooit lid geweest van de KKK.

Ook is het zo dat de Democraten de KKK hebben opgericht als knokploeg. Met als doel republikeinen te intimideren.

7 jaar geleden

A.

A.

Je bent vergeten te schrijven dat de KKK een terroristische organisatie is. In jou PW noem je het alleen een ''organisatie''.

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.